Luonto kaikille -hanke

Kuva
Luonto kaikille kuva ja logo
Arviolta 27% Euroopan väestöstä kuuluu esteettömän matkailun piiriin. Suomessa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteistä henkilöä. He muodostavat joukon, jolle luontoliikunnan esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole vain mukava lisä, vaan osallistumisen edellytys. Heidän lisäkseen on myös alati kasvava seniorimatkailijoiden joukko ja lapsiperheet, jotka hyötyvät suuresti esteettömistä palveluista. Esteettömyys on myös yhdenvertaisuuskysymys.

Tästä huolimatta luontomatkailussa esteettömyyttä ja saavutettavuutta ei olla vielä laajassa mittakaavassa nähty kilpailuvalttina. Esteettömiä kohteita kyllä on, mutta ne ovat pistemäisiä, yksittäisiä reittiosuuksia tai luontokohteita.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

 

Luonto kaikille -hankkeessa pilotoitiin uudenlaisia, yli yön kestäviä, luontomatkailupalveluita yhdessä käyttäjien, matkailuyrittäjien, eräoppaiden ja vammaisjärjestöjen kanssa kesällä 2019 sekä talvella 2020. Jokaisesta kahdeksasta pilotista kehitettiin tuotekortit palvelumuotoilua hyödyntäen:

Erityislasten perheet lähiluonnossa

Näkövammaisten nuorten retkeilykurssi

Pienryhmän kalastus

Pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien luonnossa virkistäytyminen

Pyörätuolin käyttäjien luontotoiminta

Vaikeavammaisten lasten perheiden kalastusretki

Kävelevien aktiiviliikkujien retkeily

Hyvinvointiviikonloppu talvimaisemissa

Tavoitteet
Luonto kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä luontomatkailupalveluitaan.

Yhtäältä kyse on erityisryhmien yhdenvertaisuuden edistämisestä, toisaalta siitä, että matkailualan yritykset hahmottaisivat esteettömistä palveluista hyötyvät ihmiset entistä paremmin luontomatkailun potentiaaliseksi kohderyhmäksi. Siten myös luontomatkailun yhdenvertaisuus ja osallisuus voivat toteutua entistä paremmin tulevaisuudessa.

Palveluketjut lähtevät tiedon äärelle pääsemisestä, eli esteettömiä luontomatkailupalveluja tarvitsevan henkilön on saatava tietää, mihin hän voi lähteä ja mikä kohde on soveltuva juuri hänelle. Yhdenvertaisuutta on myös se, että liikkuja voi halutessaan lähteä luontoon milloin vain ja niin omatoimisesti kuin mahdollista.

Jotta edellä mainitut asiat voisivat toteutua, tarvitaan luontomatkailun palvelutarjoajilta kykyä suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja toteuttaa erityisryhmille suunnattuja palveluita.
Tavoitteiden toteutuminen
Hanke jakautuu karkeasti neljään vaiheeseen:

1. Kartoitetaan olemassa olevat rakenteet, reitit ja palvelut, joiden ympärille on mahdollista rakentaa esteettömiä ja saavutettavia retkiä.
2. Koulutetaan palveluntarjoajat ja rakennetaan palvelukokonaisuudet (tuotekonseptit) työpajatyöskentelynä yhdessä yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
3. Pilotoidaan tuotekonseptit käyttäjille. Konseptit kattavat koko esteettömän luontomatkan sisällön katkeamattomana ketjuna lähtien ennakkoinformaation saavutettavuudesta aina omatoimisten luontoretkien onnistuneeseen toteuttamiseen.
4. Viestintä. Tiedot saavutettavista kohteista ja palvelukokonaisuuksista täytyy saada kuluttajien saataville ja konsepteja saattaa käyttöön myös muualle Suomeen.

Hankkeen vaikuttavuus
LUKA-hanke sijoittuu Kanta- ja Päijät-Hämeeseen: Evon retkeilyalueelle, Torronsuon kansallispuistoon, Liesjärven kansallispuistoon sekä Päijät-Hämeen kalastuskohteisiin.

Luonto kaikille -hanke eli LUKA on LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Paralympiakomitean ja Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteishanke. Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahaston tuella.
Projektipäällikkö
Niina Ihalainen
TKI-asiantuntija
niina [dot] ihalainenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta