PARK - Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta

Kuva
Park - Peliala suunnannäyttäjänä
Peliala on globaalisti vahvimmin kasvava luovien alojen liiketoiminnan alue ja PARK haluaa poimia herkkupalat osaamisesta yhteiseen pöytään. Tässä hankkeessa pelialan kasvupotentiaalia sekä teknisiä ja palveluihin liittyviä innovaatioita laajennetaan siis muiden alojen käyttöön. Koska peliala on vahvasti digitaalinen ja globaali, toimivat pelialan ratkaisut hyvin myös koronakriisin aikana ja ne tukevat osaltaan kestävää kehitystä.

Peliala on kasvava ala ja se on selvinnyt koronapandemiasta hyvin. Siksi haluamme kartoittaa, mitkä pelialan toimintamallit ja innovaatiot voisivat olla avuksi myös muille aloille. Keväällä ja kesällä 2021 hankkeessa selvitettiin tapahtuma-, matkailu- ja luovien alojen sekä kiertotalouden parissa toimivien yritysten pandemiahaasteita. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, missä tilanteissa ja minkälaisia haasteita pandemiasta on seurannut, jotta voisimme ennakoida ja auttaa yrityksiä ja muita alan toimijoita tulevaisuudessa.

Hankkeen varsinainen ydin koostuu työpajatilaisuuksista, joissa on tarkoitus työstää osallistuvien yritysten aihioita ja synnyttää lisää oivallisia ideoiden ituja yhdessä opiskelijoiden kanssa tapahtumatuotannon ja matkailun, kiertotalouden ja kestävän muotoilun, käyttäjäkokemuksen digitalisoinnin sekä XR-teknologian hyötysovelluksien kehittämiseksi.

Työpajojen tuloksena osallistuvien yritysten oma kehitystaitojen työkalupakki kasvaa pelillisyyden menetelmillä. Samalla syntyy ideoita yritysten liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen sekä uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden aihioita. Näiden aihioiden jatkokehityksen varmistamiseksi tehdään rahoitushakemuksia, joiden onnistuessa yritykset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan myös tulevaisuuden toteutuksiin.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektissa tapahtuu

 Tule mukaan Muotoilupyrähdykseen viitenä päivänä marraskuussa!

Pelillisyys tarjoaa vaikuttavia keinoja tehdä puhuttelevia ja kiinnostavia tuotteita ja palveluja. PARK-hankkeessa näitä hyväksi havaittuja konsteja sovelletaan muiden toimialojen kehitystoimintaan yhdessä pelialanosaajien kanssa viisipäiväisessä Muotoilupyrähdyksessä. Tarkoitus on synnyttää oivallisia ideoiden ituja yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa kiertotalouden ja kestävän muotoilun kehittämiseksi – menestyvän liiketoiminnan takaamiseksi.

Aikataulutus yrityksille

 

PARK-hanketta on tekemässä osaajia ja opiskelijoita eri taustoista, mutta yrityksiä tarvitaan mukaan – olet tervetullut!

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 12. päivä marraskuuta osoitteessa

https://www.lyyti.in/PARK__Muotoilupyrahdys_9299

 

Vilkaise video - maistiainen tulevasta!

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia reagoida yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin, tukea yritysten tuotekehitysosaamista sekä lisätä yritysten ja korkeakoulujen välistä tki-toimintaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään korkeakoulujen keskinäistä koulutusyhteistyötä sekä parantaa koulutusorganisaatioiden kyvykkyyttä vastata yrityskentässä äkillisesti syntyviin tarpeisiin.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena pellisyyttä osataan hyödyntää laajalti eri alojen palvelu- ja tuotekehitysprosesseissa muotoiluajattelun tavoin. Ymmärrys pelillisyydestä osana palvelun tai tuotteen käyttökokemusta on kasvanut ja sen avulla osataan myötävaikuttaa käyttäjän motivaation kasvuun, itsenäisyyden ja osaamisen tunteeseen sekä palautteen saamiseen. Oivaltamisen, oppimisen ja osaamisen kokemusta parempaa ei ole!

Tietosuojalomake

Projektipäällikkö
Katariina Mäenpää
TKI-asiantuntija
katariina [dot] maenpaaatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat