Alueellinen teknologiakartta

Pk-yritysten kyky hyödyntää teknologisia ratkaisuja omissa toiminnoissaan sekä liiketoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämisessä ovat rajallisia. Sidosryhmien käyttämistä teknologioista ja niihin liittyvistä suunnitelmista ei ole riittävästi tietoa saatavilla. Alueellinen teknologiakartta hankkeen päätavoite on rakentaa yhdessä päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa vahva ja toimiva yhteistyömalli Päijät-Hämeeseen. Toimenpiteet: 1) Hankkeen käynnistäminen ja kohderyhmään kuuluvien yritysten kontaktointi 2) Pk yritysten teknologioiden tunnistaminen 3)Teknologiakartan luominen ja alustan käyttöönotto 4) Hankkeen hallinnointi.

Alueellinen teknologiakartta –hankkeessa kehitetään yhdessä päijäthämäläisten pk –yritysten kanssa teknologiakartta heidän käyttämistään teknologioista, niihin liittyvistä osaamisista, innovaatiotoiminnan tarpeista sekä tulevaisuuden suunnitelmista teknologioihin liittyen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Projektissa tapahtuu

teknologiakartta.fi

Hankkeessa on toteutettu teknologiakartta.fi alusta, jossa yritykset voivat tarjota omaa osaamistaan muille yrityksille ja ilmoittaa tarpeistaan. Maksuttoman teknologiakartta.fi alustan avulla löydät yritykset yhteistyön tekemiseen!

Voit katsoa esittelyvideon alustasta ja rekisteröityä alustan käyttäjäksi.

 

Julkaisut

Tulevaisuuden trendit haltuun teknologiakartalla

Alueellinen teknologiakartta täydentyy Päijät-Hämeessä

Ohjelmistorobotiikka tulevaisuuden teknologiana

Pilvipalvelut tulevaisuuden teknologiana

Yritysten teknologinen yhteistyö Päijät-Hämeessä

Mitkä teknologiat kiinnostavat Päijät-Hämeen yrityksiä?

Robottiratkaisuja tuotantolinjoille

Tuotantoautomaation digitaaliset kaksoset tulevaisuuden teknologiana

Tekoälyn monet mahdollisuudet

Tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmällä -työpaja

Tekoälyn käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalle

Tekoäly terveysteknologia-alalla

Tekoälyn avulla voidaan sujuvoittaa hoitoon pääsyä

Pienkilpailutus laadun perusteella

Teknologiakartta auttaa yrityksiä löytämään toisensa

Digitaalinen kaksonen muuttaa liiketoimintaa

Havaintoja Tekoälytöntä vai tekoälykästä-webinaarista

Tekoälyn käyttöönotto yrityksissä

 

Tilaisuudet

2022
18.1.2022 Ajankohtaista digitaalisen kaksosen tutkimustyöstä LUTissa

8.2.2022 Tekoäly nyt ja tulevaisuudessa

9.3.2022 Tekoäly käytännössä - alkuvauhtia kaupalliseen tekoälyprojektiin

26.4.2022 Kyberturvallisuus kuntoon - tehoaamu

11.5.2022 Tekoälyä arkielämän liiketoimintaan

19.5.2022 MIDAS-event

 

2021
9.3.2021 Kilpailuetua ohjelmistorobotiikasta

4.5.2021 Pilvipalvelut – strategiasta toteutukseen

14.10.2021 Ennakointi tuotekehityksen osana 1

15.10.2021 Robottiratkaisuja tuotantolinjoille

1.11.2021 Tuotantoautomaation Digital Twinit, käyttökohteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet

10.11.2021 Tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmällä

12.11.2021 Ennakointi tuotekehityksen osana 2

18.11.2021 Tekoälyn mahdollisuudet

25.11.2021 Tekoäly kiinteistö- ja rakennusalalla

8.12.2021 Tekoäly terveydenhoitoalalla

Tavoitteet
Alueellinen teknologiakartta–hankkeen päätavoitteena on ottaa käyttöön digitaalinen alusta, jonka avulla päijäthämäläiset pk-yritykset löytävät uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön teknologioissa. Teknologiakartan täytyy huomioida myös tulevat teknologiatrendit ja yritysten tulevaisuuden teknologiavalinnat.

Alueellinen teknologiakartta mahdollistaa Päijät-Hämeen alueen yrityksille paremmat lähtökohdat tunnistaa käytössään olevia teknologisia ratkaisuja sekä tunnistaa teknologioiden kehittämis- ja hyödyntämisosaamista. Tunnistetaan osaamistarpeita ja luodaan ratkaisuja niihin vastaamiseksi. Samalla kehitetään pk-yritysten innovointikyvykkyyttä sekä kilpailukykyä hankkeen aikana hyödynnettävän verkoston avulla.
Tavoitteiden toteutuminen
Alueellinen teknologiakartta hankkeen projektiryhmä toteutti alkuvuodesta 2021 kyselyn päijäthämäläisille yrityksille. Kyselyn päätavoitteena oli kartoittaa maakunnan teknologioiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntia. Kyselyyn saatiin 85 vastausta.

Hankkeessa järjestettiin vuonna 2021 10 työpajaa kyselyn perusteella valituista aiheista. Työpajoja on suunniteltu toteutettavan vielä muutamia muista alueen yrityksiä kiinnostavista aiheista alkuvuoden ja kevään 2022 aikana. Alkuvuodesta 2022 hankkeen pääasiallinen tavoite on julkaista Teknologiakartta -alusta.

Alueellinen teknologiakartta hanke osallistui teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolle keväällä 2021 tarjoamalla aiheen opintojakson kehittämiskokeiluun. Aiheen tavoitteena oli täydentää hankkeen tekemää kyselyä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden osalta. Kehittämiskokeilu toteutettiin tapaustutkimuksena osana opintojaksoa kahden LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan toimesta.

Opiskelijayhteistyötä tehtiin myös LIITOn Digitaalisen palvelun suunnittelu -opintojakson kanssa. Opiskelijaryhmän tehtävänä oli tutustua ja kehittää Teknologiakartta -alustaa. Opiskelijoiden kehitysehdotuksia ja suunnitelmia käytetään alustan mahdollisessa jatkokehtiyksessä.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa kohtautetaan samankaltaisissa tilanteissa olevien yritysten edustajia keskenään, sekä luodaan yhteisiä toimintamalleja sidosryhmien välille. Toimintaympäristöstä rakennetaan ennakkoluuloton ja ketterästi uusia avauksia synnyttävä. Tällaisesta toimintatavasta hyötyvät sekä pk-yritykset että ammattikorkeakoulu, LABin vahvuudet ketteränä ja ennakkoluulottomana toimijana vahvistuvat entisestään. Pk -yrityksille luotavat teknologiakartat auttavat tulossa olevien tarpeiden tunnistamisessa ja avun tarjoamisessa niihin.

Hankkeen tulokset hyödynnetään LAB-ammattikorkeakoulun ja alueen sidosryhmien välisessä yhteistyössä jatkohankkeiden muodossa. Lisäksi hankkeen jälkeen maakunnan pk-yrityksille on mahdollista tarjota yksilöllistä sparrausta tunnistettujen kehityspolkujen toteuttamiseksi mm. ELY:n kehittämispalvelujen ja LAB-ammattikorkeakoulun tilaustutkimuksen keinoin.

Hankkeen aikana syntyvät opit levitetään laajalti yrityskentän ja muiden alueellisten toimijoiden käyttöön hyödyntäen LAB-ammattikorkeakoulun ja hankkeen yhteistyötahojen viestintäkanavia.

Näkemys nykytilanteesta ja tulevista kehityspoluista avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia digi-kehittäjäyritysten ja digi-hyödyntäjäyritysten kesken. LAB –ammattikorkeakoulu on jatkossakin mukana fasilitoimassa tätä yhteistyötä monin keinoin. Teknologiakartta tarjoaa myös alueen pk-yrityksille, sidosryhmille ja LAB-ammattikorkeakoululle työkalun, jolla tulevia jatkuvan oppimisen tarpeita voi tunnistaa aiempaa paremmin.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Eija Lantta
TKI-asiantuntija
eija [dot] lanttaatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat