Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen

Kuva
Ympäristövastuullisien palvelujen kehittämistä työpajassa Anttilanmäellä
Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen -projektissa kehitetään uusia, vähähiilisiä palveluja asukasyhteisöjen tarpeisiin yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. Projektin yhteistyökumppanina toimii Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry. Tulokset julkaistaan Anttilanmäen kyläjuhlassa elokuussa 2021.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Vähähiiliseen elämäntapaan siirtymiseksi tarvitaan uudenlaisia kuluttamisen tapoja ja ilmastonmuutosta hillitseviä palveluja. Asumisesta ja liikkumisesta aiheutuvien päästöjen osuus suomalaisen hiilijalanjäljestä on suuri, joten uusien kulutustapojen ja palvelujen kehittäminen tällä saralla vaikuttaa positiivisesti ympäristöön. Kierto- ja jakamistalouden ratkaisut antavat myös yrityksille mahdollisuuden kehittää uutta liiketoimintaa.

Askel-projektissa kokeillaan ja kehitetään uusia kiertotalouden palvelumalleja Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistyksen tarpeisiin yhdessä eri yritysten kanssa. Tavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia tuottaa vähähiilisiä palveluja uudistuville markkinoille sekä helpottaa asukkaiden siirtymistä kierto- ja jakamistalouden palvelujen käyttämiseen. Anttilanmäellä kehitettyjä palvelumalleja ja niiden toimivuutta testataan myöhemmin myös toisessa asukasyhteisössä.
Hankkeen vaikuttavuus
Projektissa tuotetun tiedon ansiosta kierto- ja jakamistalouden palveluliiketoiminta lisääntyy Päijät-Hämeen asukasyhteisöissä ja tietoa asukasyhteisöille kohdistettujen vähähiilisten palvelujen mahdollisuuksista on paremmin saatavilla yrityksille.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Carita Tanskanen
TKI-asiantuntija
carita [dot] tanskanenatlab [dot] fi
Sijainti