ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Kuva
ASKELMAT logo
ASKELMAT -hankkeen avulla haetaan ratkaisuja 18-29-vuotiaiden nuorten työ- tai opiskelupolun löytämiseksi niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista. Hankkeessa selkiytetään osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja työllistymisen tueksi. Tavoitteena on nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla.

NUORELLE tukea oman polun löytämiseen yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaan erilaisia toimintamuotoja hyödyntäen.

TYÖYHTEISÖILLE tietoa ja tukea täsmätyökykyisten nuorten työllistämiseen ja ohjaamiseen työpaikalla.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

 

Käy vastaamassa lyhyeen gallupiin ja samalla autat meitä työkyvyn käsitteiden määrittelyssä. Vastausaika 1.12. asti. Hyödynnämme vastauksia hanketyöskentelyssä. Gallupiin pääset alla olevalla QRkoodilla tai tästä.

QRkoodi työkyvyn moninaisuuden gallupiin

Kiitos, kun autat meitä käsitteiden määrittelyssä!

 

Tapahtumat

Liity mukaan Täsmätyötiistaihin 14.12. klo 8.30 tästä.

Täsmätyötiistai 14.12.

 

Toimintamuodot ja yhteystiedot

YKSILÖVALMENNUS tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea polulla kohti työelämää ja apua käytännön asioiden hoitamiseen ja ratkomiseen. Valmennuksen kesto määräytyy aina nuoren tarpeen mukaan ja se voi sisältää monenlaista tukea ja apua. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla koko matkan ajan ja yhdessä tehdään nuoren tavoitteita kohti meneviä toimenpiteitä. Valmennuksen voi aloittaa milloin vain yhteyttä ottamalla.

  • Yhteydenotot: Suvi Immonen, suvi [dot] immonenatdila [dot] fi, p. 044 713 2029

 

RYHMÄVALMENNUS on voimavaraistava ryhmä nuorillle, jossa keskitytään oman potentiaalin tunnistamiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen ja oman elämänkulun hahmotteluun. Ryhmävalmennus sopii nuorelle, jolle on ajankohtaista seuraavan askelman ottaminen ja kaipaa siihen apua tai kannustusta. Ryhmä kestää 5 kuukautta. Ensimmäinen ryhmävalmennus alkoi 19.10. pienryhmän kanssa, mutta valmennukseen mahtuu mukaan ja uusia pienryhmiä aloitetaan tarpeen mukaan.

  • Yhteydenotot: Aino Hoskola, aino [dot] hoskolaatharjulan [dot] fi, p. 041 730 6337

 

Moninaisuus työyhteisöissä TYÖPAJAT toimivat foorumina nuorten ja työyhteisöjen välillä. Työpajoissa työstetään yhdessä työhyvinvointia tukevia ja tulevaisuudessa tarvittavia työelämävalmiuksia sekä täsmätyökykyisten työllistämisen liittyviä keskeisiä asioita ja moninaisuuden hyödyntämistä voimavarana. Ensimmäinen työpajakokonaisuus käynnistetään loppuvuodesta 2021 ja se sisältää kaksi työpajaa nuorille, Padlet-työskentelyä työyhteisön edustajille ja kaikille yhteisen keskustelutilaisuuden helmikuussa.

  • Yhteydenotot: Outi Jokinen, outi [dot] jokinenatlab [dot] fi, p. 050 516 0678

 

Haluaisitko tietää lisää toiminnastamme?

Mikäli haluat kuulla lisää ASKELMISTA tai miettiä yhteistyökuvioita, ole rohkeasti yhteydessä. Teemme mielellämme yhteistyötä!

Löydät meidät Instagramista nimellä @moninaisuus_voimavarana. Tällä tilillä haluamme lisätä tietoa täsmätyökykyisyydestä ja moninaisuudesta voimavarana työelämässä sekä tehdä näkyväksi hankkeen arkea ja toimintamuotoja. Tervetuloa seuraamaan!

Muualta sosiaalisesta mediasta meidät löytää #polkuaetsimässä #omataskelmat.

 

Blogitekstit ja artikkelit

Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistetään yhteiskehittäen

  • Outi Jokinen

Täsmätyö laajentaa työllistymisen mahdollisuuksia

  • Ulla Huhtalo & Outi Jokinen

 

Uutiskirjeet

 

Esitteet

Tavoitteet
1) Yhteiskehittää Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava polku, Askel askeleelta -osallisuuspolku
2) Edistää nuorten osatyökykyisten työllistymistä alueella vahvistaen heidän työ- ja toimintakykyään
3) Löytää alueelle lisää osaavaa ja työnantajien tarpeisiin sopivaa työvoimaa
4) Juurruttaa uudenlainen toimintamalli alueen työllistymistä edistävään toimintaan ja työyhteisöihin
5) Lisätä työyhteisöjen moninaisuutta edistävää osaamista

Askel askeleelta -mallin pilottiin osallistuu hankkeen aikana 50 osatyökykyistä nuorta ja 15 työntekijää. Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti ry. Hankkeen rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien omarahoitusosuuksista.
Hankkeen vaikuttavuus
Lahden alueelle muodostunut kolmannen sektorin palvelukokonaisuus ja yhteistyöverkosto vahvistavat toimijoiden työllistymisen tuen osaamista. Osaamisen jakamisen avulla työyhteisöjen moninaisuutta tukeva toimintakulttuuri ja osaaminen kehittyvät sekä valmiudet osatyökykyisten nuorten työllistämiseen paranevat. Nuorten osaamisen merkitys tasavertaisina työyhteisönjäseninä sekä voimavarat ja potentiaali työmarkkinoilla tunnistetaan. Hankkeeseen osallistuneiden nuorten työelämätaidot vahvistuvat ja poluttuminen opintoihin tai työelämään helpottuu ja mahdollistuu. Vähintään 50 % osallistuneista nuorista löytää mallin tuella paikkansa jatkopoluilla ja 75% kokee työelämätaitojensa vahvistuneen.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Outi Jokinen
TKI-asiantuntija
outi [dot] jokinenatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti