BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous

Kuva
biosykli_kuva
Biotalous on perinteisesti ollut vahva toimiala Päijät-Hämeessä. Samalla maakunta profiloituu myös kiertotalousosaajana. Tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys tulee olemaan bio- ja kiertotalouden yhdistämisellä eli biokiertotaloudella, joka on myös nostettu vahvasti esiin EU:n biotalousstrategian päivityksessä. Kiertotalous on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjistä. Kiertotalouden tavoitteita selkeyttää maakunnan kiertotalouden tiekartta. Tiekartan päivityksessä (2018) kestävä biokiertotalous nousi sisällöksi, johon halutaan alueella panostaa. Tämän tarpeen pohjalta on laadittu laaja yhteishanke biopohjaisten materiaalien hyödyntämisen
edistämiseksi.

Hankkeen päätoteuttaja on LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat LUT-yliopisto, Helsingin
yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Muoviyhdistys ry.

Hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouspohjaisista liete- ja biomuoviratkaisuista, joiden pohjalta tarkastellaan niiden kannattavuutta. Uudet ratkaisut liittyvät lietteen hyödyntämiseen tuotteiden raaka-aineena ja biopohjaisten muovien kehittämiseen. Lisäksi edistetään alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeessa kokeillaan myös uusia biojätteenkeräystapoja ja tuotetaan asukaslähtöistä tietoa erilliskeräyksen edistämiseksi. Uusia ratkaisuja edistetään käytännön kokeilujen ja demonstraatioiden kautta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.
Hankkeessa vahvistetaan maakunnan roolia kiertotalouden edistämisessä.
Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Koottua tietoa kierrätyshiilidioksin käytön mahdollisuuksista: 
INFOSIVUSTO HIILIDIOKSIDIN (CO2) HYÖDYNTÄMISEEN
 

MUOVIEN KIERTOTALOUS-WEBINAARIN 18.5.2020 MATERIAALIT:

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Biomuovi-webinaarin 16.12.2020 materiaalit:

 

LUE HANKKEESSA TUOTETTUJA ARTIKKELEJA:
Päijäthämäläistä biokiertotaloutta edistämässä
Kiertotalouden tiekartta kiinnostavaksi visualisoinnilla
Visioista toimiin  - tiekartat vihreän kasvun tukena
Bioneerit kokeilevat biojätteen erilliskeräystä
Muovien valmistuksen ympäristöllinen kestävyys
Ruokajätteen vähentäminen on monitahoinen haaste
Materiaalit pidempään kierrossa kaskadikäytöllä
Vaihtoehtoisia menetelmiä biojätteen erilliskeräykseen
Alueellisen hiilidioksidin hyödyntäminen
Kiertotalouden aineistojen saatavuus haastaa

Tavoitteet
BIOSYKLIn tavoitteena on edistää kestävää biokiertotaloutta ja kehittää tähän liittyviä vähähiilisiä ratkaisuja sekä luoda uutta liiketoimintaa Päijät-Hämeeseen. Hankkeessa viedään eteenpäin neljää sisältökokonaisuutta joiden pohjalta laaditaan liiketoimintatarkasteluja ja edistetään Päijät-Hämeen profiloitumista biokiertotalouden kansainvälisenä toimijana.

Sisältökokonaisuudet ovat: 1) biojätekeräyksen tehostaminen 2) orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raaka-aineena, 3) biopohjaisten muovien mahdollisuudet sekä 4) alueella tuotetun hiilidioksidin (CO2) hyödyntämismahdollisuudet ja biogeenisen hiilidioksidin (bioCO2) käytön edistäminen.
Hankkeen vaikuttavuus
BIOSYKLIn tuloksena Päijät-Hämeen pk-yritysten osaaminen vahvistuu ja alue profiloituu entistä vahvemmin kansainvälisenä biokiertotalouden osaajana joka ennakoi tulevia muutostarpeita. Hankkeen myötä uudelle, biokiertotalouteen pohjautuvalle liiketoiminnalle on entistä paremmat mahdollisuudet.

Hankkeen tuloksina saadaan kokemuksia biokiertotalouden käytännön toteutuksista: polyhydroksyalkanoaattien tuottaminen ja demonstraatiot, biojätteen erilliskeräysmallien vertailu, lietteen hyödyntämisen tehostaminen, biomuoviratkaisut ja bioCO2 liiketoimintademonstraatiot.

Kokeilujen kautta edistetään uusia biokiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi uusien ratkaisujen kehittämisen tueksi laaditaan elinkaarimallinnuksia ja esim. verkkopohjainen työkalu hiilidioksidivirtojen määrittämiseen. Hankkeen tuloksia esitellään laajasti ja niistä laaditaan tieteellisiä käsikirjoituksia ja yleistajuisia/ammatillisia artikkeleita.
Yhteistyössä
Sijainti