Bounce Forward - Resilienssiä työelämään

Kuva
Bounce Forward - Resilienssiä työelämään
Hankkeessa keskitytään asiantuntijatyövaltaisten pk-yritysten ja henkilöstön muutos- ja uudistumiskyvyn
kehittämiseen. COVID-19 –pandemian aikana asiantuntija-aloilla on melko onnistuneesti siirrytty etätyöhön, mutta
pitkällä aikajänteellä eristäytyminen ja tilanteen epävarmuus vaikuttavat työhyvinvointiin sekä yritysten
innovatiivisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen. Koronasta toipumisessa eduksi olisi, ettei työpaikoilla palauduttaisi suoraan vanhaan vaan kehittyisi innovaatioille otollisempia ja samalla ympäristölle myönteisempiä toimintamalleja.

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektissa tapahtuu

Tulevaisuusagentit tulevat

LAB-ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Centria-ammattikorkeakoulu ja Liikuntakeskus Pajulahti kouluttivat keväällä joukon tulevaisuusagentteja. Koulutus sisälsi webinaareja ja alueellista pienryhmätyöskentelyä. Osallistujilla oli myös mahdollisuus henkilökohtaiseen ratkaisukeskeiseen valmennukseen. Kevät huipentui 1.6.2022 pidettyyn Tulevaisuusaamu – Sinustako työyhteisösi tulevaisuusagentti? -verkkotilaisuuteen. Ääneen pääsivät mm. eri alueiden valmistuneet tulevaisuusagentit, jotka kertoivat omista koulutuksen aikana tehdyistä työelämäkokeiluistaan. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa hankkeen nettisivuilla 16.6.2022 asti. Tilaisuudet dioihin pääset:

Julkaisut

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä omaksumalla vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä kehittämällä johtajuutta ja tulevaisuusajattelua. Eri organisaatioiden asiantuntijoille suunnatulla
koulutuksella lisätään työpaikkojen sisäisiä osallistamisen ja yhteisölliseen kehittämisen käytännönvalmiuksia. Lisäksi koulutuksella tuetaan yksilöiden taitoja navigoida epävarmoissa tulevaisuuksissa.

PK-yritysten muutoskyvyn ja yhteiskehittelytaitojen kehittämiseksi hankkeessa järjestetään Living lab -muotoisia työpajoja. Living labeissa keskitytään tekemään arkea näkyväksi ja siten hahmottamaan yrityksen tilannekuvaa ja tulevaisuuksia, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia työhön.

Menetelmällisesti hankkeessa hyödynnetään aiemmin kehitettyjä ja hyväksi havaittuja menetelmiä, kuten simulaatio- ja palvelumuotoilumenetelmiä sekä tulevaisuusajattelua. Näillä osallistavilla ja yhteisöllisillä menetelmillä voidaan tukea myös yritysten diversiteettiä.
Projektipäällikkö
Sari Niemi
Kehittämispäällikkö
sari [dot] niemiatlab [dot] fi