Climate University - Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään

Kuva
CU tunnuskuva
Hanketta johtaa Helsingin yliopoisto. Hankkeessa toteutetaan 11 ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin keskittyvää monialaista korkeakouluopettajien vertaiskoulutusta eri puolilla Suomea sekä tuotetaan kaksi uutta digitaalista, monialaista kestävyyskysymysten oppimateriaalia korkeakoulujen yhteiseen käyttöön.

Hanke pohjautuu aiempaan Ilmasto.Nyt-hankkeeseen, jota nyt laajennetaan. Opiskelijoiden ja työelämän sekä eri korkeakouluasteiden ja –alojen yhteistyöllä haetaan uusia avauksia moniulotteisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi.
Hankkeen partnerit ovat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. Hanketta toteutetaan 2018-2020.

Hankkeeseen on ilmoittautunut yhteistyökumppaneiksi Fortum, Gasum, Värtsilä, 3D Tech Oy, WebAitio Oy, Oili Jalonen Oy, Demos Helsinki, Meriaura group, Envera oy, Raisioagro oy, Clewer, NollaE, Apetit, Partioaitta, EntoCube, Tespack oy, Nurmi Design oy, Savo Solar oy, Pöyry Finland oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Ramboll, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Ilmatieteenlaitos.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

WORKSHOPS

27.-28.11.2018, Helsinki, Helsingin yliopisto, Climate University kick-off
28.-29.3.2019 Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teaching and learning for sustainable future
7.-8.5.2019 Turku, Turku AMK ja Turun yliopisto, Innovations in education for sustainable future
10.-11.6.2019 Lahti, LAMK & LUT, European Commission Sustainable Energy Week -tapahtuma 
10.-11.10. 2019 Oulu, Oulun yliopisto, Climate education and communication
19-20.11. 2019 Vantaa,  Metropolia, Sustainable communities
2.-3.3.2020 Espoo, Aalto, verkkototetutus, Innovations and Creativity in Climate Education

26.-27.5.2020 Helsinki, verkkototeutus,  Online learning and sustainability transition in a post COVID-19 world
7.-8.10.2020 Kuopio, Itä-Suomen yliopisto, verkkototeutus Partnering Science and Law for Effective Climate Action
9.-10.12.2020 Tampere, päätösworkshop, verkkototeutus, Climate University Summary Ilmoittautumiset 2.12. mennessä  https://survey.tuni.fi/lime/666916?lang=en, ohjelma https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/

Tavoitteet
Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa opettajien vertaisverkosto kehittää moniulotteisten kestävyyshaasteiden korkeakouluopetusta ja oppimateriaaleja yhteistyössä. Hankkeessa vahvistetaan korkeakoulujen yhteistyötä, nostetaan esiin niiden erityisosaamista sekä parannetaan valmiuksia hyödyntää digitaalisia työkaluja ja oppimateriaaleja, jotka mahdollistavat joustavan opiskelun ja nopeuttavat siirtymistä työelämään. Verkostossa jaetaan hyväksi havaittuja käytänteitä kestävyyshaasteiden opetukseen liittyen. Hankkeessa jatketaan Ilmasto.Nyt -projektissa aloitettua työtä: edistetään Ilmasto.Nyt-materiaalin käyttöä sekä tuotetaan uusia digitaalisia oppimateriaaleja kestävyyskysymyksiin monialaisessa yhteistyössä. Erityisesti etsitään yhteyksiä ja konkreettista yhteistyötä elinkeinoelämän ja korkeakouluopintojen välillä. Samalla helpotetaan tiedon välittymistä työelämään ja opiskelijoiden siirtymistä korkeakoulusta työelämään. Yhteistyötä kehitetään myös muiden koulutusasteiden kanssa.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen vaikuttavuus
Vaikuttavuutta seurataan verkoston työpajojen osallistujien kautta: kuinka paljon osallistujia työpajoissa, osallistujien määrä eri aloilta, miten ilmastonmuutos ja uudet tuotettavat oppimateriaalit integroituvat opetukseen ja oppilaitoksen tutkintovaatimuksiin. Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan myös yhteistyöyritysten ja opetukseen tuotujen esimerkkitapausten määrän kautta.
Projektipäällikkö
Anne-Marie Tuomala
Lehtori
anne-marie [dot] tuomalaatlab [dot] fi
Sijainti