Compact Electrohydraulic Energy Converter

Kuva
ComEHEC
ComEHEC – projektin tavoitteena on selvittää energiaa säästävän ja päästöjä vähentävän kompaktin sähköhydraulisen energiamuuntimen kaupallistamisen mahdollisuudet. Alustavien tutkimusten mukaan uudella lähestymistavalla erityisesti hybridi- ja täyssähköllä liikkuvien työkoneiden hyötysuhdetta voidaan merkittävästi parantaa, joiden lisäksi potentiaalisia käyttökohteita nähdään myös meriteollisuuden ja valmistusteollisuuden sovellutuksissa. Hankkeen ajurina toimivat kiristyvät päästörajoitukset, entistä vaativammat suorituskykyvaatimukset ja uuden ratkaisun kannalta suotuisten hybridi ja täyssähköisten työkoneiden yleistyminen. Kaupallistaminen toteutetaan selvittämällä uuden teknologian parhaat käyttökohteet ja arvioidaan taloudellisesti parhaat tavat lähestyä markkinoita uudella ratkaisulla. Projektin aikana suoritetaan uuden teknologian testausta ja simulointia missä hyödynnetään tutkimuslaitoksiin kertynyttä osaamista ja tutkimuksen ympärille syntyneestä paikallisen sähkömoottoriklusterin osaamista mikä nykyään tunnistetaan jo myös kansainvälisellä tasolla.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
BF TUTL
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Projektissa tapahtuu

Projektin aikana on selvitetty mahdollisten potentiaalisten työkoneiden valmistusmääriä ja tehty alustavia laskelmia kokonaisluokista, mistä on hyötyä liiketoimintapotentiaalin arvioinnissa. Näin on voitu arvioida eri valmistusmääriä ja näiden tuomia mahdollisuuksia, jos ComEHEC konseptia myytäisiin näissä luokissa.

Asiakastarpeen selvitys ja avainkumppanien tunnistaminen: Asiakastarpeissa tunnistettu useita eri tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon, mm. ohjaus, älykkyys, paineluokat, paino, tehotiheys ja virtausnopeudet ym. tärkeät tekijät.

Sähköiset ratkaisut ovat selkeästä yleistymässä ja ComEHEC – ratkaisulle löytyy tarvetta, resurssien panostus kohdistuu niihin isompiin valmistajiin, joilla on tulevaisuudessa tulossa uusia sähköisiä ratkaisuja tai jotka ovat kiinnostuneita kehittämään uusia työkoneita ja etsivät uusia tapoja.  

ComEHEC – ratkaisulle löytyy selkeä tarve, resurssien panostus kohdistuu niihin isompiin valmistajiin, joilla on lähivuosina käynnistymässä uusia sähköisiä tuotelinjastoja, ei enää pelkästään pilotteja. Teknisen PoC ratkaisun suunnitteluvaiheeseen kannatti panostaa, selvitysten määrällä luotiin edellytykset onnistuneelle PoC ratkaisulle. Projektin alkuvaiheen suunnittelupalavereissa hahmotettiin myös todella monipuolisesti ratkaisevia tekijöitä, joita ComEHEC – konseptissa pitäisi ottaa huomioon, mistä oli iso plussa riskien kartoituksessa ja myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.  

PATU testausta
ComEHEC konseptin testausta

Lue lisää testikappaleesta:

Projektipäällikkö
Alexander Matrosov
Projektipäällikkö
alexander [dot] matrosovatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti