Design for Housing Solutions - Päijät-Hämeen muotoilun kansainvälistymisen askeleet kestäviä asumisen ratkaisuja kohti

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet ovat muotoilu, kiertotalous sekä liikunta ja elämykset. Parhaillaan on rakentumassa Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta 2030, jossa alueen toimijat yhteistuumin suunnittelevat keskeiset toimenpiteet miten yhteinen visio saavutetaan. Visiona on: Päijät-Häme on 2030 kestävän ja vastuullisen muotoilun monipuolinen ja kansainvälinen onnistuja, jossa muotoilu tuottaa merkittävää liiketoiminnan kasvua ja yhteiskunnallista hyötyä.

Kestävä asuminen (Design for Housing Solutions) on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi kehittämisen kohteeksi. Asumisen paradigma on vauhdilla muuttumassa. Syynä tähän muutokseen ovat hyvin tunnetut megatrendit, kuten ilmastonmuutos, kestämättömät elintavat sekä väestön radikaali ikääntyminen. Yhtä lailla jatkuvasti kohoava elintaso ja ihmisen tarve kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät keskeisesti mielekkääseen ja joustavaan asuinympäristöön elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kansainvälinen tutkimus tulevaisuuden asumiseen liittyvistä palveluista, IOT-teknologiasta ja esimerkiksi puurakentamisen kansallisista ja kansainvälisistä referensseistä kehottavat uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen.

Päijät-Hämeen alueella on mahdollisuuksia rakentua kestävän asumisen kansainväliseksi referenssikohteeksi panostamalla yhdessä yritysten kanssa uusien kestävien asumisratkaisujen tuote- ja palvelukehitykseen sekä verkottumalla vahvasti kansainvälisten tutkimus- ja yrityskumppaneiden kanssa. Tämä avaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia alalla toimiville yrityksille. Teeman ympärille on Päijät-Hämeessä rakentumassa vahva alueverkosto, jossa on toimijoita muotoilusta, suunnittelualoilta, rakentamisesta, rakennusteollisuudesta sekä tutkimuksesta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on Päijät-Hämeen muotoilun tiekartan mukaisesti vahvistaa ja viedä eteenpäin kestävään asumiseen ja rakentamiseen liittyvää teema-aluetta. Kehittämisen tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista ja liiketoimintaa valitulla teemalla.

Hankkeen osatavoitteet:

- Kartoittaa meneillään olevaa kestävään asumiseen ja rakentamiseen liittyvää tutkimusta ja kehittämistoimintaa Euroopassa.

- Koota korkeakoulujen tutkijoista ja päijäthämäläisistä kestävän rakentamisen ja asumisen yrityksistä konsortio, joka yhdessä on kiinnostunut kehittämään ja uudistamaan tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisessä yhteistyössä.

- Verkostoitua eurooppalaisten tutkijoiden ja tuotekehittäjien kanssa, tavoitteena valmistella vähähiiliseen rakentamiseen ja kestävään asumiseen liittyviä hankkeita, joissa muotoilun menetelmiä ja ratkaisuja käytetään kestävien rakentamisen- ja asumisen ratkaisujen aikaan saamiseksi.

- Valmistella kansainväliseen hankehakuun vähintään yksi vähähiilinen rakentaminen ja kestävä asuminen -teemaan liittyvä hankehakemus, jonka avulla lisätään Päijät-Hämeen korkeakoulujen ja pk-yritysten kansainvälistä tuotekehitysyhteistyötä, luodaan uusia kumppanuuksia sekä mahdollisuuksia kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa.
Hankkeen vaikuttavuus
Tulos 1: Yhteenveto ja kirjallisuuskatsaus ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehittämisestä liittyen kestävän asumisen teemaan.

Tulos 2: Yhteenveto sopivista EU-ohjelmista ja rahoitusinstrumenteista.

Tulos 3: Yhteistyösopimus konsortion osallistujien kesken, jolla sitoudutaan kansainvälisen hankkeen valmisteluun.

Tulos 4: Yhteenvetoraportti verkostoitumistapahtumista ja konferensseista sekä kansainvälinen konsortio, joka on sitoutunut yhteiseen hankevalmisteluun valittuihin rahoitusinstrumentteihin.

Tulos 5: Jätetty hankehakemus.
Projektipäällikkö
Katariina Mäenpää
TKI-asiantuntija
katariina [dot] maenpaaatlab [dot] fi