Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen -DUTE

Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen -hankkeen keskeisenä tavoitteena on Päijät-Hämeen yrityselämän osaamisen kehittäminen ja koronapandemian aiheuttamien haasteiden jälkeisen kasvun edistäminen uudenlaisen oppimiskulttuurin avulla, uusia teknologioita ja digitaalisia työkaluja hyödyntämällä. DUTE vie digitalisaation osaksi organisaatioiden oppimiskulttuuria, tehostaen niiden toimintaa ja kansainvälistymistä sekä elpymistä koronapandemiasta.

Monella yrityksellä ja yrittäjällä on tietoja ja taitoja, joita alueen muut yrittäjät pystyisivät hyödyntämään oman toimintansa tehostamisessa, kehittämisessä ja arvioimisessa, toimialasta huolimatta. Nämä voivat liittyä joko yrityksen omaan substanssialaan tai esimerkiksi ajanhallintaan, johtamiseen tai resurssitehokkuuteen yleisesti. Tämä hiljainen tieto tehdään DUTEssa nähtäväksi luomalla alueen yrittäjille suunnattu digitaalinen oppimisalusta, jossa on yhtäältä yleistä osaamista kasvattavia asiantuntijasisältöjä, mutta toisaalta alueen yrittäjien DUTE-tiimin tuella tuottamaa sisältöä, joka edistää koko alueen osaamisen kasvua ja ideoiden leviämistä.

Projekti vastaa Päijät-Hämeen maakuntastrategian ja selviytymissuunnitelman tavoitteisiin. Uutta kasvua haetaan mm.
kokeilemalla uusia teknologioita ja osaamista. Lahti ja maakunta vahvistuvat uudistuvan koulutuksen ja osaamisen
kautta.

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Projektin tavoitteena on digitaalisia sovelluksia ja teknologisia työkaluja hyödyntämällä kehittää päijäthämäläisten yrittäjien ja yritysten keskuuteen yhteisöllinen osaamisen jakamisen malli ja osaamisen jakamista tukeva digitaalinen oppimisalusta. Tällä alustalla tarjotaan tietoja, kokemuksia ja jaetaan osaamista useista yritystoiminnan kehittämisen kannalta keskeisistä teemoista, aina asiakaskokemuksen kehittämisestä graafiseen suunnitteluun, projektinhallinnasta tekemiskulttuureihin, verkostojen rakentamisesta viestintään. Osaamisen jakamisessa ja näkyväksi tekemisessä hyödynnetään uusia teknologioita, joita yrittäjät itse pääsevät käyttämään ja samalla oppimaan ja oivaltamaan niiden hyödyn omassa yritystoiminnassa.
Hankkeen vaikuttavuus
DUTEn lopputuloksena syntyy uudenlainen päijäthämäläisten yritysten osaamisen jakamisen ja oppimisen yhteisö, jossa digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat keskiössä. Hankkeen myötä syntyy digitaalinen oppimisalusta, jossa osaamista ja kokemuksia on mahdollista jakaa.
Projektipäällikkö
Ari Hautaniemi
TKI-asiantuntija
ari [dot] hautaniemiatlab [dot] fi