Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia

Kuva
Musta näppäimistö, jonka päällä on legohahmo, joka ojentaa irtonaista näppäintä
"Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia."

DITTO - Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia -hanke tukee eteläkarjalaisten käytännönläheisten digitaitojen kehittymistä. Kohderyhmänä ovat yrittäjät, työntekijät, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä työttömät työnhakijat, yrittäjyyttä pohtivat ja elinkeinonharjoittajat. Hanke luo kaikille avoimen, ajasta ja paikasta riippumattoman itsenäisesti suoritettavan MOOC-kurssin. Kurssilla opetetaan laajasti käytössä olevia, pitkälle kehittyneitä ja kansainvälisesti hyödynnettyjä online-sovelluksia ja -työkaluja, jotka tehostavat

a) yhteistyö- ja etäkokoustamista,
b) projektin- ja prosessinhallintaa,
c) markkinointia ja sosiaalisen median hyödyntämistä sekä
d) tietoturvaa.

Konkreettisten, laajasti käytettyjen, usein maksuttomien ja pitkälle kehitettyjen sovellusten käyttökoulutuksen lisäksi MOOC tutustuttaa muotoiluprosessiin, jonka myötä osallistujien ymmärrys em. työkalujen tehokkaasta ja luovasta hyödyntämisestä osana omaa arkea helpottuu.
Tavoitteena on tukea yritysten, yksilöiden ja erilaisten organisaatioiden toiminnan tehostumista, kilpailukyvyn paranemista ja tarjota jo konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja arjen käyttöön ja vihreään siirtymään.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tarjota osaamista ja konkreettisia työkaluja helposti saatavilla oleviin digitaalisiin työkaluihin, joiden avulla yritysten, työntekijöiden, yrittäjyyttä harkitsevien ja työtä hakevien on mahdollista ottaa askeleita digitaitojen hyödyntämiseen käytännössä.
Hanke tähtää tukemaan ennen kaikkea Etelä-Karjalan yritysten ja henkilöstön sekä yritystä suunnittelevien ja työnhakijoiden osaamista lähtien alueen omista haasteista. Hanke pyrkii vastaamaan omalta osaltaan myös erityisesti pienimpien yritysten resurssihaasteeseen tuottamalla täysin ajasta ja paikasta riippumattoman, maksuttoman online-kurssin, jonka kukin osallistuja voi suorittaa ilman erityistä osaamista, sitoutumista tiettyinä ajanjaksoina tai tietyissä paikoissa toteutettaviin luentoihin.

Projektin tavoitteena on tarjota osallistujille katsaus olemassa oleviin, pitkälle kehittyneisiin ja kansainvälisesti laajasti hyödynnettyihin ratkaisuihin:
a) yhteistyö- ja etäkokouspalveluihin, joiden avulla yritys voi siirtää osan asiakas- ja yhteistyökumppanitapaamisistaan ja vaikkapa markkinoinnistaan virtuaaliympäristöihin, vähentäen kustannuksia ja hiilijalanjälkeään,
b) yhteisöllisiin, virtuaalisiin projektinhallintasovelluksiin, joiden kautta yritys voi tehostaa erilaisten prosessien läpivientiä ja edistää mm. paperittomuutta,
c) graafisen suunnittelun pikatyökaluihin ja sosiaalisen median markkinointiin, edelleen vähentäen tarvetta fyysiseen markkinointiin,
d) tietoturvakysymyksiin sekä yrityksen / osallistujan omasta että asiakkaan näkökulmasta sekä
e) muotoiluprosessiin ja erityisesti design sprint -menetelmään palvelu- ja tuotekehitystyön osana ja em. palveluiden hyödyntämisen välineenä ja mahdollisuuksien avartajana.

Projektin kohderyhmänä ovat eteläkarjalaisten yritysten ja organisaatioiden henkilöstö, työttömät työnhakijat, yksinyrittäjät, elinkeinonharjoittajat, mikroyritykset, freelancerit, yrittäjyyttä harkitsevat; yleisesti sellaiset toimijat ja tahot, joiden toiminnan kehittymistä, tehostumista ja vihreää siirtymää tämän hetken ja tulevaisuuden digitaalisten työkalujen käyttö edesauttaisi.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeessa luodaan MOOC-verkkokurssi, jonka aikana käydään läpi ja opetellaan lukuisia keskeisiä, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea konkreettisia työkaluja ja ratkaisuja digitalisaation hyödyntämiseen yrittäjänä, työntekijänä, työnhakijana tai yritystoimintaa suunnittelevan näkökulmasta:

1) Modernit digitaaliset ryhmätyö- ja kokoustyökalut (esimerkiksi Teams, Zoom, Discord, Hangouts yms.) tehostavat työpäivää, mahdollistaa laajemman vaikuttavuuden ja kontaktit sekä verkostojen kasvun ja hyödyntämisen.
2) Projektin/prosessinhallinnan olemassa olevat online-työvälineet, kuten Trello, Monday, Hive, Asana, Teams yms. ovat helppokäyttöisiä, mutta monelle pienyrittäjälle vielä tuntemattomia tai heikosti hallittuja. Niitä hyödyntämällä omia prosesseja on helpompi tarkastella, uudelleenarvioida ja kehittää mm. hiilijalanjäljeltään kestävämpään suuntaan.
3) Graafisen suunnittelun ja markkinoinnin online- ja mobiilityökalut ja -palvelut, kuten Canva, Snappa tai Pixabay sekä sosiaalisen median mahdollisuudet (mm. Instagram, Facebook, Pinterest) avaavat yrittäjälle mahdollisuuksia oman tekemisen esiin tuomiseen täysin eri tavalla, nopeasti ja kustannustehokkaasti.
4) Tietoturva ja GDPR ovat keskeisiä teemoja niin yrityksen, yrittäjän, yksilön kuin asiakkaankin näkökulmasta.
5) Muotoiluprosessi ja Design Sprint menetelmä antavat ymmärrystä ja avaavat mahdollisuuksia tuote- ja palvelukehityksessä sekä edellisissä moduuleissa opittujen työkalujen hyödyntämisessä.

Osallistujille tarjotaan siis sekä digitaitoja, konkreettisia ja usein jopa maksuttomia työkaluja sekä ajattelumalli näiden palveluiden hyödyntämisessä oman yritystoiminnan kehittämisessä.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena osallistujien digitaidot kasvavat.
Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja ja osaamista liiketoimintansa kehittämiseen ja ymmärtävät, miten erilaisia online-sovelluksia hyödyntämällä voidaan kasvattaa yrityksen tuottavuutta, tehostaa sen toimintaa ja samalla toimia hiilineutraaliutta ja vihreää siirtymää tukevalla tavalla.

Verkkokurssi on maksuton, ajasta ja paikasta riippumaton, helposti lähestyttävä ja itsenäisesti suoritettava online-kurssi MOOC (Massive Online Open Course), jossa on paljon konkretiaa ja sisältöä, joka pureutuu yrittäjien kehittämistarpeiden kovaan ytimeen. Hankkeen koulutuksen sisältöihin valitut sovellukset ovat perustasolla myös ilmaisia, mikä mahdollistaa myös pienimpien yritysten mukaantulon kokeilemaan niitä. Syntyvä MOOC jää elämään myös hankkeen jälkeen johdantona moderneihin digitaalisiin projektinhallinnan ja etäkokoustamisen sovelluksiin ja palveluihin.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Ulla Saarela
TKI-asiantuntija
ulla [dot] saarelaatlab [dot] fi