Distance LAB

Hanke on esivalmisteluhanke, jossa luodaan kuvaa etävuorovaikutuksen olemassa olevista käytännöistä, tutkimuksesta ja käytännön kehittämistarpeista yrityksissä sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma etävuorovaikutuskäytöjä tukevan living lab -verkoston muodostamiseksi.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
Baltic Sea Region 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Projektipäällikkö
Sari Niemi
Kehittämispäällikkö
sari [dot] niemiatlab [dot] fi