DUUNI - Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi


DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi on ESR-rahoitteinen valtakunnallinen hankekokonaisuus nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. Hankkeen kesto on 1.1.2018 - 31.12.2020. Kohderyhmänä ovat nuoret vanhemmat (n.16-29-vuotiaat), jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, toisen asteen koulutus on jäänyt suorittamatta tai he ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä. Hankkeen kumppaneita ovat Turun ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Kirjan talo ry - Bokens hus ry, Suomen Caritas ry ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Lisätietoa hankkeesta saat hankkeen facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/DUUNItaidot/ Hankekokonaisuuden projektipäällikkönä toimii Susanna Virta (susanna.virta@turkuamk.fi).

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa nuorten vanhempien työelämä- ja toimintavalmiuksia ja osaamisen tunnistamista kohti työtä tai opiskelua. Yhdessä kohderyhmän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa suunnitellaan, testataan ja dokumentoidaan erilaisia menetelmiä vanhemmuuden taitojen osaamisen tunnistamiseksi. Hanke vahvistaa nuorten ohjauksen parissa työskentelevien ammattilaisten menetelmäosaamista ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä työnohjauksellisen e-valmennuksen avulla.
Hankkeen vaikuttavuus

Hankkeessa pilotoidaan yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille (N=200). Tavoitteena on edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot ovat tärkeässä asemassa. Nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti ovat työskentelyssä keskeistä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan interventioita esim. oman osaamisen tunnistamiseen, kielellisen ilmaisun tukemiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja työelämätaitojen kehittymiseen ilmaisutaidetta ja liikunnallisia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen tuloksia ovat DUUNI-interventiomalli, DUUNI-työkalupakki ammattilaisille, e-Valmennus ja sähköinen portaali.