e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa

Kuva
Laptop with a text welcome.
Miten luodaan asiakkaille lisäarvoa ja merkityksellisiä tunnekokemuksia fyysisten ja digitaalisten palveluiden rajapinnoilla? Mitä voisi olla e-Hospitality, vieraanvarainen ja empaattinen palvelukokemus matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla?

Näihin kysymyksiin pyrimme löytämään vastauksia tässä "e-Hospitality - digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa" -hankkeessa. Viimeistään koronapandemia on osoittanut matkailu-, ravintola-, ja tapahtuma-alan voimakkaan digitalisoitumisen. Asiakaskohtaamiset siirtyvät yhä vahvemmin verkkoon, jolloin myös kuluttajakäyttäytyminen monikanavaistuu. Näin ollen hankkeen keskeinen tavoite on vahvistaa kilpailukykyä vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin ja etsiä ratkaisuita parempaan sähköiseen asiakaskokemukseen.

Hanketta toteutetaan yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Sen lisäksi tällä e-Hospitality-hankkeella on sisarhanke, jonka toteuttajana on Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeet luovat kolmen maakunnan korkeakoulujen, yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kautta yhteisön ja ekosysteemin. Yhdessä tehdessä on mahdollista jakaa tietoa ja kokemuksia, oppia yhdessä sekä luoda uutta tietoa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektissa tapahtuu

Alkuvuoden tulevia tapahtumia

Tulevia tapahtumia listattuna oranssilla pohjalla

Luontomatkailutuotteiden myynti vuonna 2023 -työpaja 16.2.2023

Järjestämme osana Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen työpajasarjaa osion keskittyen myyntikanaviin. Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Historia ja kulttuuri osaksi yrityksesi matkailutuotteita -työpajasarja

Oletko kiinnostunut oppimaan lisää aiheesta tai toivotko tukea yritystoimintasi kehittämiseen?

Ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikköön, ideoimme mielellämme kanssasi uutta! Kerromme myös mielellämme tulevista tapahtumistamme. Luvassa on ainakin webinaareja, työpajoja ja benchmarking-matkoja. Tapahtumat ovat loistavia tilaisuuksia verkostoitua ja kuulla trendeistä alalla.

Kiitos ensimmäisen benchmarking-matkan osallistujille! Matka kohdistui Turkuun ja seuraavan kerran avautuu mahdollisuus lähteä verkostoitumismatkalle keväällä 2023. Seuraavan matkan kohteena on Rovaniemi, ja alla olevasta save the date-kutsusta voikin napata jo kalenteriinsa ylös päivät 4.-5.4.2023. Ilmoitamme myöhemmin lisää ilmoittautumisohjeista sekä tarkemmasta ohjelmasta.

Talvinen save the date -kutsu
 

Poimintoja hankkeen julkaisuista muualla kuin omassa blogissamme:

Matkailuyhteistyön monet muodot 9.11.2022: https://blogit.lab.fi/labfocus/matkailuyhteistyon-monet-muodot/

Metsään mentiin ja stressitasot alenivat 6.10.2022: https://talk.turkuamk.fi/digitalisaatio/metsaan-mentiin-ja-stressitasot-alenivat/

Voices from Paris – Current issues in tourism 17.8.2022: https://blogit.lab.fi/labfocus/en/voices-from-paris-current-issues-in-tourism/

Tavoitteet
Hankkeen kokonaistavoitteena lyhyesti on parantaa matkailuyritysten kilpailukykyä vauhdittamalla yritysten digitalisaatiota. Tämä tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä kestävien ja kitkattomien palveluratkaisujen ja -ketjujen digitalisaation tukemista Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen avulla matkailuyritykset pystyvät vastaamaan nykyistä paremmin digitalisaation, globalisaation, elämyksellisyyden ja muuttuvan asiakaskäyttäytymisen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoshaasteisiin.

Tavoitteisiin vastataan tuottamalla lisää resursseja ja uutta ajatteluvoimaa digitalisaation kääntämisessä kilpailutekijäksi asiakkaan palvelukokemuksen tasolla. Haasteisiin vastataan mm. yhteiskehittämisellä, vahvistamalla yrittäjien osaamista sekä ottamalla haltuun ratkaisujen monipuolisuutta valikoituihin palvelukonteksteihin. Lisäksi hankkeella tuetaan matkailualan digipalveluita ja digitaaliseen asiakaskokemukseen liittyvää innovaatiotoimintaa React EU-painopisteiden mukaisesti.
Tavoitteiden toteutuminen
Miten nämä tavoitteet sitten saavutetaan? Hankkeen aikana laadimme nykytila-analyysin, jonka pohjalta suunnittelemme ja toteutamme käyttäjälähtöisiä kokeiluita tai pilotteja matkailuyrityksissä. Suunnitelmissa on myös järjestää digivieraanvaraisuuteen liittyviä sisällöllisiä työpajoja ja sparrauksia näin esimerkiksi konkreettisista teoista tässä hankkeessa. Hankkeen tulokset kootaan yhteen mediatuotoksiksi sekä muuten valtakunnallisesti jaettaviksi.
Hankkeen vaikuttavuus
Tämän hankkeen avulla halutaan tukea varsinaissuomalaisia ja päijäthämäläisiä matkailuyrityksiä pysymään kehityksessä mukana muuttuvan asiakaskäyttäytymisen tuomissa haasteissa. Muutoksen on aiheuttanut digitalisaatio, globalisaatio ja nouseva tarve elämyksellisyydelle. Loppukäyttäjät eli matkailijat tai matkailijoille tarjontaa kehittävät matkanjärjestäjät yms. välittävät toimijat hyötyvät hankkeesta, koska hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat helpommin saavutettavissa joustavasti eri digitaalisten kanavien kautta niin matkan suunnittelu- kuin kokemusvaiheessakin.

Hanke parantaa niin alueiden kuin alan yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeen avulla voimme parantaa alueiden kilpailukykyä sekä vetovoimaa. Parhaimmillaan hanke tuottaa yrittäjille uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Hanke voi käynnistää uusia hankkeita, työpaikkoja ja uudenlaisia yhteistyökuvioita sekä parantaa jo olemassaolevien resurssien käyttöä.

Tietosuojailmoitus ja henkilötietojen käsittely hankkeessa

Projektipäällikkö
Maria Murto
TKI-asiantuntija
maria [dot] murtoatlab [dot] fi