e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa

Kuva
Laptop with a text welcome.
Miten luodaan asiakkaille lisäarvoa ja merkityksellisiä tunnekokemuksia fyysisten ja digitaalisten palveluiden rajapinnoilla? Mitä voisi olla e-Hospitality, vieraanvarainen ja empaattinen palvelukokemus matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla?

Näihin kysymyksiin pyrimme löytämään vastauksia tässä "e-Hospitality - digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa" -hankkeessa. Viimeistään koronapandemia on osoittanut matkailu-, ravintola-, ja tapahtuma-alan voimakkaan digitalisoitumisen. Asiakaskohtaamiset siirtyvät yhä vahvemmin verkkoon, jolloin myös kuluttajakäyttäytyminen monikanavaistuu. Näin ollen hankkeen keskeinen tavoite on vahvistaa kilpailukykyä vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin ja etsiä ratkaisuita parempaan sähköiseen asiakaskokemukseen.

Hanketta toteutetaan yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Sen lisäksi tällä e-Hospitality-hankkeella on sisarhanke, jonka toteuttajana on Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeet luovat kolmen maakunnan korkeakoulujen, yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kautta yhteisön ja ekosysteemin. Yhdessä tehdessä on mahdollista jakaa tietoa ja kokemuksia, oppia yhdessä sekä luoda uutta tietoa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

Tulossa: Benchmarking-matka Lahteen 5.-6.6.2023

matkamainos

Ohjelma tiivistetysti:

Maanantai 5.6.
11:00 Ilmoittautuminen ja lounas kampusravintola Isku Centerissä (LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15120 Lahti)
12:00 Tervetulotoivotukset ja terveisiä Visit Lahdelta
12:30 Työpajatyöskentelyä, iltapäiväkahvit, Jamie Hynemanin keynote-puheenvuoro ja päivän annin purkaminen

Hieman vapaa-aikaa, mahdollisuus esim. käydä hotellilla.
Yhteinen illallinen

Tiistai 6.6.

8:30 Torilla tavataan! Eli kokoontuminen Lahden torilla ja suunnistaminen aamun aktiviteettiin sään salliessa
9:00 Nature Escapen luontopakopeli
11:00 Lounas
Esittelyitä, tutustumiskäyntejä ja kokeilujen testaamista. Loppuyhteenveto, palautteet ja ajatuksia jatkosta.
Ohjelma päättyy viimeistään klo 18:00.

Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse, joten ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/hyppaahospitalityyn . Kutsumme mukaan matkailu-, ravintola-, tapahtuma- ja teknologia-alan toimijoita Päijät-Hämeestä, Varsinais-Suomesta ja Lapista. Matkalla voi verkostoitumisen lisäksi kuulla kokeilujen oppeja sekä päästä käytännössä itse kokeilemaan ja tekemään. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.5.2023.

Matkan ohjelma on maksuton, mutta majoittuminen Lahdessa tapahtuu omakustanteisesti.

Suuri kiitos vielä mukanaolleille niin Turun kuin Lapin benchmarking-matkoilla!

Oletko kiinnostunut oppimaan lisää aiheesta tai toivotko tukea yritystoimintasi kehittämiseen?

Ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikköön, ideoimme mielellämme kanssasi uutta! Voimme tarjota yrityksellesi sparrausta liittyen digivieraanvaraisuuteen. Kerromme myös mielellämme tulevista tapahtumistamme. Luvassa on ainakin webinaareja, työpajoja ja benchmarking-matkoja. Tapahtumat ovat loistavia tilaisuuksia verkostoitua ja kuulla trendeistä alalla.

 

Poimintoja hankkeen julkaisuista muualla kuin omassa blogissamme:

Matkailuyhteistyön monet muodot 9.11.2022.

Metsään mentiin ja stressitasot alenivat 6.10.2022

Voices from Paris – Current issues in tourism 17.8.2022.

Tavoitteet
Hankkeen kokonaistavoitteena lyhyesti on parantaa matkailuyritysten kilpailukykyä vauhdittamalla yritysten digitalisaatiota. Tämä tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä kestävien ja kitkattomien palveluratkaisujen ja -ketjujen digitalisaation tukemista Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen avulla matkailuyritykset pystyvät vastaamaan nykyistä paremmin digitalisaation, globalisaation, elämyksellisyyden ja muuttuvan asiakaskäyttäytymisen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoshaasteisiin.

Tavoitteisiin vastataan tuottamalla lisää resursseja ja uutta ajatteluvoimaa digitalisaation kääntämisessä kilpailutekijäksi asiakkaan palvelukokemuksen tasolla. Haasteisiin vastataan mm. yhteiskehittämisellä, vahvistamalla yrittäjien osaamista sekä ottamalla haltuun ratkaisujen monipuolisuutta valikoituihin palvelukonteksteihin. Lisäksi hankkeella tuetaan matkailualan digipalveluita ja digitaaliseen asiakaskokemukseen liittyvää innovaatiotoimintaa React EU-painopisteiden mukaisesti.
Tavoitteiden toteutuminen
Miten nämä tavoitteet sitten saavutetaan? Hankkeen aikana laadimme nykytila-analyysin, jonka pohjalta suunnittelemme ja toteutamme käyttäjälähtöisiä kokeiluita tai pilotteja matkailuyrityksissä. Suunnitelmissa on myös järjestää digivieraanvaraisuuteen liittyviä sisällöllisiä työpajoja ja sparrauksia näin esimerkiksi konkreettisista teoista tässä hankkeessa. Hankkeen tulokset kootaan yhteen mediatuotoksiksi sekä muuten valtakunnallisesti jaettaviksi.
Hankkeen vaikuttavuus
Tämän hankkeen avulla halutaan tukea varsinaissuomalaisia ja päijäthämäläisiä matkailuyrityksiä pysymään kehityksessä mukana muuttuvan asiakaskäyttäytymisen tuomissa haasteissa. Muutoksen on aiheuttanut digitalisaatio, globalisaatio ja nouseva tarve elämyksellisyydelle. Loppukäyttäjät eli matkailijat tai matkailijoille tarjontaa kehittävät matkanjärjestäjät yms. välittävät toimijat hyötyvät hankkeesta, koska hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat helpommin saavutettavissa joustavasti eri digitaalisten kanavien kautta niin matkan suunnittelu- kuin kokemusvaiheessakin.

Hanke parantaa niin alueiden kuin alan yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeen avulla voimme parantaa alueiden kilpailukykyä sekä vetovoimaa. Parhaimmillaan hanke tuottaa yrittäjille uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Hanke voi käynnistää uusia hankkeita, työpaikkoja ja uudenlaisia yhteistyökuvioita sekä parantaa jo olemassaolevien resurssien käyttöä.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus ja henkilötietojen käsittely hankkeessa

Projektipäällikkö
Maria Murto
TKI-asiantuntija
maria [dot] murtoatlab [dot] fi
Sijainti