e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa

Kuva
Laptop with a text welcome.
Miten luodaan asiakkaille lisäarvoa ja merkityksellisiä tunnekokemuksia fyysisten ja digitaalisten palveluiden rajapinnoilla? Mitä voisi olla e-Hospitality, vieraanvarainen ja empaattinen palvelukokemus matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla?

Näihin kysymyksiin pyrimme löytämään vastauksia tässä "e-Hospitality - digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa" -hankkeessa. Viimeistään koronapandemia on osoittanut matkailu-, ravintola-, ja tapahtuma-alan voimakkaan digitalisoitumisen. Asiakaskohtaamiset siirtyvät yhä vahvemmin verkkoon, jolloin myös kuluttajakäyttäytyminen monikanavaistuu. Näin ollen hankkeen keskeinen tavoite on vahvistaa kilpailukykyä vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin ja etsiä ratkaisuita parempaan sähköiseen asiakaskokemukseen.

Hanketta toteutetaan yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Sen lisäksi tällä e-Hospitality-hankkeella on sisarhanke, jonka toteuttajana on Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeet luovat kolmen maakunnan korkeakoulujen, yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kautta yhteisön ja ekosysteemin. Yhdessä tehdessä on mahdollista jakaa tietoa ja kokemuksia, oppia yhdessä sekä luoda uutta tietoa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektissa tapahtuu

Save the date: Benchmarking-matka Turkuun 3.-4.11.2022

Ilmoittautumisohjeet ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Torstain ohjelmassa on picnic-risteily ja perjantai vietetään Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksella. Matkalla pääsee kuulemaan kokeiluiden tuloksista, hyvistä esimerkeistä sekä verkostoitumaan muihin matkailualan toimijoihin.

Oletko kiinnostunut oppimaan lisää aiheesta tai toivotko tukea yritystoimintasi kehittämiseen?

Ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikköön, ideoimme mielellämme kanssasi uutta! Kerromme myös mielellämme tulevista tapahtumistamme. Luvassa on ainakin webinaareja, työpajoja ja benchmarking-matkoja. Tapahtumat ovat loistavia tilaisuuksia verkostoitua ja kuulla trendeistä alalla.

Tavoitteet
Hankkeen kokonaistavoitteena lyhyesti on parantaa matkailuyritysten kilpailukykyä vauhdittamalla yritysten digitalisaatiota. Tämä tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä kestävien ja kitkattomien palveluratkaisujen ja -ketjujen digitalisaation tukemista Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen avulla matkailuyritykset pystyvät vastaamaan nykyistä paremmin digitalisaation, globalisaation, elämyksellisyyden ja muuttuvan asiakaskäyttäytymisen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoshaasteisiin.

Tavoitteisiin vastataan tuottamalla lisää resursseja ja uutta ajatteluvoimaa digitalisaation kääntämisessä kilpailutekijäksi asiakkaan palvelukokemuksen tasolla. Haasteisiin vastataan mm. yhteiskehittämisellä, vahvistamalla yrittäjien osaamista sekä ottamalla haltuun ratkaisujen monipuolisuutta valikoituihin palvelukonteksteihin. Lisäksi hankkeella tuetaan matkailualan digipalveluita ja digitaaliseen asiakaskokemukseen liittyvää innovaatiotoimintaa React EU-painopisteiden mukaisesti.
Tavoitteiden toteutuminen
Miten nämä tavoitteet sitten saavutetaan? Hankkeen aikana laadimme nykytila-analyysin, jonka pohjalta suunnittelemme ja toteutamme käyttäjälähtöisiä kokeiluita tai pilotteja matkailuyrityksissä. Suunnitelmissa on myös järjestää digivieraanvaraisuuteen liittyviä sisällöllisiä työpajoja ja sparrauksia näin esimerkiksi konkreettisista teoista tässä hankkeessa. Hankkeen tulokset kootaan yhteen mediatuotoksiksi sekä muuten valtakunnallisesti jaettaviksi.
Hankkeen vaikuttavuus
Tämän hankkeen avulla halutaan tukea varsinaissuomalaisia ja päijäthämäläisiä matkailuyrityksiä pysymään kehityksessä mukana muuttuvan asiakaskäyttäytymisen tuomissa haasteissa. Muutoksen on aiheuttanut digitalisaatio, globalisaatio ja nouseva tarve elämyksellisyydelle. Loppukäyttäjät eli matkailijat tai matkailijoille tarjontaa kehittävät matkanjärjestäjät yms. välittävät toimijat hyötyvät hankkeesta, koska hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat helpommin saavutettavissa joustavasti eri digitaalisten kanavien kautta niin matkan suunnittelu- kuin kokemusvaiheessakin.

Hanke parantaa niin alueiden kuin alan yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeen avulla voimme parantaa alueiden kilpailukykyä sekä vetovoimaa. Parhaimmillaan hanke tuottaa yrittäjille uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Hanke voi käynnistää uusia hankkeita, työpaikkoja ja uudenlaisia yhteistyökuvioita sekä parantaa jo olemassaolevien resurssien käyttöä.

Tietosuojailmoitus ja henkilötietojen käsittely hankkeessa

Projektipäällikkö
Maria Murto
TKI-asiantuntija
maria [dot] murtoatlab [dot] fi