Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region (EmPaci)

Kuva
Osallistuva budjetointi "osbu" tuo ihmiset ja ideat yhteen. Mukana Interreg-EmPaci -logo sekä Tampereen yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun, Riihimäen ja Lahden logot.
EmPaci – Voit päättää, mihin kotikuntasi käyttää rahaa! (Projekti on päättynyt 31.12.2021 - lisätietoja www.empaci.eu)

EmPaci on EU:n Interreg-rahaston rahoittama Itämeren alueen maiden yhteisprojekti, jonka ajatuksena on levittää tietoa osallistuvasta budjetoinnista sekä vaihtaa ajatuksia sen toteuttamistavoista ja parhaista käytänteistä. Suomesta mukana ovat LAB-ammattikorkeakoulu sekä Tampereen yliopisto. Myös Kuntaliitto on tuottanut aktiivisesti tietoa aiheesta, ja tukee myös projektia omalla toiminnallaan.

Kuntapolitiikka on monille meistä kaukaista ja vaikeaa. Ajatus osallistumisesta kiinnostaa, mutta keinot ovat hakusessa ja sitoutuminen hirvittää. Tällöin halu vaikuttaa yhteisiin asioihin hautautuu arjen kiireen keskelle.
Esittelemme EmPaci-hankkeessa ketterän tavan vaikuttaa suoraan oman asuinkuntansa päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi on toimintamalli, jossa paikalliset asukkaat innostetaan mukaan kuntien taloudenpitoon liittyvien päätösten valmisteluun sekä tekemiseen. Kunnat päättävät itse siitä, millaiseen rahasummaan asukkaat voivat vaikuttaa ja millaiseen kohteeseen ideat suunnataan – asukkaat huolehtivat ideoinnista ja päätöksenteosta! Yksin ei tarvitse ideoida ja kehittää. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset kehittävät kuntaansa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Ratkaisuja ovat siis luomassa juuri he, joita päätökset lopulta koskettavat, mutta asiantuntijat tarjoavat oman osaamisensa kehittämisen tueksi.

MITÄ, MISSÄ & MILLOIN?

Osallistuvan budjetoinnin toimintamalli juontaa juurensa 1980-luvun Brasiliaan, Porto Alegren kaupunkiin, josta ajatus on lähtenyt leviämään muualle maailmaan eräänlaisena yksilön demokraattisen vaikuttamisen manifestina. Suomessa osallistuvan budjetoinnin ensiaskeleet otettiin 2010-luvulla, ja nyt hankkeita on toteutettu kunnissa ympäri maata jo muutamia kymmeniä. Eri kokoiset kunnat ovat kiinnostuneet tästä läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä lisäävästä mallista.

Tarkista oman kuntasi tilanne heidän nettisivuiltaan ja lähde rohkeasti mukaan!Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
Baltic Sea Region 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

KIITOS - Hanke päättyi, mutta kehittäminen jatkuu

Viimeisimpänä julkaisimme keväällä 2022 verkkokäsikirjan, jonka avulla voit tutustua hankkeessa kerättyyn tietoon, sekä kehittää omaa osallistuvan budjetoinnin prosessiasi. Löydät lisätietoja aiheesta tästä uutisesta.

Kuvituskuva partnereista

EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region –hanke (InterregBSR) päättyi 31.12.2021. Kiitämme kaikkia hankkeeseen osallistuneita!

Erityiskiitos pilottikunnillemme Lahden ja Riihimäen kaupungeille, yhteistyökumppanillemme Kuntaliitolle sekä lukuisille hankekumppaneillemme Itämeren alueella!

Osallistuvan budjetoinnin parissa kannattaa kuitenkin jatkaa. Verkkosivuilltamme löytyy runsaasti oppaita, tietoa ja käytännön kokemuksia, sekä YouTube-kanavaltamme vinkkivideoita eri kielillä – myös suomeksi. Myös kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu verkostomme PBbase jatkaa toimintaansa – lisätietoja verkkosivuiltamme tai LinkedIn-ryhmästä!

 

Logos and people

Viestitään osbusta - jaossa valmiita viestintäpohjia kuntien käyttöön!

Valmiita osbuaineistopohjia jaossa kunnille

Viestintä on usein yksi osbun kipupisteistä. Olemme siksi työstäneet muokattavia viestintäaineistopohjia helpottamaan erilaisten asukasryhmien aktivoimista. Pohjia täydentämällä voit levittää tietoa osbusta ja kasvattaa asukkaiden innostusta osallisuuteen. 

​Aineisto, sekä sen liitteet ovat ilmaisia ja vapaasti hyödynnettävissä omien tarpeiden mukaan, vaikka sosiaalisessa mediassa!  

Jakaessasi materiaalia somessa, käytäthän #EmPaci -tunnistetta, mainitse muutoin lähteenä EmPaci-hanke. 

Nappaa pohjat käyttöön hankkeen verkkosivuilta!

Samalla kannattaa tutustua myös kaikille avoimeen #PBbase-osbuverkostoon ja sen tapahtumiin, sekä erilaisiin oppaisiimme - nämä löydät kotisivuiltamme!

Ja, nopeat verkkovideomme tutustuttavat osallistuvaan budjetointiin YouTube-kanavallamme!

 

Taas mennään - Pilottikunnissa tapahtuu

EmPaci-hankkeen suomalaispilottikunnissa Lahdessa ja Riihimäellä jatketaan osallistuvan budjetoinnin parissa aktiivisesti. Uudet kierrokset ovat molemmissa kaupungeissa parhaillaan käynnissä. Tutustu toteutuksiin, ja osallistu:

OmaLahti, jossa siirrytään marraskuussa yhteiskehittämisvaiheeseen.

Riihimäki, jossa ollaan ideointivaiheessa

 

Jäikö Osallistuva budjetointi ja pelillisyys -verkkotapahtuma väliin? Tilaisuuden tallenteen löydät #PBbase-verkoston YouTube-kanavalta

 

Vielä ehdit mukaan pelillisyystapahtumaan 14.9. klo 9-11

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan pe 10.9. mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä linkistä!

 

 

UUTTA! Lyhyet opasvideot osallistuvan budjetoinnin suunnittelun ja kehittämisen tueksi:

Osallistuva budjetointi haastaa hallintoa (tiiseri, kesto 2:16 min)

Osallistuvaa budjetointia tehdään yhdessä (tiiseri, kesto 2:22 min)

Ryhmäkeskusteluiden ja työpajojen fasilitointi (tiiseri, kesto 2:28 min)

Pidemmät versiot videoista, sekä kaikki videot englannin kielellä löydät PBbase-verkoston YouTube-kanavalta.

 

Osallistuvan budjetoinnin toteutustavat tutuksi uusien oppaiden avulla

Osallistuva budjetointi (osbu) on jo Suomessa kohtalaisen suosittua, mutta Itämeren alueella vain harvat kunnat toteuttavat sitä vakiintuneesti. EmPaci-projektin suomalaiset partnerit, LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto, ovat nyt julkaisseet viestintäsuunnitelmapohjan ja video-oppaan osallistuvan budjetoinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Osallistuva budjetointi on nykyaikainen demokraattisen päätöksenteon prosessi, jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman kotikaupunkinsa tai -kuntansa julkisten varojen käyttöön ideoimalla, kehittämällä ja äänestämällä. Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa monin eri tavoin. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektin tuottama ja juuri julkaistu Osallistuva budjetointi haastaa hallintoa -video selventää, mitä osallistuva budjetointi tarkoittaa ja miten sitä voidaan vaiheittain lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan.

”Kunnat ovat innokkaasti lähteneet kokeilemaan osallistuvaa budjetointia. Kuitenkin kuntaorganisaation kyky ja valmius toteuttaa osallistuvaa budjetointia saattaa helposti jäädä huomiotta. Kuntalaisten aktiivisen osallistumisen lisäksi osallistuva budjetointi tarvitsee tekijänsä myös kuntaorganisaatiossa”, muistuttaa EmPaci-projektin vastuullinen johtaja Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta.

EmPacissa on tehty myös englanninkielinen viestintäsuunnitelmapohja, Communication and Dissemination Plan (CDP) Guidelines. Sen avulla erityisesti kuntatoimijoiden on helpompaa tunnistaa teemaan liittyviä rajoitteita ja erityispiirteitä ja siten ryhtyä suunnittelemaan osallistuvan budjetoinnin viestintää.

”Monimuotoisuus haastaa myös viestintää. Osallistuva budjetointi kerää parhaimmillaan yhteen erilaisia asukkaita, vapaaehtoisaktiiveja, tutkijoita, asiantuntijoita sekä kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita. Erilaisille ihmisille on hyvä viestiä osbusta eri tavoin ja monipuolisissa kanavissa, jotta kaikki saisivat tarvittavan tiedon helposti ja ymmärrettävästi”, sanoo TKI-asiantuntija Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Viestintäsuunnitelmassa kuvataan viestintäprosessin oleellisia vaiheita ja tapoja arvioida asukkaiden sekä muiden yhteistyötahojen tarpeita. Suunnitelmassa annetaan myös käytännön vinkkejä vaikeasti tavoitettavien ryhmien, kuten nuorten, ikäihmisten sekä työttömien tavoittamiseen, viestinnän suunnitteluun ja toimivien viestintäkanavien valintaan. Lisäksi mahdolliset osallistuvan budjetoinnin viestintään liittyviä esteet on nostettu esiin suunnitelmassa. Näiden vinkkien ja EmPaci-projektin pilottikuntien käytännönläheisten esimerkkien avulla osallistuvaa budjetointia toteuttava kunta tai kaupunki voi koota omaan tilanteeseensa parhaiten soveltuvan viestintäsuunnitelman.

Osallistuvan budjetoinnin oman toteutuksen suunnittelun voi aloittaa esimerkiksi Klaipedan yliopiston ja Rostockin yliopiston toteuttamasta Participatory Budgeting Blueprint -oppaasta, jossa esitellään erilaisia osallistuvan budjetoinnin toteutuksia ympäri maailmaa. Oppaassa pohditaan muun muassa millaisia haasteita kunkin osbun avulla pyritään ratkaisemaan, mitkä asiat tekevät osallistuvasta budjetoinnista innovatiivisen tai onnistuneen sekä millaisia haasteita voi nousta esiin.

EmPaci-projektiin, pilottikuntien toteutuksiin sekä erilaisiin työkaluihin ja oppaisiin voi tutustua osoitteessa www.empaci.eu.

Projektia on tukemassa myös Suomen Kuntaliitto.

LAITA JO KALENTERIIN:

Sana Play ja piirroshahmoja kuvituksena
Kuva: TeraVector/ Shutterstock

Avoin verkkotapahtuma “Osallistuva budjetointi ja pelillisyys” -aamuteema 

ti 14.9.2021 klo 9–11

Aamupäivän aikana tutustutaan pelillisyyden hyödyntämiseen osallistuvassa budjetoinnissa teorian ja käytännön kautta, sekä jaetaan ajatuksia aiheeseen liittyen. Mukana muun muassa pelillisyyttä hyödyntäneen kaupungin edustaja, alan asiantuntijoita sekä aiheesta tuoreen opinnäytteen tehnyt muotoilija.

Tarkempaa tietoa tilaisuudesta sekä ilmoittautumisohjeet löydät elokuun alussa Facebook-sivultamme: https://www.facebook.com/osbuempaci

Järjestämme tapahtuman osana EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen tuoretta PBbase -verkostoa. Lisätietoja: www.empaci.eu

 

Aurinkoista kesää ja tervetuloa mukaan syyskuussa!

 

Halutko verkostoitua ja saada lisää tietoa osbusta?

Toimitko osallisuuden tai osallistuvan budjetoinin parissa? Haluatko verkostoitua kansainvälisesti ja kuulla vinkkejä muilta alan toimijoilta tai jakaa omaa osaamistasi? Tule mukaan uunituoreen #PBbase -verkoston avoimeen, englanninkieliseen verkkotilaisuuteen 16.6. 14-15.30.

Iltapäivän aiheena ovat hiukan pienempien kuntien pienemmät osbutoteutukset.

Ilmoittautumiset 14.6. mennessä: https://forms.gle/fDCkYgvbb9LtBfNd6

#EmPaci #MAB_TampereUni Interreg Baltic Sea Region LAB University of Applied Sciences #osbu #osallistuvabudjetointi

 

Oletko kiinnostunut tarinoista ja tekijöistä EmPacin osbujen taustalla?

Kuvituskuva EmPaci-osbuista
EmPaci - osallistuvaa budjetointia Itämeren alueella. Mukana Suomi, Saksa, Venäjä, Puola, Latvia ja Liettua. 1123 annettua ideaa, 136 valittua ideaa, 32656 asukasta äänesti ja 1 511 000 euroa jaettuna.

Tule mukaan Facebook-sivuillemme ja tutustu tarkemmin Itämeren alueen osallistuvan budjetoinnin toteutuksiin, ja kerää talteen vinkit tekijöiltä.

 

Sähköiset ratkaisut osallistuvan budjetoinnin tueksi

Osallistuvan budjetoinnin suunnittelu ja toteutus on haastava ja monivaiheinen prosessi. Tavoitteet, lainsäädäntö ja moninainen asukaspohja vaikuttavat kunkin toteutuksen valintoihin. Osallistuvaa budjetointia suunnitteleville kuntatoimijoille on nyt julkaistu kehittämistyötä helpottava verkkotyökalu.

LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto toimivat suomalaiskumppaneina kansainvälisessä tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta osallistuvasta budjetoinnista sekä tukea sitä kokeilevia kuntia Itämeren alueella. Osallistuva budjetointi antaa asukkaille mahdollisuuden osallistua oman kotikaupunkinsa julkisten varojen käyttöön.

EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektikumppanit ovat yhdessä kartoittaneet osallistuvaa budjetointia tukevia sähköisiä ratkaisuja, jonka pohjalta Rostockin yliopisto on rakentanut uuden verkkotyökalun. Sähköisten ratkaisujen avulla voidaan toteuttaa osallistavampi ja vuorovaikutteisempi kokemus asukkaille sekä siten vahvistaa sitoutumista. Verkkotyökaluun on koottu tietoa 47 prosessi- ja käytettävyyskriteeristä jopa 50 eri kaupungista ympäri maailmaa, joten se mahdollistaa myös tiedon vertailun ja vertaisoppimisen. 

”Työkalu tarjoaa osallistuvaa budjetointia suunnitteleville ja toteuttaville kuntatoimijoille tietopohjaa oman toteutuksensa suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Työkalun avulla pääsee vertailemaan kansainvälisten esimerkkikaupunkien malleja. Toisaalta se tukee myös kokonaisuuden hahmottamisessa, sillä osallistuvan budjetoinnin toteutusta avataan monesta eri näkökulmasta”, sanoo projektipäällikkö Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Uusi työkalu on tarkasteltavissa EmPacin verkkosivuilla, jonne päivittyvät myös projektin kansainvälisten kumppaneiden osallistuvan budjetoinnin tuoreimmat tutkimustulokset. EmPacin tavoitteena on tuottaa vielä osallistuvan budjetoinnin suunnitteluopas, budjetointityökalu, toteuttajan opas ja verkkokäsikirja sekä monenlaista kuntatoimijoita osallistuvassa budjetoinnissa tukevaa koulutusmateriaalia.

Projektia on tukemassa myös Suomen Kuntaliitto.

Lisätietoja:

Annukka Heinonen, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5150, annukka [dot] heinonenatlab [dot] fi

Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto

+358 50 509 9042, lotta-maria [dot] sinervoattuni [dot] fi

 

EmPaci-projekti vahvistaa tiedonjakoa

EmPaci-projektin pilottikunnat ja muut toimijat yhdistivät voimansa 18.3.2021 järjestetyssä verkkotilaisuudessa. Lahden ja Riihimäen kaupunkien esiintyjät Sanna Virta (Lahti) ja Kari Ora (Riihimäki) toivat omien osbutiimiensä tervehdykset Itämeren alueen muille osbutoimijoille; kuntatoimijoille, tutkijoille ja järjestötoimijoille.

Ajantasaisen tiedon jakaminen konkretisoitu tilaisuudessa toteutussa pienryhmätyöskentelyssä, josta osallistuja saivat kotiinviemisiksi paitsi tuoreita ideoita, myös uusia kontakteja.

 

Osallistuvan budjetoinnin tueksi valmistui käsikirja

Kuvituskuva
Kuva: https://pixabay.com/de/photos/planen-ziel-strategie-prozess-2372176/

EmPaci-hankkeessa on julkaistu käsikirja, joka tukee osallistuvaa budjetointia suunnittelevia tai toteuttavia. Lue lisää LAB-ammattikorkeakoulun uutisesta. Englanninkielisen käsikirjan löydät täältä!

 

Riihimäen osbun tulokset on julkistettu

Riihimäen toisen osbun, ja EmPacin toisen suomalaispilottikunnan, äänestysvaihe on päättynyt. 17sta suunnitelmasta valittiin toteutettaviksi 2021 seuraavat viisi.

 • Röntgen kaupungin eläinlääkäriin 40 000 € (382 ääntä)
 • Roska-astioita katujen varsille 10 000 € (205 ääntä)
 • Ilmaiset kondomit jaettavaksi toisen asteen kouluissa 3 000 € (184 ääntä)
 • Espanjansiruetanan torjuminen 30 000 (166 ääntä)
 • Ulkoilmakonserttisarja 4 000 € (132 ääntä)

Yhteensä 740 asukasta osallistui äänestykseen, äänestysprosentin ollessa oli reilut 2 prosenttia.

 

EmPaci-projekti tukee osallistuvaa budjetointia Itämeren alueella

Kuvituskuva
Kuva: Osallistuva budjetointi antaa asukkaille mahdollisuuden osallistua oman kotikaupunkinsa julkisten varojen käyttöön. (Luisella Planeta Leoni, Pixabay)

LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto toimivat suomalaiskumppaneina kansainvälisessä tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta osallistuvasta budjetoinnista sekä tukea sitä kokeilevia kuntia Itämeren alueella. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektikumppanien kartoittama raportti osallistuvan budjetoinnin nykytilasta Itämeren alueella on nyt luettavissa.

Interreg-rahoitteisen tutkimus- ja kehitysprojektin EmPacin äskettäin julkaisema nykytilaraportti (2019–2020) kuvaa projektin kumppanimaiden Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjän, sekä lisäksi Tanskan, Viron ja Ruotsin osallisuustyötä. Raportissa käsitellään erityisesti osallistuvan budjetoinnin tilaa sekä tarkennetaan osallistuvan budjetoinnin käsitettä*. Lisäksi raportissa esitellään tarkemmin kumppanialueiden ja -kuntien tilanteita, ja osallistuvan budjetoinnin toteutuksia.

”Raportti nostaa esiin paitsi mahdollisia hyviä tapoja, myös esteitä osallistuvan budjetoinnin toteuttamiselle. EmPaci-projektissa toteutetaan 10 käytännönläheistä osallistuvan budjetoinnin kokeilua Suomessa, Saksassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa sekä Venäjällä. Suomalaisina kokeilukuntina toimivat Lahden ja Riihimäen kaupungit”, kertovat TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta sekä vastuullinen johtaja Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta.

Kokeilualueet eroavat toisistaan niin toimintaympäristön, taloudellisen tilanteen, lainsäädännön kuin kansalaistensakin osalta, joten ne tarjoavat monipuolista tietoa osallistuvan budjetoinnin toteuttamisesta. Muutamilla alueilla osallistuvaa budjetointia on kokeiltu aiemminkin, mutta osassa alueista vasta suunnitellaan ensimmäistä testausta. Eri toimijoiden kohtaamat haasteet ovat näin ollen erilaisia.

Jakamalla tietoa ja kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista, voidaan sen toteuttamisesta tehdä helpompaa. Nykytilaraportin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tukea osallistuvan budjetoinnin toteuttamista Itämeren alueella. Nykytilaraportin lisäksi projektilta on tulossa ensi vuoden aikana muun muuassa osallistuvan budjetoinnin suunnitteluopas, budjetointityökalu, toteuttajan opas sekä verkkokäsikirja ja monenlaista koulutusmateriaalia.

» Tutustu nykytilaraporttiin: Participatory Budgeting in the BSR: Status Quo Analysis

EmPacin verkkosivuilta löydät lisätietoja projektista ja siihen osallistuvien kansainvälisten kumppaneiden osallistuvan budjetoinnin uusimmista tuloksista.

Projektia on tukemassa myös Suomen Kuntaliitto.

*Osallistuva budjetointi on demokraattisen päätöksenteon prosessi, jossa tavalliset ihmiset osallistuvat julkisen talousarvion valmisteluun ja hyväksymiseen. Itämeren maissa vasta harvat kunnat ovat soveltaneet osallistuvan budjetoinnin prosessia säännöllisesti – monet suomalaiskunnat ovat kuitenkin jo kokeilleet tai aikeissa kokeilla sitä.

 

Tietoa jakamassa

Kuva esityksestä. Mukana Lotta-Maria Sinervo ja Kaisa Kurkela (TAU) ja Annukka Heinonen (LAB). Lisätietoja www.empaci.eu ja www.lab.fi/empaci

EmPaci-projektin akateemiset partnerit LAB-ammattikorkeakoulusta ja Tampereen yliopistosta osallistuivat 16.11.2020 järjestettyyn Lahden tiedeviikko -tapahtumaan. Suomalaispartnerit kertoivat kuulijoille verkkotilaisuudessa syksyllä 2019 Lahdessa, osana OmaLahti-osallistuvan budjetoinnin suunnittelua, toteutetusta asukaskyselystä. Kyselyssä nousi esiin asukkaiden kiinnostunut paitsi perinteisiä vaikuttamistapoja, kuten äänestämistä ja aloitteita, kohtaan, myös into kokeilla uusia tapoja. Tätä tietoa onkin Lahdessa hyödynnetty osana osallistuvan budjetoinnin pilotointia, joka toteutettiin v. 2020 aikana.

Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa nousi esiin mm. ajatus nuorten (alle 18-vuotiaat) asemasta osallisuudessa ja osallistuvassa budjetoinnissa - osbun koettiin tarjoavan heille yhden ainoista tavoista vaikuttaa kuntatalouteen. Tähänkin teemaan palataan vielä EmPaci-projektin edetessä, sillä aihe on tunnistettu hankkeen piirissä ja siihen linkittyen on LAB-ammattikorkeakoulussa myös valmisteilla opinnäytetyö.

 

Kehitetään yhdessä OmaLahti-osbua

EmPaci-projektin akateemiset partnerit LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto toteuttavat marraskuussa asukaskyselyn, jossa kartoitetaan Lahden ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin prosessin toimivuutta. Vastaa ja vaikuta!

 

Asukkaat ideoivat Riihimäellä

Riihimäen kaupungin toinen osallistuvan budjetoinnin kierros on parhaillaan käynnissä. Asukkaat ideoivat syksyllä 2020 kaikkiaan 45 ehdotusta, joista 24 sai osbun säännöissä vaaditut yli 10 kannatusta ja eteni näin ideatarkastusvaiheeseen. Kaupungin asiantuntijat työstävät parhaillaan sääntöjen mukaisiksi ja toteutuskelpoisiksi tunnistettuja ideoita ehdottajien kanssa antaen äänestykseen eteneville ideoille myös kustannusarviot. Äänestysvaihe alkaa 10.11. ja tulokset julkaistaan 14.12.

 

Riihimäen kaupungin toinen osbu mukaan EmPaci-projektiin

EmPaci-projektin tavoitteena on tukea osallistuvaa budjetointia toteuttavia pilottikuntia ja tuottaa samalla tietoa osbusta modernin demokratian välineenä myös muiden kuntien käyttöön. Olemme saaneet toisen suomalaispartnerin kun Riihimäen kaupunki, jossa toteutetaan parhaillaan kaupungin toista osbupilottia, lupautui mukaan kehittämistyöhön. Lisää Riihimäen osbusta löydät verkkokehitysalustalta.

 

EmPaci-projektitiimi Lahden tukena myös prosessin arvioinnissa

LAB-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston asiantuntijat tukevat Lahden kaupunkia myös ensimmäisen #OmaLahti-osbupilotin prosessin arvioinnissa. Arvioinnin tulokset valmistunevat alkuvuodesta 2021, ja tukevat kaupunkia tulevien osbujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tätä kautta kerätään myös tietoa laajempaa osbukehittämistä varten, jota toteutetaan myös muissa partnerimaissa Itämeren alueella.

 

Äänestys on päättynyt ja toteutettavat ideat selvillä

OmaLahti-osbun äänestys on päättynyt. Lähes 3900 lahtelaista osallistui äänestykseen ja toteutukseen päässeet ideat ovat nyt tässä - nämä 10 erilaista ideaa tullaan toteuttamaan kaupunkilaisten iloksi vuoden 2021 aikana. Toteutusta voit seurata Lahden verkkosivuilta.

Pohjoinen alue

Frisbeegolfrata Ahtialaan

Itäinen alue:

Kauppatorin elävöittäminen

Vartioitu pyöräparkki torille

Katutaidetta keskustaan

Kukkia keskustaan

Ruoka-avun jakelupiste Nastolan alueelle

Eteläinen alue:

Porvoonjoen luontopolun kehittäminen

Sopenkorven kesannon kehittäminen

Wibit-rata maauimalaan

Koko kaupunki:

Kirsikkapuisto

 

Lahtelainen - tutustu ideoihin ja äänestä!

OmaLahti-osbun äänestys on avoinna 28.8.-9.9. osoitteessa www.lahti.fi/osbu
OmaLahti-osbun äänestysvaihe on alkanut. (Kuva: www.lahti.fi/osbu)

Osallistuvan budjetoinnin #OmaLahti-pilotin äänestysvaihe on auennut. Äänestää voi sähköisesti sekä Trion Palvelutorilla tai kirjastoissa 9.9.2020 asti. Tutustu ideoihin ja äänestysohjeisiin, ja anna oman äänesi kuulua kotikaupunkisi kehittämisessä.

 

Yhdessä kohti äänestystä

#OmaLahti -osbun ”Lackathon” keräsi asukkaat ja kaupungin toimijat yhteisen asian äärelle. Palvelutorilla 13.8. toteutettu yhteiskehittämistapahtuma keräsi joukon kaupunkilaisia, yhdistyksiä ja kaupungin asiantuntijoita. Osallistujat saivat alkuun lyhyen katsauksen OmaLahti-osbun eli parhaillaan menossa olevan osallistuvan budjetoinnin kokeilun tilanteeseen sekä terveiset kaupunginjohtaja Pekka Timoselta. Kansainvälinen tutkimus- ja kehityshanke EmPaci toi tilaisuuteen myös lisätietoa osbusta.

Kuvassa Lahden Oma Lahti osbun lackathon 13.8.2020 Palvelutorilla
Asukkaat, järjestötoimijat ja kaupungin asiantuntijat yhteiskehittivät 14sta ideaa OmaLahti -osbun Lackathonissa, Trion Palvelutorilla. (Kuva: EmPaci/A. Heinonen)

Lackathon eli yhteiskehittäminen toteutettiin viidessä pisteessä, joissa osallistujat pääsivät kehittämään yhteensä 14sta ideaa, jotka jatkavat nyt kuunvaihteessa järjestettävään äänestysvaiheeseen entistä ehompina. Mukana oli muun muassa virkistysalueiden kehittämistä, katutaidetta ja ruoka-apuidea.

 

Yhteiskehittämistyöpaja tulossa

Kevään ideatulva on nyt esikäsitelty ja edessä on viimeinen vaihe "Yhteiskehittäminen" ennen 28.8.2020 alkavaa äänestystä. Neljäätoista ideaa kehitetään yhdessä ja livenä Trion Palvelutorilla (2. krs.) Lahti Lackathon – OSBU-työpajassa 13.8.2020 klo 14–18. Tule mukaan kehittämään - tehdään yhdessä loistavista ideoista vieläkin parempia!

Yhteiskehittämiseen edenneet ideat (muut toteuttamiskelpoiset ideat etenevät suoraan äänestysvaiheeseen):

 • Tapahtumapaketti yhdistyksille – lainattava tarvikepaketti tapahtumien järjestämiseen
 • Launeen keskuspuiston jumppafestari
 • Maksuttomia liikuntatiloja potilasjärjestöille
 • Lahti siistiksi – kaupungin siisteyteen liittyvät ideat 
 • Sähkökaapit kukkimaan 
 • Katutaidetta keskustaan
 • Ruoka-avun jakelupiste Nastolaan
 • Niinitien pelikentän kunnostaminen
 • Sopenkorven Kesannon kehittäminen
 • Opetus- ja yhteisökota Mukkulaan 
 • Porvoonjoenvarren uimarannan ja luontopolun kehittäminen
 • Myllysaaren uimarannan kehittäminen
 • Kankolan uimarannan ja liikunta-alueen kehittäminen
 • Viuhan uimarannan kehittäminen

Lahden pilotti innosti kaupunkilaiset ideoimaan

Kaksi ihmistä käyttää ulkoliikuntalaitetta Lahdessa
Erilaiset ulkoliikuntamahdollisuudet korostuivat ideoissa (Kuva: Lahden kaupunki)

Osbu-pilotti on suomalaisessa pilottikunnassamme, Lahdessa, nyt siinä vaiheessa, että kaupunkilaiset ovat antaneet ideansa. Sähköiselle alustalle kirjattiin peräti 713 ideaa - iso kiitos kaikille osallistujille! Mukaan mahtuu monenlaisia ideoita oman kotikaupungin tai asuinalueen parantamiseksi, mutta erityisesti ulkoliikunta, kuten kuntoportaat, skeittipuistot sekä ulkoliikuntalaitteet olivat tänä keväänä kaupunkilaisten mielissä.

Ideointi oli käynnissä 20.4.-15.5. Kaupunki käy annetut ideat läpi kesän aikana ja toteutuskelpoiset ehdotukset etenevät elokuiseen yhteiskehittämisvaiheeseen, jonka päätteeksi kaupunkilaiset äänestävät ideoista toteutettavat syyskuussa.

 

Pilotin taustoja

Pilotti toteutetaan mallilla, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan 100 000 € käyttöä annettujen teemojen pohjalta. Itäinen, pohjoinen ja eteläinen Lahti, sekä koko kaupunki saavat kukin 25 000 € potin. Kaupunki valitsi mukaan kolme teemaa: hyvinvointi, yhteisöllisyys ja ympäristö, ja asukkaat äänestivät mukaan neljännen teeman, liikunta - lue lisää!

 

Lahtelaisten ajatuksia osallisuudesta ja osbusta

Selvitimme syksyllä 2019 asukkaiden ajatuksia osallisuuteen ja osallistuvaan budjetointiin liittyen. Vastaukset on nyt julkaistu, joten tutustu lahtelaisten tunnelmiin tästä!

 

Kansainvälinen verkosto

Kansainvälinen projektitietopankkimme osoitteessa: www.empaci.eu tarjoaa ajantasaista tietoa osallistuvan budjetoinnin toteuttamisesta eri kokoisissa ja tyyppisissä kunnissa.

Suomesta mukana verkoston luomisesta ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto.

 


Osallistuva budjetointi "osbu" - mitä, missä & milloin?

Osallistuvan budjetoinnin toimintamalli juontaa juurensa 1980-luvun Brasiliaan, Porto Alegren kaupunkiin, josta ajatus on lähtenyt leviämään muualle maailmaan eräänlaisena yksilön demokraattisen vaikuttamisen manifestina. Suomessa osallistuvan budjetoinnin ensiaskeleet otettiin 2010-luvulla, ja nyt hankkeita on toteutettu kunnissa ympäri maata jo muutamia kymmeniä. Eri kokoiset kunnat ovat kiinnostuneet tästä läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä lisäävästä mallista.

 

Tarkista oman kuntasi tilanne heidän nettisivuiltaan ja lähde rohkeasti mukaan!

 

Tutustu osbuun ja EmPaci-projektiin (linkit blogeihin ja artikkeleihin, joita projektista on kirjoitettu)

Vuodelta 2021:

Osbua meillä ja muualla – kirsikkapuistosta Joseph Bidenin jalanjäljille

Osallistuva budjetointi osana ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa

Kuntaliitto (yhteistyöblogi, kirjoittajina EmPacin suomalaispartnerit Tampereen yliopistosta ja LAB-ammattikorkeakoulusta): Osallistuvan budjetoinnin arviointi hyödyttää kuntia ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä

LAB Innovations Annual Review 2021: "Towards a higher-quality participatory budgeting process through evaluation" (s. 12-). LAB ammattikorkeakoulun englanninkielinen kokoomajulkaisu.

IDIS-pelillä nuoret mukaan osallistuvan budjetoinnin prosessiin (Seesam Tsokkinen)

PBbase kerää osbutoimijat yhteen: case pienemmät toteutukset

Tukea osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun ja toteutukseen Train the Trainer -videoilla

Ylen verkkoartikkeli: Tutkijat kouluttavat kuntapäättäjiä asukkaiden kuuntelemisessa: "Kunnat ovat yllättyneet, miten työläs ja aikaa vaativa prosessi on"

Osallistuva budjetointi kokoaa Itämeren alueen toimijoita

Vuodelta 2020:

LAB Innovations Annual Review 2020: Piloting participatory budgeting “PB” – how to get the citizen perspective across? (s. 26). (LAB-ammattikorkeakoulun englanninkielinen kokoomajulkaisu)

Suomalaiskaupungit osallistuvan budjetoinnin pyörteissä: uudelle kierrokselle Riihimäellä

Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: Kuntien asiantuntijat esiin

Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: "Vertaiselta viesti välittyy paremmin"

Asukkaiden ajatuksia osallisuudesta Lahdessa

Train the Trainer – osallisuus vaatii treeniä

Lahden osbu-pilotti alkaa

Vuodelta 2019:

OmaStadi - Osallistuvaa budjetointia Helsingin malliin

Osallistu kanssamme

Smart Business Annual Review 2019: "Having a say! A University of Applied Sciences supporting regional development with municipal participatory budgeting" (LAMK-ammattikorkeakoulun englanninkielinen kokoomajulkaisu). S. 146 -

Projektipäällikkö
Annukka Heinonen
TKI-asiantuntija
annukka [dot] heinonenatlab [dot] fi

Uusimmat uutiset

Sijainti