Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä

Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä eli tuttavallisemmin Hymy -hanke aloitti toimintansa 1.11.2022.

Hymy-hanke kehittää asiantuntijatyötä tekeville työntekijöille, esihenkilöille ja organisaatioille mallin hybridityöhön. Tällaisia malleja on verrattain vähän, sillä maailma on muuttunut nopeasti eikä muutoksen mukana ole ollut aivan helppo pysyä. Hankkeen aikana pilotoidut toimenpiteet kuvataan visuaaliseen muotoon, jotta hyväksi havaittuja keinoja voisi ottaa käyttöön laajemminkin.

Hymy-hanke päättyy 31.8.2023 ja kaikki sen toimenpiteet ovat käynnissä kevään 2023 aikana.

Projektipäällikkö Maina Seppälä, maina.seppala@lab.fi tai 04065223140

HYMY-hankkeesta ja hybridityöstä kerrotaan seuraavissa blogeissa:
Mitä tarkoittaa hybridityöllä muutoskyvykkyyttä?
https://blogit.lab.fi/labfocus/hybridityolla-muutoskyvykkyytta-eli-mita-ihmetta-tama-tarkoittaa/
Yhteisöllisyys mietityttää etätyön tekijöitä
https://blogit.lab.fi/labfocus/yhteisollisyys-mietityttaa-etatyon-tekijoita/
Valmiina hybridityöhön
https://blogit.lab.fi/labfocus/valmiina-hybridityohon/

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tehdä muutoskyvykkyyttä edistävän hybridityön visualisoitu toimintamalli.

Päätavoitteiseen pyritään valmentamalla yksittäisiä tyäntekijöitä, esihenkilöitä ja koko organisaatiota, jotta:

1. Työntekijät saavat lisää työkaluja itsensä johtamiseen hybridityössä.

2. Esihenkilöiden valmennuksen tavoitteena on hybridijohtaminen ja kriisitilanteiden hallinta sekä niihin varautuminen.

3. Organisaatiotasolla tavoitellaan muutos- ja innovaatiokyvykkyyden vahvistamista.

Näitä tavoitteita tarkastellaan tässä hankkeessa kolmella eri tasolla: yksilö - johto - yhteisö. Toimenpiteet kohdistetaan näille kolmelle tasolle.
Projektipäällikkö
Maina Seppälä
TKI-asiantuntija
maina [dot] seppalaatlab [dot] fi