ITKO - Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen

Kuva
Data pipeline kuvaus - tiedonkeruusta analysoinnin ja koneoppimisen kautta tuloksiin
Yrityksillä on tarvetta parantaa valmiuksia loT:n (Internet of Things, esineiden internet) ja Big Datan (massadata) hyödyntämissä. ICT-teknologiat, koneoppiminen ja tekoäly ovat tulevaisuuden voimavaroja ja tuloksenteon välineitä mahdollistaen tuottavuuden kasvua ja uusien innovaatioiden syntyä.

ITKO -hankkeessa keskitytään Päijät-Hämeen alueen IoT-, data pipeline- ja koneoppimisosaamisen kehittämiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
ITKOssa kehitetään ja pilotoidaan koneoppimisen soveltamista hyödyntäen loT-teknologiaa. Yrityksien kanssa tehtävässä innovaatioyhteistyössä tavoitteena on liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen data-analytiikan ja koneoppimisen keinoin.

Konkreettisena tavoitteena on kehittää toimintamalli sekä sovellusalusta (Universal Platform), jota käytetään alueen PK-yritysten loT/Big Data ratkaisujen pilotoimisessa. Kehitystyötä tehdään yhdessä yrityksien kanssa ja pilottikohteiden valinnassa on teknologioiden lisäksi huomioitu ympäristövaikuttavuutta sekä liiketoiminnalle saatavaa lisäarvoa.

Projektissa kehitetään teknologiakonsepti ja sovellusalusta (Universal Platform) käytettäväksi teollisten toimintaympäristöjen loT/Big Data ratkaisuissa sekä testataan paria kaupallista sovellusalustaa. Alustoilla voidaan toteuttaa datan keräämisen, tallentamisen, analysoinnin, visualisoinnin sekä koneoppimisen ja tekoälyn sovelluksia.

Yrityksien kanssa tehtävien pilottien avulla saadaan vaatimuksia ja reunaehtoja sovellusalustan rakentamista varten. Samalla varmistetaan infrastruktuurin soveltuvuus ja käyttökelpoisuus käytännössä ja voidaan tuottaa lisäarvoa yhteistyöyrityksien toimintaan.

Pilotteja tehdään kolme:
- veden monitorointi
- rakennusten resurssi ja energiatehokkuus
- tehdas IT.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on nostaa alueen yrityksien ja koulutuksen profiilia pilvipalveluiden, koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämisessä. Kaikkien osapuolien osaaminen loT/Big Data arkkitehtuurin ja kokonaisratkaisujen toteuttajana kasvaa. Kehitettävien koneoppimisen ja tekoälyn toimintamalleja ja algoritmeja on jatkossa mahdollista siirtää toisille sovellusalueille sekä mahdollistaa niiden skaalautuvuus datan määrän ja kompleksisuuden mukaan.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojaseloste

Projektipäällikkö
Neea Similä
TKI-asiantuntija
neea [dot] similaatlab [dot] fi
Sijainti