Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa. Uuden koulutusratkaisun pilotointi yrityksille ja organisaatioille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena

Suomi uskoo ja panostaa koulutukseen. Rajut muutokset ravistelevat kuitenkin sekä koulutuksen perinteisiä malleja että yritysten perinteisiä tapoja kouluttaa henkilöstöään laadukkaasti ja ketterästi uusiin tehtäviin. LEADBEHA vastaa tähän haasteeseen kehittämällä ja tarjoamalla kuudessa korkeakoulussa yhteistyöllä luotavia ajankohtaisia tutkintopohjaisia opintojaksoja täydennyskoulutuksena yritysten ja työelämän käyttöön.

LEADBEHAn tavoitteet ovat 1) kartoittaa alueellisen kattavasti yritysten ja työelämän koulutustarpeita, jotka liittyvät tekoälykulttuurin juurruttamisen johtamiseen;
2) räätälöidä aihepiiriin liittyviä korkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja saadun palautteen pohjalta ja
3) pilotoida kyseisiä koulutuskokonaisuuksia yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstölle.

Projekti luo Suomeen uuden ketterän koulutusmallin, joka mahdollistaa tutkintoihin sisältyvän koulutuksen avaamisen yrityksille ja muille organisaatioille täydennyskoulutuksena. Samalla korkeakoulut oppivat keräämään tietoa yritysten koulutustarpeista siten, että heidän tarpeensa ohjaavat myös korkeakoulujen tutkintopohjaisen koulutuksen kehittämistä. Spesifisti LEADBEHA tarjoaa ja räätälöi 30 opintopisteen kokonaisuuden korkeakoulujen ulkopuolisten organisaatioiden koulutuspaketiksi.

Koulutuksen kehittämisessä ammattikorkeakoulut ja yliopistot toimivat tiiviissä yhteistyössä, jolla pyritään korkeatasoisen osaamisen ja tietämisen synergiaan. Näin syntyy laadukasta korkeatasoiseen tieteeseen pohjautuvaa tietoa ja osaamista nykyaikaisten organisaatioiden käyttöön. Johtamiseen ja tekoälyyn liittyvät teemat nähdään helposti miehisinä. Niinpä LEADBEHA toimii ponnekkaasti sen hyväksi, että opintojaksoihin saataisiin tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Lisäksi yhdenvertaisuuden periaatetta noudatetaan niin, että koulutuksiin voi osallistua riippumatta siitä, millainen taustatutkinto henkilöllä on.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektipäällikkö
Katariina Mäenpää
TKI-asiantuntija
katariina [dot] maenpaaatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta