Kazakhstan Social Health Insurance Project - SHIP - Journey to a better Healthcare

Kazakstanin terveysministeriö on valinnut Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtaman konsortion uudistamaan maan terveydenhuoltojärjestelmää sairaanhoitajakoulutuksen osalta. Uudistus koskee koko koulutusjärjestelmää sen kaikilla tasoilla. Lisäksi vahvistetaan alan ammatillisten oppilaitosten sekä yliopistojen henkilöstön osaamista sekä johtamista. Tammikuussa 2018 käynnistynyt 2,5-vuotinen hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa parannetaan Kazakstanin terveyspalveluiden saatavuutta, tehokkuutta ja laatua.

Korkeakoulut ovat olleet mukana kehittämässä kazakstanilaista sairaanhoitajakoulutusta niin, että maan koulutusohjelmat vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia ja EU–direktiivejä. Esimerkkinä on käytetty suomalaisten ammattikorkeakoulujen Bachelor-tason sairaanhoitajakoulutusta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot