Kestävän palveluasumisen ekosysteemi- KEKO

Kuva
A farm with fields and forest
Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid- 19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet).

Maakunnan yritykset voivat nostaa jalostusastettaan panostamalla yhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen valituissa arvoverkostoissa kuten tässä Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -hankkeessa, keskittymällä tuottamaan tila-, teknologia- ja palvelukokonaisuuksia yhä kasvavaan laadukkaan palveluasumisen tarpeeseen. Uutta kasvua ja liiketoimintamahdollisuuksia on löydettävissä kehittämällä ja kokeilemalla uusia älykkääseen ja ekologiseen asumiseen liittyviä ratkaisuja ja teknologioita kuten palveluasumisen tila-, turvallisuus-, terveydenhoito- ja viestintäratkaisut.

Tähän tarvitaan vahvaa systeemistä muotoiluosaamista. Kun suunnitellaan kokonaisia palvelujärjestelmiä ja palveluhybridejä, korostuu laadukas palvelumuotoilu, jolla taataan asiakaskokemuksen onnistuminen, esteettömät ja ergonomiset tilaratkaisut, käyttöliittymien käytettävyys sekä teknisten ratkaisujen sopivuus valituille kohderyhmille. Ikääntyneiden määrän kasvu ja laitoshoidon purku ovat synnyttäneet yksityisen palveluasumisen markkinat. Kunnat eivät ole pystyneet vastaamaan kysynnän kasvuun omalla palvelutarjonnallaan. Palveluasumisen kokonaisuudet ovat mittavia investointeja. Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan merkittävä määrä asioita, joilla on suuri merkitys rakentamisen ratkaisuihin, käyttökustannuksiin, asumisen ja palveluiden toimivuuteen, asukkaiden hyvinvointiin sekä ekologiseen kestävyyteen kuten vähähiilisyyteen.

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä yritysten kanssa yhteinen pilotointialusta (demotilat) sekä referenssikohteita, jotka synnyttävät uusia palveluasumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita ja siten edesauttavat yrityksiä kasvattamaan liikevaihtoa ja kansainvälistymään. Yhteinen ekosysteemi vahvistaa alueen yritysten sekä korkeakoulujen kestävään palveluasumiseen ja siihen liittyvään tuote- ja palvelukehitykseen liittyvää osaamista ja luo raamit pitkäjänteiselle yhteistyölle suunnitella, pilotoida ja kaupallistaa palvelutuotteita, joille on selvästi osoitettavissa merkittävää liiketoimintapotentiaalia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektissa tapahtuu

Menneet tapahtumat

Yhteinen yhteisöllisyys palveluasumisessa -seminaari ja työpaja.
10.11.2022 klo 8.30-14.30
LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampus, Mukkulankatu 19
 

Uutiset

Laura Hieto, Sabine Nieminen, Sanni Silvennoinen kehittivät palveluasumisen digitaalisia ratkaisuja ansiokkaasti ja ansaitsivat työstään Teknoware-nimisen käyttöliittymäsuunnittelun stipendin. Suunnittelutyö oli osa KEKO-hanketta. 
Lue lisää:
Käyttöliittymäsuunnittelun stipendi vanhusteknologiaa edistäneille opiskelijoille LAB uutiset 20.5.2022

 

Blogitekstit

Palvelumuotoilun ja empatian kautta lempeää ja onnellista elämää Ikikylässä
Kirjoittanut: Arkonsuo, Ollila, Mäkinen. 6.3.2023
https://blogit.lab.fi/labfocus/palvelumuotoilun-ja-empatian-kautta-lempeaa-ja-onnellista-elamaa-ikikylassa/

Yhteisöllisyys palveluasumisessa ‒ monialaista näkemystä tuottamassa
Kirjoittanut: Takaluoma, 5.1.2023
https://blogit.lab.fi/labfocus/yhteisollisyys-palveluasumisessa-%e2%80%92-monialaista-nakemysta-tuottamassa/

Persoonakortit työpajan selkärankana
Kirjoittanut: Roine, 20.12.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/persoonakortit-tyopajan-selkarankana/

Biofilinen suunnittelu ­- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­hyvinvointia rakennettuun ympäristöön luonnosta 
Kirjoittanut: Viitanen, Haarnio, 28.11.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/biofilinen-suunnittelu-hyvinvo/

Simulaatiovälineillä ymmärrystä toisen kokemuksista.
Kirjoittanut: Roine. 25.10.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/simulaatiovalineilla-ymmarrysta-toisen-kokemuksista/

Kohti ikäystävällisten kotien muotoilua.
Kirjoittanut: Mäkinen. 17.10.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/%ef%bf%bckohti-ikaystavallisten-kotien-muotoilua/

Muokattava asumisen laboratorio valmistumassa.
Kirjoittanut: Roine. 13.10.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/muokattava-asumisen-laboratorio-valmistumassa/

Sisustusarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun kohtaaminen.
Kirjoittanut: Kallio ja Mäkinen. 15.8.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/sisustusarkkitehtuurin-ja-palvelumuotoilun-kohtaaminen/

Ikäihmisten ehdoilla asumista ja digitaalisuutta.
Kirjoittanut: Roine. 25.5.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/ikaihmisten-ehdoilla-asumista-ja-digitaalisuutta/

Digitaalisuus osana kestävän palveluasumisen ekosysteemiä.
Kirjoittanut: Silvennoinen ja Tervo. 12.5.2022
https://blogit.lab.fi/labfocus/digitaalisuus-osana-kestavan-palveluasumisen-ekosysteemia%ef%bf%bc/

Kestävän palveluasumisen ratkaisuja.
Kirjoittanut: Roine ja Saarela. 1.12.2021
https://blogit.lab.fi/labfocus/kestavan-palveluasumisen-ratkaisuja/

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen yhteistyö ja alueellinen ekosysteemi kestävien asumisen ratkaisujen kehittämiseksi. Tavoitteena on suunnitella ja pilotoida palveluasumisen referenssikokonaisuus, joka on rakentamis- ja käyttöratkaisuiltaan vähähiilinen, ihmislähtöinen ja palvelukokonaisuutena edelläkävijä. Rakenne- ja tilaratkaisuissa käytetään kestäviä ja mahdollisimman ekologisia materiaaleja ja tiloissa, palveluissa ja viestinnässä hyödynnetään äly-, turva- ja digitaalista teknologiaa. Referenssikohteeseen rakennetaan testiympäristö, jossa voidaan kokeilla, testata ja yhteiskehittää asukkaiden kanssa tiloja, toimintaa ja palveluita.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksina syntyy avoimesti hyödynnettäviä aineistoja ekologisista ja vähähiilisistä asumisenratkaisuista sekä digitaalisista palveluratkaisuista palveluasumisen kohteissa. Hankkeessa rakentuu alueellinen ekosysteemi ja kehittäjäverkosto, joka yhteiskehittämisen menetelmin tuottaa uusia palveluasumiseen liittyviä innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpiteillä rakennetaan Päijät-Hämeeseen sekä korkeakouluympäristöön että aitoon palveluasumisen ympäristöön fyysinen ja virtuaalinen demo- ja kehitysympäristö, joka palvelee jatkossa kestävän ja vähähiilisen sekä ihmislähtöisen palveluasumisen kokeilu-, testaus- ja referenssikohteena. Ympäristöt ovat alueen yritysten hyödynnettävissä hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Ulla Saarela
TKI-asiantuntija
ulla [dot] saarelaatlab [dot] fi
Yhteistyössä