KESTI - Kestävä kierros

Kuva
kuva kuvapankista
Kestävä kierros KESTI - projekti lisää tietoa kierto- ja jakamistalouden liiketoimintaedellytyksistä.

Projektissa selvitetään kierto- ja jakamistalousideaan perustuvan kauppakeskuksen menestymismahdollisuuksia useammasta eri näkökulmasta.

KESTI -projektin keskeiset toimenpiteet koostuvat esiselvityksestä, kierrätyskauppakeskuksen toimintaedellytysten selvittämisestä ja toimintakonseptin mallintamisesta, yhteistyöorganisaatioiden kartoittamisesta, keskusteluista asukasaktiivien ja mielipidevaikuttajien kanssa, liiketoimintamallin alustavasta suunnittelusta, sekä lopuksi laajemman kokonaisuuden suunnittelusta ja mahdollisten rahoituskanavien kartoittamisesta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Design
Projektissa tapahtuu

Kierto- ja jakamistalouden onnistuminen lähtee meistä itsestämme -blogiteksti

Saavutettavampia kierto- ja jakamistalouden palveluita - blogiteksti

Polkupyörät osana kiertotalouden liiketoimintaa -blogiteksti

Taustoitus kiertotalouskauppakeskuksen perustamiselle Lahteen Opinnäytetyö, Mira Rissanen

 

Sopenkorpeen sijoittuvaa luovien alojen kiertotalouskeskusta käsittelevä asukaskysely järjestettiin webropol-kyselynä maaliskuussa. Saimme hienosti vastauksia ja hyviä ideoita. Kiitos paljon kaikille osallistuneille! 

 

Hanke päättyi hutikuun lopussa. Nyt koostamme yhteenvetoa ja loppuraporttia. Hankkeen lyhyt yhteenveto tullaan julkaisemaan tällä sivulla kesällä 2021.

 

Tavoitteet
KESTI -projektin tavoitteena on kartoittaa ja tuottaa tietoa kierto- ja jakamistalouden toimintaedellytyksistä Lahden talousalueella. Saadun tiedon avulla pyritään tukemaan kiertotalouden voimistumista alueella. Kierto- ja jakamistalouden toimintaedellytyksiä kartoitetaan hankkeen aikana käyttäen esimerkkinä ideaa kiertotalouskauppakeskuksen perustamisesta Lahteen.

Kierto- ja jakamistalouden liiketoiminnallisten edellytysten mahdollistuminen vaatii myös asukkaiden ostoskäyttäytymisen ja ajattelumallien muuttumista. KESTI -projektin yhtenä tavoitteena onkin kartoittaa asukkaiden mielipiteitä käymällä keskustelua mm. asukasaktiivien ja mielipidevaikuttajien kanssa.

Laajempana, pitkän aikavälin tavoitteena on luoda alueelle vahvaa kierto- ja jakamistalouteen perustuvaa liiketoimintaa, jota kautta myös alueelle syntyisi uusia työpaikkoja.
Tavoitteiden toteutuminen
KESTI -projekti on käynnistynyt lokakuussa 2020. Ensimmäiset kyselyt on lähetetty Sopenkorven yrittäjille ja seuraavaksi suunnitellaan kartoituksia ja asukashaastatteluja. Projektin tuloksista tullaan raportoimaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.

Ensimmäinen KESTI -aiheinen blogiteksti "Kierto- ja jakamistalouden onnistuminen lähtee meistä itsestämme" on julkaistu LAB-ammattikorkakoulun blogit kanavalla.
Hankkeen vaikuttavuus
European Green Deal -ohjelma kannustaa talouden muuttamista kestäväksi siten, että siirtyminen hyödyttää sekä
kansalaisia että yrityksiä. KESTI -projekti tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia ja kartoittaa toimintaedellytyksiä toteuttaa vihreää taloutta paikallisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Projektissa tehtävässä kartoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota laajan ja toimivan yhteistyön edellytyksiin. Kartoituksessa lähtökohtana on tutkia asetelmaa, jossa on mukana sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin toimijoita eri toimialoilta.


Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Marjut Villanen
TKI-asiantuntija
marjut [dot] villanenatlab [dot] fi
Sijainti