KESTI - Kestävä kierros

Kuva
kuva kuvapankista
Kestävä kierros KESTI - projekti lisää tietoa kierto- ja jakamistalouden liiketoimintaedellytyksistä.

Projektissa selvitetään kierto- ja jakamistalousideaan perustuvan kauppakeskuksen menestymismahdollisuuksia useammasta eri näkökulmasta.

KESTI -projektin keskeiset toimenpiteet koostuvat esiselvityksestä, kierrätyskauppakeskuksen toimintaedellytysten selvittämisestä ja toimintakonseptin mallintamisesta, yhteistyöorganisaatioiden kartoittamisesta, keskusteluista asukasaktiivien ja mielipidevaikuttajien kanssa, liiketoimintamallin alustavasta suunnittelusta, sekä lopuksi laajemman kokonaisuuden suunnittelusta ja mahdollisten rahoituskanavien kartoittamisesta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Design
Tavoitteet
KESTI -projektin tavoitteena on kartoittaa ja tuottaa tietoa kierto- ja jakamistalouden
toimintaedellytyksistä Lahden talousalueella. Saadun tiedon avulla pyritään tukemaan kiertotalouden voimistumista alueella. Kierto- ja jakamistalouden toimintaedellytyksiä kartoitetaan hankkeen aikana käyttäen esimerkkinä ideaa kiertotalouskauppakeskuksen perustamisesta Lahteen.

Kierto- ja jakamistalouden liiketoiminnallisten edellytysten mahdollistuminen vaatii myös asukkaiden
ostoskäyttäytymisen ja ajattelumallien muuttumista. KESTI -projektin yhtenä tavoitteena onkin kartoittaa
asukkaiden mielipiteitä käymällä keskustelua mm. asukasaktiivien ja mielipidevaikuttajien kanssa.

Laajempana, pitkän aikavälin tavoitteena on luoda alueelle vahvaa kierto- ja jakamistalouteen perustuvaa liiketoimintaa, jota kautta myös alueelle syntyisi uusia työpaikkoja.
Tavoitteiden toteutuminen
Kesti -projekti on käynnistynyt lokakuussa 2020 ja on vielä käynnistysvaiheessa. Tällä hetkellä suunnitellaan tulevia kyselyjä ja kartoituksia. Projektin tuloksista tullaan raportoimaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.
Hankkeen vaikuttavuus
European Green Deal -ohjelma kannustaa talouden muuttamista kestäväksi siten, että siirtyminen hyödyttää sekä
kansalaisia että yrityksiä. KESTI -projekti tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia ja kartoittaa
toimintaedellytyksiä toteuttaa vihreää taloutta paikallisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Projektissa tehtävässä
kartoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota laajan ja toimivan yhteistyön edellytyksiin. Kartoituksessa lähtökohtana
on tutkia asetelmaa, jossa on mukana sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin toimijoita eri toimialoilta.


Projektipäällikkö
Marjut Villanen
TKI-asiantuntija
marjut [dot] villanenatlab [dot] fi