Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota

Kuva
Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota
Hankkeen tavoitteena on tukea alueen sote-alan mikro- ja pk-yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden
toipumista Covid-19 kriisin aiheuttamista muutoksista. Tavoitteena on edistää erityisesti sote-alan kotihoitoa ja -
palveluja tuottavien toimijoiden digitalisaation ja teknologian hyödyntämistä palvelutuotannossa ja näin lisätä niiden
resilienssiä toiminnan jälleenrakentamisessa ja varautumisessa uusiin toimintaympäristön muutoksiin. Hankkeen
toiminnan myötä alan yritysten (ml. teknologiayritykset) palvelutarjonta lisääntyy ja mahdollistaa uusien kasvusuuntien sekä työpaikkojen syntymisen.
Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraalisuuden ja kestävän kehityksen tukeminen parantamalla digitalisaation ja teknologian käyttöä sote-alan palvelutuotannossa.
Hanke tukee sukupuolten tasa-arvon edistämistä lisäämällä sukupuolesta riippumatta sote-alan yrittäjien
teknologiaosaamista, digitalisaation hyödyntämistä sekä resilienssiä järjestämällä teknologiapilotteja ja
vuorovaikutteisia työpajoja.
Hankkeessa vahvistetaan ekologista kestävyyttä lisäämällä yritysten tietoisuutta ja testataan pilottien avulla
etäteknologian hyödyntämistä kotipalveluiden tuottamisessa (mm. lääkkeenjakoautomaatit, etäyhteydet), joiden avulla voidaan vähentää autolla liikkumista ja samalla hiilidioksiidipäästöjä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on tukea alueen sote-alan mikro- ja pk-yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden
toipumista Covid-19 kriisin aiheuttamista muutoksista. Tavoitteena on edistää erityisesti sote-alan kotihoitoa ja -
palveluja tuottavien toimijoiden digitalisaation ja teknologian hyödyntämistä palvelutuotannossa ja näin lisätä niiden
resilienssiä toiminnan jälleenrakentamisessa ja varautumisessa uusiin toimintaympäristön muutoksiin. Toiminnan
seurauksena alan yritysten (ml. teknologiayritykset) palvelutarjonta lisääntyy ja mahdollistaa uusien kasvusuuntien ja
työpaikkojen syntymisen.
Yleisenä pitkän aikavälin tavoitteena ja hankkeen läpileikkaavana teemana on hiilineutraalisuuden ja kestävän
kehityksen tukeminen parantamalla digitalisaation ja teknologian käyttöä sote-alan palvelutuotannossa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen toiminnan avulla saadaan yhdistettyä sote-alan toimijat ja teknologiayritykset verkostoksi, jonka toiminta
vahvistaa digitalisaation ja teknologisten mahdollisuuksien käyttöönottoa sekä kehittämistä myös tulevaisuudessa.
Hankkeessa tuotetaan toteutusalueelle hyvinvointiteknologian ja palvelujen kehityksen mahdollistavia toimintatapoja ja
edistetään teknologiaosaamista.
Hankkeen vaikutukset taloudelliseen kestävyyteen tulevat näkymään osittain heti teknologiapilottien ja niistä saatujen kokemusten perusteella, kun yritykset ottavat käyttöön sekä hyödyntävät teknologiaa ja digitalisaatiota liiketoiminnassa ja palvelutuotannossa.

Tietosuojaseloste

Projektipäällikkö
Jonna Sirviö
TKI-asiantuntija
jonna [dot] sirvioatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Tapahtumat

Sijainti