LAB Midas - Uusi alku yritysten nopeavaikutteiseen kasvuun

Päijät-Hämeessä tehdään tälläkin hetkellä paljon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan mm. LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Helsingin yliopiston ja ammattiopisto Salpauksen toimesta. Myös alueen kunnat ja kaupungit ovat aktiivisia TKI-toimijoita ja hankekehittäjiä. Tulosten hyödyntämisessä emme kuitenkaan ole edistyksellisiä.

Julkisella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksella tehtäviä hankkeita päättyy joka vuosi arviolta 80-100 kpl:tta. Niiden rahoitus on yhteensä arviolta n. 10-15 milj. €. Nyt tämä pääoma on saatava nopeasti ja vaikuttavasti julkistentulosten osalta startup- ja pk-yritysten hyödynnettäväksi. Kysymys kuuluu miten?

LAB Midas-hankkeessa ratkaistaan nopeavaikutteinen kriisistä toipuminen luomalla Päijät-Hämeessä toimiville startup ja pk-yrityksille tehokas tapa tehdä yhteistyötä ja hyödyntää alueen TKI-toimijoiden tuottamia uusimpiatuloksia ja ainutlaatuista osaamista. Näin syntyy konkreettinen, yritysten tarpeista lähtevä tapa rakentaa hiilineutraaliayhteiskuntaa eri toimialojen ja yritysten ratkaisuilla. Läpimenoaikaa kehittämisen osalta saadaan leikattu merkittävästi nykyistä lyhyemmäksi ja toiminnasta tulee tuloksellisempaa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on törmäyttää hallitusti startup-yritysten ja PK-yritysten osaaminen, resurssit, tarpeet ja visiot tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (julkisrahoitteiset hankkeet, toimijoina LAB, LUT ja HY) äärellä. Hyödyntämällä olemassa olevia tuloksia ja jatkokehittämällä niiden pohjalta ratkaisuja kehittyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näin syntyy konkreettinen ”foorumi”, joka vauhdittaa samalla siirtymistä hiilineutraalinyhteiskuntaan ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä.
Tavoitteiden toteutuminen
- Hankkeiden kartoitus, esiarvioinnin toteutus.
- Tulosten selkeyttäminen jatkojalostusta varten / kääntäminen yrityskielelle.
- Kaupallistamisen mahdollisuuksien läpikäynti.
- Toiminnan ja tulosten (hankkeista) markkinoinnin / esittelyn / myynnin toimintamalli.
- Tarjonnan selkeyttäminen yritysten suuntaan.
Projektipäällikkö
Aki Helminen
TKI-asiantuntija
aki [dot] helminenatlab [dot] fi