LAB UX Center - Investoinnit

Hankkeessa rakennetaan LAB-ammattikorkeakoulun yhteyteen Etelä-Karjalan ensimmäinen yrityksiä palveleva
kokonaisvaltaiseen käytettävyyden ja asiakaskokemuksen tutkimiseen ja optimointiin keskittyvä mobiili yksikkö, LAB
UX Center. LAB UX Center -investoinnit hankkeessa on tarkoitus hankkia edellä mainittuun mobiiliyksikköön tarvittava laitteisto, jota hyödynnetään pk-yrityksiin suuntautuvissa toimenpiteissä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Tavoitteet
Investointihankkeen tavoitteena on varmistaa, että LAB UX Centerin laitekanta pystyy vastaamaan niin laadullisesti
kuin määrällisesti kehittämishankkeen (LAB UX Center) tavoitteisiin.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeessa haettavia investointeja varten haastatellaan LABin käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijoita, joilla on vahva kokemus käytettävyyden tutkimuksen ja opetuksen nykytilasta sekä selkeä visio tulevaisuudesta. Asiantuntijat tutkivat muiden käytetttävyyslaboratorioiden varustuksia sekä laitevalmistajien tarjontaa. Hankittava laitteisto pilotoidaan pk-yritysten kanssa, jotka ovat mukana kehittämishankkeessa tehtävässä pilotoinnissa. Yritystarpeet kartoitetaan ennen investointien tekemistä.
Hankkeen vaikuttavuus
Alueen yritysten kyky tuottaa kansallisen ja kansainvälisen vertailun kestävää asiakaskokemusta lisääntyy
merkittävästi. Käytettävyysosaaminen uudistuu, ja hankkeen myötä kyky kehittää uusia koronapandemiaan vastaavia
asiakaskokemuksia kasvaa. Lisäksi alueen houkuttelevuus kasvaa sekä liiketoiminnallisessa että tutkimuksellisessa mielessä. Hanke lisää osaltaan yrityksille tarjottavan tuen määrää houkutellen alueelle elinvoimaisia ja kasvuhakuisia yrityksiä.