Lab yrittäjyyskampus

Hankkeen päätavoitteena on edistää Lahden korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä. Hankkeessa rakennetaan puitteet Lahteen toimintamallille, jonka avulla luodaan yrittäjyyttä tukevia sidosryhmien yhteistyön toimintamalli LABin, LABiin kuuluvat StartHubin, LABin ja LUTin opiskelijajärjestöjen ja LUTESin välille.

ES-toiminta (Entrepreneurship society) on opiskelijoista koostunut yhteisö, joka on kiinnostunut yrittäjyydestä. EStoiminta pyrkii edistämään jäsenistönsä oppimista yrittäjyydestä erilaisten vertaisoppimisen, puhujailtojen ja työpajojen kautta. ES-toiminta kerää ja tuo yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneita ihmisiä ja tietoa itse yrittäjyydestä.
ES-toiminta luo alueelleen potentiaalisesti uusia yrittäjiä ja luo uudenlaista yrittäjyyskulttuuria jollaista ei ole koronan jälkeen ollut korkeakoulussa. Se tekee myös paikallisesti alueesta houkuttelevamman yrittäjyyttä tavoitteleville opiskelijoille. ES-toiminta jatkaa edelleen vahvaa kasvuaan. Se on saanut Suomessa mukaansa kaikki tärkeät tahot kuten useammat yliopistot ja korkeakoulut, SLUSH yhteisön sekä muut startup yrittäjyydestä kiinnostuneet, joiden varaan voidaan myös tulevaisuudessa rakentaa Suomelle erittäin myönteistä kehitystä kasvuyrittäjyyden saralla sekä vahvistaa olemassa olevaa ekosysteemiä.

Hankkeen tavoitteena on luoda kestävä ja pysyvä toimintamalli ES-toiminnalle Lahdessa, kehittää
korkeakouluyhteisön yrittäjyysmyönteisyyttä. Käytännössä kehittämishankkeessa rakennetaan yrittäjyyskampusta, jossa opiskelijoiden LUTES-toiminta pystyy hyötymään korkeakoulujen monipuolisesta osaamisesta, olemassa olevista sisällöistä ja palveluista (ml. StartHUB). Kohderyhmänä ovat LUTin ja LABin opiskelijat, mutta hankkeen kautta edistetään myös koko korkeakouluyhteisöä yrittäjyysmyönteisyyttä.

Hankkeen tuloksena on syntynyt toimintamalli, jossa ES-toiminta kytkeytyy toimivaksi osaksi LABin yrittäjyyden edistämisen ekosysteemiä ja a) syöttää uusia startup-yrityksiä LABin StartHubin palveluihin ja b) nostaa esille potentiaalisia opiskelijayrittäjiä yhteistyössä LABin ja LUTin opiskelijajärjestöjen kanssa. Hanke kehittää korkeakouluyhteisön yrittäjämyönteisyyttä sekä edistää yrittäjyyskampuksen syntymistä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
LAB Yrittäjyyskampus hankkeen tavoite on tukea yrittäjyysmyönteistä ajattelua LAB-ammattikorkeakoulussa ja LUT-yliopistossa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä LUTES Ry:n ja muiden koulun opiskelija järjestöjen kanssa luoden myönteistä asennetta kohti opiskelijayrittäjyyttä. Hankkeen avulla Lahden ES-toiminta saa hyvän ja vakaan alun kasvaakseen ja luodakseen uutta yrittäjyyttä Lahteen.

Tavoitteet saavutetaan luomalla yrittäjä opiskelijoita kiinnostavia tapahtumia ja kasvattamalla yhteisöä. Yhteydenpito yrittäjyydestä kiinnostuneisiin opiskelijoihin auttavat heitä sitoutumaan paremmin LUTES ry:n toimintaan täten luoden opiskelijayrittäjäyhteisön, joka tulevaisuudessa toimii itsenäisesti.
Hankkeen vaikuttavuus
LAB Yrittäjyyskampus hankeen tuloksena on syntynyt toimintamalli, jossa tunnistetaan opiskelijayrittäjyyden kasvuyrityksiä ja ohjataan niitä eteenpäin jatkojalostettavaksi, a) syöttää uusia startup-yrityksiä LABin StartHubin palveluihin, b) nostaa esille potentiaalisia opiskelijayrittäjiä yhteisöissä LABin ja LUTin opiskelijajärjestöjen kanssa. Hankkeen avulla lisäksi varmistetaan ES -toiminnan jatkumoa Lahden kampuksella c) samalla edistää LABin Uudistuva yrittäjyys -kasvualustan kehittymistä.
Kestävän kehityksen tavoitteet

LAB yrittäjyyskampus hankkeen tietosuojailmoitus

Tapahtumat

Sijainti