Lahti Green Design Week 2021

Kuva
LahtiGreenDesignWeek2021
Lahden Green City (GC) vuoden tavoitteissa korostetaan tekoja, jotka parantavat sujuvaa ja hyvinvointia lisäävää arkea; tekoja, jotka tuottavat parhaita ympäristöratkaisuja kestäviin kaupunkeihin sekä tekoja, jotka vahvistavat ympäristö-pääkaupungin kansainvälistä näkyvyyttä. GC vuoden teemoihin liittyviä tekoja ja toimenpiteitä tuodaan näkyväksi Lahti Green Design Weekin aikana 3.-9.5.2021. Tapahtuma on näyteikkuna siihen, miten Päijät-Hämeessä toteutetaan kestävää muotoilua, tuotekehitystä sekä ihmislähtöisiä kestävän elämäntavan ratkaisuja.

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet ovat muotoilu, kiertotalous sekä liikunta ja elämykset. Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta 2030 työssä alueen toimijat yhteistuumin suunnittelevat keskeiset toimenpiteet miten yhteinen visio saavutetaan: Päijät-Häme on 2030 kestävän ja vastuullisen muotoilun monipuolinen ja kansainvälinen onnistuja, jossa muotoilu tuottaa merkittävää liiketoiminnan kasvua ja yhteiskunnallista hyötyä. Tiekartan yksi keskeinen toimenpide on vahvistaa Lahden profiilia ja näkyvyyttä kestävän muotoilun osaamiskeskittymänä ja ekosysteeminä, joista yksi keino on säännöllisesti toistuvien muotoilutapahtumien järjestäminen.

Lahti Green Design Week 2021 osana Lahden Green Capital vuotta on Päijät-Hämeelle, Lahdelle sekä tapahtumaa toteuttaville avaintoimijoille erittäin merkittävä avaus kohti Päijät-Hämeen muotoilun tiekartassa määriteltyjä kansainvälistymistavoitteita ja visiota: Päijät-Häme on 2030 kestävän ja vastuullisen muotoilun monipuolinen ja kansainvälinen onnistuja, jossa muotoilu tuottaa merkittävää liiketoiminnan kasvua ja yhteiskunnallista hyötyä. Tapahtuma profiloi omalta osaltaan Lahtea kestävien ratkaisujen, kestävän muotoilun ja kiertotalouden edelläkävijäksi. Tapahtuman avulla löydetään uusia kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja uusia kumppaneita kestävän muotoilun ja kiertotalouden sisältöjen ja toimenpiteiden kehittämiseksi (green design ja
circular economy).
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Apurahat/säätiöt
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Lahti Green Design Week 2021 -hankkeen päätavoitteena on järjestää lahtelaisten avaintoimijoiden yhteistoteutuksena vaikuttava kestäviä tuotteita, palveluita ja ympäristöjä esittelevä muotoilutapahtuma. Tapahtuman toteutuksesta vastaa yhteistyöryhmä, jonka muodostavat LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kaupunki, LADEC ja Muotoilusäätiö.
Tapahtumaan rakennetaan fokusoidut sisällöt eri kohderyhmille: asiantuntijaseminaarit ja sparraustilaisuudet yrityksille ja asiantuntijoille, muotoilukasvatusta tukevat sisällöt lapsille ja nuorille sekä laajalle yleisölle suunnatut työpajat, näyttelyt ja myyntitapahtumat.
Hankkeen vaikuttavuus
Yhteishankkeen tuloksena on toteutettu Lahti Green Capital -vuotta tukeva vaikuttava tapahtuma, jossa on nostettu muotoilun merkitystä kestävän kehityksen edellytyksenä. On saavutettu merkittävää kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä, Lahti on profiloitunut vahvemmin kestävän muotoilun edelläkävijänä. Tapahtuman avulla on esitelty merkittävä määrä Green Lahti -teemoja tukevia ja toteuttavia hankkeita (hiilineutraali elämä, kiertotalous, osallisuus sekä luonto ja vesi). Hanke on vahvistanut Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen muotoilukärkeä ja avaintoimijoiden yhteistyötä – on luotu hyvä perusta ja toimintamalli seuraavien vuosien Lahti Design Week -tapahtumille.
Projektipäällikkö
Ulla Saarela
TKI-asiantuntija
ulla [dot] saarelaatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti