Leveämmät hartiat - uusi toimintamalli vastuullisen matkailun kehittämiseen

Kuva
polku vastuullisuuteen
Hankkeessa luodaan ”Opiskelijat yrittäjien sparraajina ja kanssakehittäjinä” -toimintamalli, jolla kehitetään päijät-hämäläisten matkailuyritysten vastuullisuutta kilpailueduksi.

Miten malli luodaan?
- Kartoitetaan missä mennään; Mikä on hankkeessa mukana olevien yritysten nykytila vastuullisen matkailun suhteen.
- Valjastetaan alansa tulevaisuuden tekijät yrittäjien avuksi:
LAB -opiskelijat jalkautuvat yrityksiin suunnittelemaan yrittäjien kanssa vastuullisuuteen tähtääviä toimia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Tavoitteet
Pienyrityksiä tuetaan kehittymään vastuullisiksi matkailutoimijoiksi. Lisäksi vauhditetaan Visit Lahden / Lahti Regionin kehittämistyötä Sustainable Travel Finland -matkailualuesertifikaatin hankkimiseksi.
Opiskelijoiden tuoreet ajattelutavat tuodaan yritysten käyttöön, ja opiskelijat pääsevät kiinni työelämän kehittämiseen.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen vaikuttavuus osuu vastuullisen matkailutoiminnan alueelliseen kehittymiseen, uusien vastuullisten matkailupalvelujen syntymiseen ja niiden tuotteistamiseen. Lisäksi annamme potkua opiskelija-yritys-yhteistyölle.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
Projektipäällikkö
Johanna Laine
TKI-asiantuntija
johanna [dot] laineatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Sijainti