LINEAR PRECISION MOTION PLATFORM

Kuva
LAB details technology studies engineering
Älykkäät tuotantoteknologiat ja tarkkuutta vaativat automaatioratkaisut ovat yleistymässä voimakkaasti valmistuslaitoksissa ja logistiikassa. Megatrenditasolla puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Yksi merkittävä lisäajuri on tuotannon laadun ja toimintavarmuuden varmistaminen mikä luo vahvaa pohjaa uusille Levitan kaltaisille konsepteille.

Neljäs teollinen vallankumous ilmiönä ajaa yrityksiä omaksumaan voimakkaasti älysensoreita, tehokkaita aktuaattoreita, IT teknologiaa sekä järjestelmätason simulointia ja ohjelmistoratkaisuja. Korkealaatuisten tuotteiden valmistus luo kysyntää nopeille, tehokkaille, luotettaville, puhtaille, ekologisille ja turvallisille ratkaisukokonaisuuksille sekä asettaa korkeat kustannuspaineet tuotannolle ja logistiikalle. Kysyntä luo myös uusia verkostoja ja sijoittajaverkostojen läpikäynti sekä asiakasrajapinnan kontaktointi ovat vahvassa roolissa projektin aikana.

Projektin keskiössä on valmistella kaupallistamista LUT tutkimuksen tarvepohjaisesti syntyneistä innovaatioista. Lineaariaktuaattoreiden sekä integroitujen liikesensoreiden kaupallista potentiaalia ja kaupallistamista arvioidaan älykkäässä tehdas- ja tuotantoympäristössä. Esiselvityksessä on saatu lupaavia tuloksia teknologian hyödyntämisestä esimerkiksi piisirutuotannossa, automatisoiduissa tuotantolinjoissa ja muissa valmistavissa tuotantolaitoksissa, joissa on käynnissä muutos ja uusia teknologioita otetaan käyttöön kiihtyvissä määrin. Levitan ratkaisulla arvioidaan olevan merkittäviä etuja kustannustehokkuutta ja tarkkuutta vaativissa tehtävissä sekä integroidussa sensorissa, joilla voidaan luoda lisäarvoa edistyneillä diagnosointimenetelmillä joita testataan projektin aikana.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
BF R2B
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektipäällikkö
Alexander Matrosov
Projektipäällikkö
alexander [dot] matrosovatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Petri Rinne
Erityisasiantuntija
petri [dot] rinneatlab [dot] fi
Kuva
LAB details technology studies engineering

Research to Business

Sijainti