Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle

Kuva
Kuva koivuista
Kiinnostus luonnontuotteiden hyödyntämiseen on lisääntynyt viime vuosina. Koivusta voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin puuntuotannon lisäksi erilaisia luonnontuotteita, kuten mahla ja pakurikääpä.

Mahlan keruu- ja käyttökeskittymiä on muutamia Suomessa, ja mahlaa pidetään alueellisena lähituotteena, koska se on käsittelemättömänä erittäin helposti pilaantuvaa. Jotta mahlalle saadaan lisää käyttöä ja liiketoimintaa, tarvitaan kaikkien saatavilla olevaa tietoa mm. erilaisista laatutekijöistä. Pakurin osalta tuotanto on suoraviivaisempaa ja markkinat ovat olemassa, mutta tuottajia tarvitaan lisää kattamaan kysyntää.

Hankkeen tarkoituksena on luoda Hämeestä alue, jossa koivusta saatavia luonnontuotteita kerätään, käytetään ja jalostetaan nykyistä enemmän. Näin saadaan erityisesti maaseudulle lisäarvoa koivun ympärille.

Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, LADEC ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Hanketta toteutetaan Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnissa Maaseuturahaston tuella.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

LUE HANKKEESSA TUOTETTUJA ARTIKKELEJA:
Koivusta luonnontuotteita kiertotalouden hengessä

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on koivusta saatavien tuotteiden tuottajien ja hyödyntäjien verkoston luominen, erilaisten toimintamallien ja -ketjujen tekeminen liiketoiminnan kehittämiseen sekä tiedon tuottaminen mahlan ja pakurin hyödyntämiseksi entistä enemmän.

Tavoitteeseen päästään seuraavien osatavoitteiden kautta: 1) luodaan koivun luonnontuotteille alueellinen tuotantoketju, 2) selvitetään mahlan laatuvaatimukset ja reunaehdot, 3) selvitetään koivun tuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä 4) tuotetaan julkista tietoa koivun tuotteiden hyödyntämiseen.

Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena mahdollistetaan osaltaan maaseudun alueellisen elinvoiman kasvattaminen ja maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen, kun saadaan metsänomistajille mahdollisuus tuottaa muutakin kuin puuta, ja luonnontuotealan yrittäjät saavat raaka-ainetta kehittääkseen uusia tuotteita. Näin saadaan maaseudulle lisätuloa kausiluontoisesta työstä, kun luodaan maaseudun mikro- ja pk-yrityksille, jotka tekevät jo jotakin luonnontuoteyrittämistä, yksi lisäsektori toimintaan koivun tuotteista.

Hankkeen tuloksena syntyy koivun luonnontuotekäytön selvitys ja siihen liittyvä liiketaloudellinen tarkastelu sekä opas mahlan keruuseen ja jalostukseen. Saatua tietoa voidaan hyödyntää laajasti ympäri Suomen tuottajien ja jalostajien keskuudessa.
Projektipäällikkö
Mari Sarvaala
TKI-asiantuntija
mari [dot] sarvaalaatlab [dot] fi
Yhteistyössä