Midas - Uudistetaan hankemaailma yhdessä

Kuva
LAB MIDAS
Rahoituspäätöksen saanut hanke toteutetaan,
päätetään ja unohdetaan.

Mitä voisimme tehdä, että
tulokset jäisivät elämään?


MIDAS luo valtakunnallisen hankkeiden esittely- ja verkostoitumistapahtuman, alustan, jossa vuosittain TKI-hankkeet pääsevät esittämään tuloksensa laajalle yleisölle. Näin syntyy foorumi, johon pääsevät mukaan käynnissä olevat ja päättyvät hankkeet, TKI-toimijat, start-up ja PK-yritykset, oppilaitokset ja opiskelijat sekä rahoittajat.

Kun saadut tulokset jaetaan suurelle yleisölle, voidaan hallitusti törmäyttää useita eri kohderyhmiä, toimijoita ja yrityksiä. Näin saadaan laaja verkosto uusille kontakteille, ideoille ja tarpeille. Saadut tulokset ja opit tulevat kaikkien tietoon ja hyödynnettäviksi.


Kenelle?

Yrityksille
• Yritykset näkevät hankkeiden hyödyt ja tulokset ja pääsevät hyötymään niistä.
• Ratkaisu yrityksen ajankohtaiseen ongelmaan voi löytyä nopeasti ja helposti päättyvän TKI-projektin tuloksista.
• Yritykset pääsevät tuomaan tuote- ja palvelukehitystarpeitaan julki, uusien TKI-projektien pohjaksi.

TKI-toimijoille
• Projektipäälliköt ja TKI-ammattilaiset pääsevät esittämään hankkeensa, verkostoitumaan ja yhdistämään osaamistaan.
• Käynnissä olevat hankkeet saavat tietoa muiden opeista sekä tuloksista.
• Hankevalmistelijat näkevät, mitä hankkeita on tehty ja mitä hyötyjä on saatu tuloksilla aikaan.

Rahoittajille
• Rahoittajat pääsevät yhdellä kertaa tutustumaan laajaan kirjoon päättyviä hankkeita ja niiden tuloksia.
• Rahoittajat näkevät kuka tuloksista hyötyi ja kuka ei.

Oppilaitokset ja opiskelijat
• Oppilaitokset pääsevät tuomaan palveluitaan ja TKI-osaamistaan esille.
• Opiskelijat ja opiskelijajärjestöt saavat arvokasta kokemusta ja uusia näkemyksiä sekä pääsevät verkostoitumaan eri toimijoiden ja yrityksien kanssa.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

MIDAS-event 19.5.2022 Walimon Casselissa ja streamissä. Tule mukaan!

MIDAS-expo yhdistää voimansa Duuniexpon kanssa. Tapahtuma järjestetään 15.2.2023 Lahdessa, LAB-ammatikorkeakoulun kampuksella!

Tavoitteet
LAB MIDAS-Hankkeen päätavoitteena on törmäyttää hallitusti startup-yritysten ja PK-yritysten osaaminen ja tarpeet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tulosten kanssa. Hyödyntämällä olemassa olevia tuloksia ja jatkokehittämällä niiden pohjalta ratkaisuja kehittyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Tavoitteena on luoda malli valtakunnalliselle ja vuosittaiselle hanketulosten esittelytapahtumalle.
Projektipäällikkö
Aki Helminen
TKI-asiantuntija
aki [dot] helminenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Sijainti