Miestämö - hybridillä työelämään

Miestämö - hybridillä miehet työmarkkinoille hankkeessa luodaan miehille uusia työllistymisen mahdollisuuksia sekä tuotetaan mieserityistä tietoa työllisyyden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Hankkeessa halutaan luoda nopeita ratkaisuja ja mahdollisuuksia hakeutua uuteen koulutukseen tai työhön sekä tarjota mahdollisuuden luoda sosiaalisia verkostoja työllisyyden edistämiseksi.

Hankkeessa halutaan nostaa esille miesten moninainen osaaminen ja sen tunnustaminen osana työllistymistä.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet
Hankkeella on kaksi tavoitetta:
1. tavoite on rakentaa miesten työllistymisen tueksi hybriditoimintaympäristö kampuksille ja kehittää mieserityisiä toimintamalleja ja työtapoja työllisyyden parantamiseksi.
2. tavoite on tuoda miesten kanssa työskenteleville ammattilaisille tietoa ilmiöistä ja asioista, joita esiintyy erityisesti miehillä ja jotka olisi hyödyllistä huomioida ohjauksessa ja valmennuksessa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen vaikutuksena kehittyy uusia toimintamalleja, jotka parantavat miesten aseman huomioonottamista. Hankkeen aikana Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä toimiville ammattilaisille tuotetaan tietoa mieserityisistä työ- ja ohjaustavoista.
Hankkeeseen osallistuvat miehet pääsevät tutustumaan innovaatiokorkeakoulun tarjoamiin moniin mahdollisuuksiin etsiessään uusia työuria.
Projektipäällikkö
Harri Sarjanoja
TKI-asiantuntija
harri [dot] sarjanojaatlab [dot] fi