PaaS Pilots – Product as a Service pilots

Kuva
Tuote palveluna -mallissa vuokrataan tuotteita ostamisen sijaan.
Paas Pilots -Product as a Service -Pilots -hankkeessa selvitetään, mitkä ominaisuudet tekevät tuote palveluna liiketoimintamallista houkuttelevan kuluttajalle ja minkälaisia haasteita ominaisuuksien käyttöönottoon liittyy. Tuote palveluna -malli on yksi kiertotalouden ja omistamisen muutoksen liiketoimintamalleista, jossa tuotteiden omistamisesta siirrytään tuotepalveluiden ostamiseen. Toimintamallissa yritys tarjoaa palvelukonsepteja, joissa tuotteita vuokrataan tai liisataan asiakkaalle, mutta tuotteen omistus säilyy palvelun tarjoajalla. Tuote palveluna -mallia hyödyntämällä asiakas vapautuu tuotteen omistamiseen liittyvistä vastuista, kuten ylläpidosta tai huollosta. Palveluistumisen liiketoimintamallit ovat kiertotalouden ydintoimintoja lisäten tuotteiden käyttöastetta ja pidentäen tuotteen elinkaarta.

Hankkeessa tehtävä selvitys pohjautuu muun muassa Telaketju 2 -hankkeessa aiemmin tuotettuun tietoon tuote palveluna -malleista, sekä PaaS-hankkeen aikana toteuttavista vaatetus- ja tekstiilialan BtoB ja BtoC yrityspiloteista ja niistä saatavan tiedon analysoinnista. Hankkeen tulokset dokumentoidaan ja niistä koostetaan ohjeisto, työnimellä ”kuluttajan arvopolku”, joka helpottaa yrityksiä suunnittelemaan tuotteisiin liittyviä palvelukonsepteja ja uutta palveluliiketoimintaa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Sitra
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten tuote palveluna -toimintamalleilla luodaan lisäarvoa sidosryhmille. Pilottien avulla pyritään selvittämään mitkä uudenlaisen liiketoimintamallin tekijät saavat asiakkaan käyttämään palveluja ja millaisia haasteita yrityksillä on palvelukonseptien kehittämisessä esimerkiksi kannattavuuden, hinnoittelun, palvelun helppouden ja vastuullisuuden näkökulmista. Lisäksi selvitetään mitä vaatimuksia palvelukonseptit asettavat tuotteille ja niiden suunnittelulle. Hankkeessa on myös tavoitteena tuottaa ohjeisto, jonka avulla pystytään levittämään tietoa tuote palveluna toimintamallin implementoinnista sekä edistää yritysten siirtymää kohti tuotepalvelukonseptien kehittämistä ja hyödyntämistä liiketoiminnassaan.
Hankkeen vaikuttavuus
Uudenlaiset, kiertotalouteen liittyvät liiketoimintamallit luovat uusia osaamistarpeita ja edellyttävät jatkuvaa oppimista, toimintaympäristön muutoksen ymmärtämistä ja ennakointia sekä monialaista yhteistyötä. Hankkeessa toteutettavien pilottien avulla saadaan uutta tietoa, joka voi edistää paitsi tekstiili- ja vaatetusalan myös muiden toimialojen liiketoimintojen mukautumista ja siirtymää kohti kiertotaloutta. Valtavirtaistuessaan kiertotalouden mukaiset toimintamallit luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Hankkeen tulokset tukevat palveluistumista, muutosta tuotteiden omistamisesta tuotepalvelujen hyödyntämiseen, vahvistaen toimintoja ja tavoitteita, joita suomen valtioneuvosto on asettanut siirtymiseen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035.
Projektipäällikkö
Helena Kalliomäki
TKI-asiantuntija
helena [dot] kalliomakiatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta