Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta

Kuva
otsikko
Liikunta ja elämykset (ml. hyvinvointi) on yksi Päijät-Hämeen liiton älykkään erikoistumisen kärjistä. Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) tiekartta määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla alueen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumakaupunkina sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiekarttatyö tunnistaa ja määrittelee yhteisöllisesti ja yhteiskehittämisen keinoin keskeiset kehittämisteemat Päijät-Hämeen alueella sekä määrittelee tavoitteet kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille, jotka tukevat profiloitumistavoitteiden saavuttamista.

Hankkeessa kootaan yhteen eri tulokulmien visiot, tavoitteet ja keskeiset teemat, ja niiden pohjalta laaditaan kokoava
visualisoitu kokonaissuunnitelma alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason toimenpiteille vuosille 2021-2030
sekä määritellään toimijoiden vastuut ja tarkempi toimenpideaikataulu.
Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

Työpaja 30.9.

Miten sinun mielestäsi Päijät-Hämeen tulisi profiloitua? Mistä Päijät-Häme tulisi tuntea? Tule mukaan työpajatoimintaamme syyskuussa ja olet mukana vaikuttamassa!

Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta hanketiimi järjestää syyskuussa kaksi työpajaa. Ensimmäinen työpaja on järjestetty. Toinen työpaja pidetään ensisijaisesti LAB ammattikorkeakoulun kampuksella keskiviikkona 30.9.2020 klo 9-12 (tarjoilu 8.30 alkaen). Tarkempi ohjelma ja mahdolliset muutokset työpajajärjestelyissä ilmoitetaan etukäteen ilmoittautuneille. 

Kaipaamme joukkoomme aktiivisia tekijöitä, joilla on aito halu kehittää toimintaa. Olitpa pienen, keskisuuren tai suuren organisaation edustaja, olet sydämellisesti tervetullut. Vain osallistumalla voit vaikuttaa. Voit osallistua molempiin työpajoihin tai vain toiseen, ihan miten itsellesi ja organisaatiollesi sopii. Klikkaa siis itsesi mukaan 23.9. mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/Liikunnan_ja_elamysten_tiekartta_tyopaja_4770

Hyvinvointikyselyn arvonnan voittajat

Toteutimme Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta-hankkeen hyvinvointikyselyn toukokuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 700 päijäthämäläistä. Vastauksia tullaan hyödyntämään tiekartan askelmerkkien suunnittelussa. Kiitos kaikille vastanneille antamastanne panoksesta Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekarttatyöhön! Arvoimme kyselyyn vastanneiden kesken 12 lahjakorttia (kaksi ei antanut lupaa nimen julkaisuun). Onnea voittajille!

Heidi Painilainen: 75 € lahjakortti, Lahden Ahkera ry
Merja Valkonen: 50€ lahjakortti, Wellamo-Opisto
Jussi Jokinen: 50€ lahjakortti, Kitetirri
Eerika Riutto: 50€ lahjakortti, Kitetirri
Sue Laitiainen: 50€ lahjakortti, Liikuntakeskus Pajulahti
Margit Nousiainen: 50€ lahjakortti, Liikuntakeskus Pajulahti
Kirsi Miss: OURA -hyvinvointianalyysi, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Kari Rauha: Firstbeat -hyvinvointianalyysi, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Riikka Kantola: InBody-kehonkoostumusmittaus, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Kristiina Harjula: InBody-kehonkoostumusmittaus, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Tiekarttatyö jatkuu syksyllä (2.9. ja 30.9.) järjestettävissä työpajoissa, joissa yhteistyössä maakunnan liikunta-, hyvinvointi-, matkailu- ja elämystoimijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet valittujen kärkiteemojen alle.

Hyvää huomenta Päijät-Häme

Liikunnan ja elämysten tiekartta oli torstaina 11.6. esillä Hyvää huomenta Päijät-Häme -livelähetyksessä. Jos et päässyt aamulla kuulolle, tallenne on katsottavissa ja materiaali nähtävissä Päijät-Hämeen liiton sivuilla: https://paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/materiaalipankki/

Päijät-Hämeen liitto ja LAB-ammattikorkeakoulu kertoivat tiiviissä tietopaketissa Päijät-Hämeen vahvuuksien – Kiertotalouden, Muotoilun sekä Liikunnan ja Elämysten – tiekarttatyöstä. Lisäksi esiteltiin Päijät-Hämeen ilmastotiekarttatyötä ja pohdittiin kärkiin liittyvän osaamisen kansainvälistä potentiaalia. Tiekartat antavat suunnat ja yhteiset tavoitteet Päijät-Hämeen kestävälle kasvulle ja kehittymiselle.

Tavoitteet
Hankkeessa luodaan visualisoitu tiekartta, joka luo strategiset suuntaviivat Liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvän TKI- ja liiketoiminnan kehittämiseksi maakunnassa olemassa olevien lähtökohtien pohjalta. Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen ja yritysten liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvää TKItoimintaa, tukea alueen yritysten nykyisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden muutosta liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) hyödyntämiseksi liiketoiminnan lisäarvon ja kasvun veturina, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä ja etsiä uusia käytännön ratkaisuja pk-yritysten tuote- ja palvelukehityksen vauhdittamiseksi. Projektin tavoitteena on lisäksi vahvistaa liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvää osaamista alueella ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Yhtenä tavoitteena on alueen liikunta- ja elämysosaamisen (ml. hyvinvointi) vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen Päijät-Hämeen ulkopuolella niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan monivaiheisena osallistavana strategiatyöskentelyprosessina, johon osallistuvat eri sidosryhmät tarpeen ja intressiensä mukaan.
Tavoitteiden toteutuminen
Lyhyellä aikavälillä avaintoimijoiden roolit ovat selkiytyneet ja on luotu toimintamalli tavoitteiden ja toimenpiteiden johdonmukaiseksi toteuttamiseksi. Pitkällä aikavälillä tietoisuus Päijät-Hämeen alueen älykkäästä erikoistumisesta hyvinvointi, liikunta ja elämykset -teemassa on lisääntynyt alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Alueellinen osaamiskeskittymä ja teemaan liittyvä innovaatiotoiminta on vahvistunut ja päijäthämäläistä hyvinvointi,
liikunta- ja elämysosaamista on saatu levitettyä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tiekartta antaa suuntaviivat pitkäjänteiselle, yhteistyötä hyödyntävälle kehittämistyölle, uusien synergiaetujen tunnistamiselle sekä liikunta-,elämys- ja hyvinvointiliiketoiminnan kehittymiselle sekä systemaattisen, mutta kokeilevan innovaatiotoiminnan vahvistumiselle. Vuoteen 2030 mennessä voidaan puhua innovatiivisesta päijäthämäläisestä liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin ekosysteemistä, joka tunnistetaan ja tunnustetaan myös Pohjois-Euroopassa osana Suomen maakuvaa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy tiekartta, joka luo suuntaviivat liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin strategiselle edistämiselle Päijät-Hämeessä vuosille 2021-2030. Tiekartassa yhdistyvät nykyisin hajallaan olevat kehittämisteemat ja tarpeet siten, että kehittämistyön taustalla huomioidaan jatkossa vahvemmin olemassa olevat alueelliset strategiat ja kansalliset ja kansainväliset suuntaviivat sekä löydetään synergiaetuja ja liittymäpintoja eri kehittämisteemojen välillä. Tiekartta toimii myös alueellisen TKI-toiminnan profiloinnin ja näkyvyyden lisäämisen työkaluna, mikä osaltaan vahvistaa maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Asiakirjat

Projektipäällikkö
Kirsi Kiiskinen
TKI-asiantuntija
kirsi [dot] kiiskinenatlab [dot] fi
Sijainti