Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta

Kuva
Kuvaus Päijät-Hämeen muotoilun tiekartasta
Muotoilu on Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärki sekä keskeisimmissä strategioissa nostettu alueen
kilpailukykytekijäksi (Maakuntastrategia, Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia, Lahden kaupungin strategia).
Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, on rakennettava alueen avaintoimijoiden kanssa tiekartta, joka ohjaa
konkreettisia toimenpiteitä lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.

Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet muotoilun käytön, näkyvyyden ja strategisen aseman saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella sekä määrittelee tavoitteet kansallisille ja kansainvälisille
toimenpiteille. Hankkeessa luodaan alueelle yhteinen muotoilun visio, tavoitteet, keskeiset teemat ja suunnitelma
alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason toimenpiteille ja määritellään toimijoiden vastuut. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan monivaiheisena osallistavana strategiatyöskentelyprosessina, johon osallistuvat eri
sidosryhmät tarpeen mukaan. Työskentelyssä ovat mukana mm. Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki, LUT, Ladec,
Suomen Muotoilusäätiö, Päijät-Hämeen alueen valmistava teollisuus, pk-yritykset, muotoilualan ammattilaiset ja
muotoilualan korkeakouluopiskelijat.

Työpaketissa 1 toteutetaan visiotyöskentelyprosessi, jossa kolmessa työpajassa määritellään alueen kärkiteemat,
muotoiluosaamisen profilointi ja alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä sovitaan
toimijoiden roolit ja vastuut. Työpaketissa 2 rakennetaan tiekarttasivusto ja lanseeraataan se Design Venture Day:ssä
toukokuussa 2020. Tehdään toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Työpaketissa 3 aloitetaan toimenpiteiden
pilotointi ja suunniteltujen hankkeiden käynnistäminen. Tiekartasta järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä
promootiotapahtumia.

Hankkeen tuloksina syntyy tiekartta muotoilun käytön lisäämiseksi ja näkyvyyden ja strategisen aseman
saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella. Lyhyellä aikavälillä avaintoimijoiden roolit ovat selkiytyneet ja on luotu
toimintamalli tavoitteiden ja toimenpiteiden johdonmukaiseksi toteuttamiseksi.

Pitkällä aikavälillä tietoisuus Päijät-Hämeen alueen älykkäästä erikoistumisesta muotoiluun on lisääntynyt alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Alueen muotoiluosaamisen alueellinen keskittymä on vahvistunut eli on saavutettu johtoasema kansallisessa muotoilukorkeakoulutuksessa sekä saatu muotoilu- ja suunnittelualojen yrityksiä Päijät-Hämeeseen. Myös päijät-hämäläistä muotoiluosaamista on saatu levitettyä kansallisella ja kansainvälisellä
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektipäällikkö
Katariina Mäenpää
TKI-asiantuntija
katariina [dot] maenpaaatlab [dot] fi