PilotGreen

PilotGreen -hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja kaupunkien kokeiluympäristöissä. Hankkeessa pyritään tuomaan yhteen vihreän infrastruktuurin ja digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä sekä yhdistämään sektorille myös uusia teknologia toimijoita.

PilotGreen hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kaupungit ja kunnat, TKI-toimijat, alan pk-yritykset sekä ratkaisujen tilaajina toimivat yritykset. Toteuttajina ovat Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki Oy (päätoteuttaja) sekä LAB ja Metropolia -ammattikorkeakoulut.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja biodiversiteetin lisäämisen näkökulmasta vihreän infran ratkaisut ovat tarpeellisia tiiviissä kaupunkiympäristössä. Kasvillisuuden peittämät pinnat mm. vähentävät tulvariskiä, toimivat hiilinieluna, viilentävät ja puhdistavat kaupunki-ilmaa sekä parantavat kaupunkitilan esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.

LABin tehtäviä hankkeessa:
- kansainvälisten verkostotapaamisten ja tutustumisvierailujen järjestäminen
- koulutus kokeilukulttuurista ja kokeilemalla kehittämisestä kaupunkimuotoilun keinoin
- vihreän infran kokeiluohjelmien toteuttaminen
- työpajojen järjestäminen kaupungeille, kunnille ja yrityksille
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankkeen laadullisina tavoitteina on:
- TKI-yhteistyön kasvattaminen ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen
- TKI- ja oppimisekosysteemin vakiinnuttaminen
- Vihreän infran kokeiluympäristöjen tarjoaminen toimijoille
- Vihreän infran sektorin uudistaminen
- Julkisen sektorin taloudellinen sitouttaminen kokeiluihin ja investointeihin

Hankkeen määrällisiä tavoitteita ovat:
- 100 vihreän infran sektoriin liittyvää yritystä yritysverkostoon
- 8-13 nopeaa kokeilua ja 30 innovaatioprojektia
- Yhteensä 24-26 opinnäytettä
- 2-4 vertaisarvioitua artikkelia

Hankkeen toimintasuunnitelma koostuu 5 työpaketista, ja eri työvaiheissa hyödynnetään myös opiskelijatyötä.
Hankkeen vaikuttavuus
PilotGreen-hankkeen tuloksia:
- TKI-verkosto on laajentunut ja jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen
- Ensimmäiset ratkaisut on kaupallistettu, ja ne ovat lähteneet skaalautumaan
- Useita kartoituksia, arviointeja, asiantuntija-artikkeleita, opinnäytteitä
- Kaupungeille suunnattu käsikirja “Näin toimit vihreän infran kokeiluympäristönä”