Puutekniikan satelliitti- ja muuntokoulutus

Insinööri (AMK) Puurakentaminen ja puurakenteiden suunnittelu
PURASU-muuntokoulutus 60 op

Koulutus antaa monipuoliset valmiudettyöskennellä puu- ja puurakennustuotealan erityötehtävissä. Koulutuksessa perehdytään mm.kalusteteollisuuden, saha- jarakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon japrosessien suunnittelun, puurakentamisen,rakentamistalouden, talonrakentamisen,puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadunkehittämisen aloihin opiskelijan valintojenmukaan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä puualanyritysten kanssa, mm. aiheisiin liittyvätharjoittelut ja opinnäytetyöt tehdään alanyrityksissä. Koulutuksella on integraatio lukuisiinTKI-hankkeisiin. Koulutus mahdollistaaaiemman insinööritutkinnon tai -opintojensuuntaamisen puutekniikaninsinööritutkinnoksi. Koulutuksenkohderyhmää ovat henkilöt, joilla on insinööri-,insinööri (AMK)- tai DI-tutkinto sekä henkilöt,joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja. Tutkintokieli on suomen kieli.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Tavoitteena on kouluttaa:
1. rakennusinsinöörejä puutekniikan insinööreiksi, joilla on laajat valmiudet toimia rakennuspuutuoteteollisuuden suunnittelu-, tuotanto- ja tuotekehitystehtävissä (LAB).
2. puutuotealalla toimivia muiden alojen insinööritutkinnon suorittaneita tuotantotalouden tai konetekniikan insinööreiksi, joilla on laajat valmiudet toimia puu- ja rakennuspuutuoteteollisuuden suunnittelu, johto-, tuotanto- ja kehitystehtävissä (Centria).