RAUDAN RAJOILLA - historiaa, taidetta, tiedettä ja matkailua Etelä-Karjalassa

Valmisteluhankkeen tavoitteena on rakentaa hankekokonaisuus, siihen tarvittavat kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä hakehakemus ja suunnitelma.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Päätavoitteena on lisätä Itämeren alueen vetovoimaa tuomalla esiin monialaista rautaan ja metalliin liittyvää osaamista ja yhteistyötä. Hankkeen avulla elinkeinoelämä ja kulttuuri yhdessä tuovat näkyviin Suomessa Etelä-Karjalan vahvuuksia metallin ja raudan monialaisina osaajina (taide, kulttuuri, teollisuus, tutkimus).

Tavoitteet:
- Monialaisen yhteistyön ja ekosysteemin rakentaminen taiteen, tutkimuksen, yritystoiminnan ja julkishallinnon kesken
- Rautaan ja metalliin keskittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen
- Teemallisen kulttuurimatkailun kehittäminen
- Etelä-Karjalan rautakautisten löytöjen yhdistäminen osaksi maakunnallista identiteettiä sekä matkailu- ja kulttuuritoimintaa
- Kansainvälisen hankkeen suunnittelu ja hakeminen

Projektipäällikkö