Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin

Kuva
Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin
Siirtymä-hanke kehittää toimijoiden välistä uusiutuvan energian tuotantoyksiköiden, energiamuunnosten ja energiavarastojen yhteentoimivuutta Päijät-Hämeessä. Hanke perustuu ekosysteemiajatteluun, jossa lähekkäin olevat toimijat voivat hyödyntää yhteisiä uusiutuvan energian resursseja tehokkaasti yhdessä ja joka edistää uusiutuvan energian käytön lisäämistä erityisesti teollisuudessa. Hanke koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta: 1. tuuli- ja aurinkoenergian sekä energiavarastojen ekosysteemit, 2. alueelliset biokaasuekosysteemit, 3. yhteistyöverkostot ja viestintä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Hanke järjesti 19.1.2023 klo 8.30–9.30 "Energiansäästöä käyttötottumusten muutoksilla" -webinaarin yhteistyössä Heinolan kaupungin kanssa. Katso webinaarin tallenne tästä.

Tavoitteet
Kokonaisuudessa 1 kartoitetaan Päijät-Hämeen alueelta potentiaalisia sijainteja energiayhteistyötä varten ja tehdään valituille alueille teknologiavertailut ja case-tarkastelut. Suunniteltavilla ekosysteemeillä tavoitellaan merkittäviä energiavirtojen synergiahyötyjä alueiden toimijoiden kesken. Kokonaisuudessa 2 edistetään jo tunnistettuja alueellisia biokaasuekosysteemejä tuottamalla tarvittavat pohjatiedot ja kannattavuustarkastelut investointien pohjaksi. Lisäksi kehitetään tarkasteltujen ekosysteemien monistettavuutta muihin sijainteihin. Kokonaisuudessa 3 kehitetään uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden yhteistyöverkostoa jo olemassa olevien sidosryhmien pohjalta sekä viestitään hankkeen toiminnasta ja energia-alan ajankohtaisista teemoista laajalle kohderyhmälle.
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke kytkeytyy vahvasti alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin ilmasto- ja energiaviitekehyksiin. Hanke vastaa alueellisesti Euroopan unionin 55-valmiuspaketin ja REPowerEU-suunnitelman asettamiin tavoitteisiin. Hankkeen tarve on tunnistettu kansainvälisessä RESINDUSTRY-hankkeessa (Interreg Europe), jossa on määritetty tärkeimmät uusiutuvan energian kehitysteemat Päijät-Hämeessä, joita kehitetään alueellisen toimintasuunnitelman mukaisesti: tuuli- ja aurinkoenergia, biokaasuenergia ja energiavarastot.

Hanke pyrkii vastaamaan seuraaviin toimintasuunnitelmaan sisällytettyihin tarpeisiin: Päijät-Hämeessä on paljon korkean potentiaalin tuulivoima-alueita, mutta maakunnassa ei silti vielä nykyisin ole tuulienergian tuotantoa. Lisäksi maakunnassa on useita alueita, joilla on käytettävissä paljon biomateriaalisyötteitä, jotka voitaisiin hyödyntää tehokkaasti energiana ja jalostettuina tuotteina lähialueilla. Energiavarastot eivät ole maakunnassa vielä nykyisin yleisiä, mutta kehittyneitä teknologioita on olemassa ja ne mahdollistavat osaltaan laajamittaisen uusiutuvan energian käyttöönoton.
Projektipäällikkö
Vilppu Eloranta
TKI-asiantuntija
vilppu [dot] elorantaatlab [dot] fi