Sosiokultuurinen ohjaus ja innostaminen-SOI

Kuva
abstrakti maalaus (värikäs), jossa hankkeen nimi valkoisin kirjaimin
Sosiokulttuurinen ohjaus ja innostaminen – SOI

Hanke kehittää Etelä-Karjalaisille 18 – 25 vuotiaille nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille uusia keinoja ja menetelmiä tueksi elämän siirtymävaiheisiin. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat opiskelijana ja opintojen siirtymävaiheessa olevat nuoret ja heidän ohjaajansa.

Hankkeen toteuttajat ovat Lab ammattikorkeakoulu Oy ja Outward Bound Finland ry.

Hankkeen etenemistä, tiedotusta työpajoista ja muuta hankkeeseen liittyvää toimintaa voi seurata sosiaalisesta mediasta, josta hankkeen löytää #SOI – sosiokulttuurinen ohjaus ja innostaminen


Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet

LUONTO- JA TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT TOIMINNAN TAPANA

Sosiokulttuurinen innostaminen perustuu toiminnallisuuden hyödyntämiseen. Tässä hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja tarjotaan erityisesti taide- ja seikkailupedagogisia menetelmiä.

-kehitetään ja tarjotaan nuorille taide- ja luontolähtöisiä interventioita, jotka parantavat kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja osallisuutta
-tuetaan nuorten kanssa toimivia ammattilaisia muuttuneessa työympäristössä
- kokeillaan uusia menetelmiä integroidusti jo olemassa olevissa palveluissa sekä mitata ja arvioida niiden vaikuttavuutta
Hankkeen vaikuttavuus
APUA OPINNOISSA ETENEMISEEN JA TYÖELÄMÄÄN KIINNITTYMISEEN

Nuorten elämä on muuttunut monella tapaa haasteellisemmaksi, ja taustalla oleva ongelmakenttä on moninainen. Puutteet osallisuudessa, elämänhallinnassa ja hyvinvoinnissa voivat johtaa heikkoon opiskelumotivaatioon sekä estää tai vaikeuttaa koulutukseen ja työelämään hakeutumista.

Hankkeen taustalla on tunnistettu tuen tarve koulutuksen nivelvaiheissa ja työelämään siirtymisessä. Hankkeella haetaan ratkaisua osallisuuteen liittyviin ongelmiin ryhmämuotoisilla toteutuksilla. Sosiaalisin ja erilaisin kulttuurilähtöisin menetelmin keskitytään tukemaan haurasta vaihetta nuorten elämässä opintojen ja työelämän nivelkohdassa. Tarvetta tuelle on myös opintojen taitekohdissa, joissa nuori kaipaa rohkaisua ja omien taitojen vahvistamista, jotta uskaltaa ja osaa toimia omaan elämäänsä liittyvissä päätöksenteon kohdissa ja tilanteissa, joissa motivaatiota voi joutua etsimään ja omia tavoitteita jäsentämään.

UUSIA TYÖKALUJA NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE AMMATTILAISILLE

Koronakriisi on vaikuttanut monin tavoin yhteiskunnassamme. Seurauksena on ollut digitaalisten palvelumallien kehittämisen tarve. Digitaalisuuden rinnalle kaivataan kuitenkin muitakin keinoja kohdata nuori muuttuvassa ympäristössä.

Hanke haluaa tukea nuorten kanssa toimivia ammattilaisia ottamaan keinovalikoimaansa uudenlaisia toimintatapoja ja edistää alueellista toimijoiden yhteistyötä. Kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen keinoin tuetaan nuorten lisäksi aikuisten muutosta ja kehittymistä.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Vappu Myllärinen
TKI-asiantuntija
vappu [dot] myllarinenatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti