Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon

Kuva
TUULI - Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon -logo
LAB-ammattikorkeakoulun TUULI-hanke tuo Etelä-Karjalan alueen yksityiset kotihoitoyrittäjät yhteen teknologiayritysten kanssa sekä pyrkii uuden liiketoiminnan kasvattamiseen.

Teknologiset ratkaisut yleistyvät sosiaali- ja terveysalalla nopeasti, myös kotihoidossa. Yksityisillä palveluntuottajilla ei ole aina mahdollisuutta seurata hyvinvointiteknologian kasvua ja ottaa sitä ketterästi käyttöön. Hankkeen aikana kotihoitoyrityksille mm. viedään kokeiluun teknologiaa liiketoiminnan turvaamiseksi ja kasvattamiseksi.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Hankkeessa pilotoidaan erilaisia teknologisia ratkaisuja kotiin palveluja tuottavien pk-yritysten liiketoiminnassa. Tällä hetkellä pilotoitavana on

  • lääkerobotiikkaa/-automatiikkaa sekä
  • toimintakykyä ylläpitäviä ja tukevia teknologioita.

Nykyiset testauspilotit ovat valikoituneet Etelä-Karjalan alueen pk-yritysten tarpeiden ja toiveiden perusteella.

Jos yritykselläsi on hankkeeseen sopiva idea tai tarve, ota yhteyttä!

Blogikirjoitukset ja julkaisut

Tapahtumat

Tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä Etelä-Karjalan sote-alan yksityisten pk-yritysten mahdollisuuksia palvelutarjonnan uudistamiseen. Hanke pyrkii mahdollistamaan uusien liiketoiminnan kasvusuuntien sekä työpaikkojen syntymisen.

Palvelujen määrän ja laadun kasvattamisen perustana on teknologian ja digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa edistetään erityisesti kotihoitoa ja -palveluja tuottavien yksityisten yritysten digitalisaation ja teknologian hyödyntämistä palvelutuotannossa ja näin tuetaan niiden toiminnan jälleenrakentamisessa ja varautumisessa uusiin toimintaympäristön muutoksiin.

Toiminnan seurauksena alan yritysten (ml. teknologiayritykset) palvelutarjonta lisääntyy ja mahdollistaa uusien kasvusuuntien ja työpaikkojen syntymisen.


Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tietosuojaseloste

Projektipäällikkö
Katariina Velling
TKI-asiantuntija
katariina [dot] vellingatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Sijainti