Tekoäly tutuksi

Kuva
Tekoäly tutuksi logo
Tekoälyllä luodaan uutta kipinää mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaan Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Tavoitteena on avata sosiaali- ja terveysalan, kiinteistö- ja rakennusalan sekä elintarvike- ja palvelualan toimijoille uusia ovia tekoälyn maailmaan. Esimerkiksi koneoppimisen, kielen tunnistamisen ja automatisoidun robotiikan käyttökohteita on tarjolla useita. Haasteena voi olla omaan liiketoimintaan sopivien sovellusten löytäminen ja käyttöönotto. Tekoäly tutuksi -hankkeen toiminnan myötä:

Yritysten valmiudet hyödyntää tekoälyä omassa liiketoiminnassaan paranevat.

Kynnys uusien teknologioiden käyttöönottoon pienenee.

Yritysyhteistyön mahdollisuudet laajenevat.

Tämä kaikki tuo liiketoimintaan joustavuutta ja parantaa alueiden yritysten kilpailukykyä.

Sytytä kipinä!

TUTUSTU
osallistu webinaareihin

KOULUTTAUDU
suorita verkkokurssi

VERKOSTOIDU
tule mukaan työpajoihin

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä tekoälyn hyödyntämistä mikro- ja pk-yrityksissä, innostaa yrityksien omistajia ja työntekijöitä löytämään uusia hyödyntämismahdollisuuksia ja lisätä tekoälyn tunnettuutta päijäthämäläisissä ja eteläkarjalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa.

Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen aikana järjestetyt webinaarit edistävät tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen tunnettuutta toimialueiden yritysten keskuudessa. Kurssikokonaisuus syventää sidosryhmien tietoa tekoälystä ja toimialakohtaisista sovelluksista. Työpajat auttavat yrityksiä verkostoitumaan ja luomaan tekoälyn käyttöönottoa vauhdittavia, uusia toimintamalleja.

Hankkeen vaikutukset näkyvät piristysruiskeena Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan yrityskentillä. Tekoälyosaamisen ja digitaalisuuden edistäminen tukee alueiden maakuntastrategioiden toteutumista. Euroopan laajuisesti tarkasteltuna toimenpiteet vahvistavat EU:n pyrkimystä liittyä tekoälyn edelläkävijöiden joukkoon.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Eija Lantta
TKI-asiantuntija
eija [dot] lanttaatlab [dot] fi