Tikissä työelämään jatko

Kartoitetaan parhaita toimintatapoja kampusympäristön ja etäopiskelun aktivoimiseen, mm liikkuva opiskelu ja OKM hankeverkoston liikunnanedistämishankkeiden tuotoksista. Jalkautetaan valitut toimenpiteet kohdekampuksille huomioiden esteettömyys ja tasa-arvo ja kerätään tietoa ja kokemuksia sekä opetushenkilökunnalta että opiskelijoilta. Pilotoidaan virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovelluksien mahdollisuuksia aktiviisuuden lisääjänä.
Kartoitetaan matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja, kuvataan palveluverkosto ja edelleen kehitetään oppilaitoksissa (YTHS-uudistus) Kohderyhmä osallistetaan toimintaan alusta alkaen.
Pilotoidaan hyvinvointivalmennusta yhteistyössä YTHS:n kanssa. Hankkeessa kehitetään myös vertaismentoroinnin mallia yhteistyössä opiskelija- ja ainejärjestöjen kanssa
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet
Fyysisen opiskeluympäristön ja toimintamallien muokkaaminen siten että tauottaminen on helppoa. Luoda erilaisissa kampusympäristöissä ja etäopiskelussa toimivia työkaluja ja toimintamalleja opetushenkilökunnalle ja opiskelijoille aktiivisuuden lisäämiseen. Tukipalveluiden kehittäminen yhteistyössä YTHS:n ja opiskelijapalveluiden kanssa
Tavoitteiden toteutuminen
Kerätään palautetta käyttäen Webrolpol-palautekyselyjä ja haastatteluja (participative inquiry) eri rooleissa hankkeessa mukana olevilta opiskelijoilta. Palautetta kerätään myös toimenpiteisiin osallistuvilta henkilöstön edustajilta sekä ohjaajilta. Mobiiliapplikaatioista, hyvinvointianalyseistä ja VR/AR aktivointikokeiluista saadaan mitattavaa dataa.
Hankkeen vaikuttavuus
Jalkauttaa parhaita toimintamalleja ja lisätä arkiaktiivisuutta kampuksilla LUT-korkeakouluissa ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa sekä koko korkeakoulukentällä.
Projektipäällikkö
Markus Halonen
Projektipäällikkö
markus [dot] a [dot] halonenatlab [dot] fi