Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille

Kuva
Turvaa ja terveyttä soteyrityksille projektin logo
Turvaa ja terveyttä soteyrityksille – hanke tarjoaa koulutuksillaan korona-ajan tietotaitoa ja osaamista Päijät-Hämeen alueen sote- yrityksille. Sosiaali- ja terveysalan yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstö ovat avainasemassa tuhansien sairastuneiden hoitotyössä ja etulinjassa myös omalla sairastumisriskillään. Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan koronavirusepidemian aikana yrityksen johtoon sekä koko henkilöstöön kohdistuvaa koulutusta asiakas- ja potilastyöhön liittyvien riskien tunnistamiseen sekä tilanneperusteista reagointikykyä ja tietotaitoa ongelmatilanteiden ennakointiin ja ratkaisemiseen henkilöstön jokapäiväisessä työssä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

mainoskuva koulutuksista, koulutukset esiteltynä kuvan alla tekstissä

Hankkeessa järjestetään riskienhallinnan ja omavalvonnan koulutuksia keväällä 2022!

Koulutuspäivät ja teemat:

Kick off 8.2.2022 klo 14–16: Turvallisuuskulttuuri, omavalvontasuunnitelma ja riskienhallinta yrittäjän arjessa

  • Työpaja 1. 22.2.2022 klo 13–16:   Omavalvontasuunnitelman sisällön ohjeistus.
  • Työpaja 2. 15.3.2022 klo 13 –16:  Riskienhallinta ja omavalvonta.
  • Työpaja 3. 29.3.2022 klo 13 – 16:  Laadunhallinta ja oman työn johtaminen poikkeusoloissa. Toiminnalliset menetelmät ja keinot terveysturvallisessa palveluprosessissa.
  • Työpaja 4. 12.4.2022 klo 13–16.15: Pandemian varautumissuunnitelma

Ilmoittautuminen 3.2. mennessä: anne [dot] timonenatlab [dot] fi

 

 

 

Tavoitteet
Koulutusten myötä sote-yritytsten koko henkilöstö saa toiminnan riskienhallinnta- ja ennakointi osaamista joka auttaa niitä kehittämään palvelutuotannon toimintamallejaan nykyistä paremmin kansanterveyteemme vaikuttavassa pandemiakriisitilanteessa sekä sen jälkeen. Henkilöstön tietotaito ja kyky tunnistaa sekä toiminallaan vähentää riskien toteutumista on sekä henkilöstön että asiakkaiden turvallisuuden perusta.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen vaikuttavuuden kärkiä ovat laadukas asiakas- ja potilasturvallisuus, hoito- ja hoivahenkilöstön jaksaminen, hyvinvointi, tuottavuus sekä kilpailukyvyn ylläpito.
Projektipäällikkö
Anne Timonen
TKI-asiantuntija
anne [dot] timonenatlab [dot] fi