Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys

Hanke on syntynyt urheiluseurojen tarpeesta pysyä mukana digitaalistuutta hyödyntävässä yhteiskunnan kehityksessä. Sosiaalinen media ja digitaalisuus ovat mullistaneet vuorovaikutuksen ja sosiaaliset suhteet. Verkossa
toimiminen mahdollistaa erilaiset joustavat ja yksilölliset tavat osallistua toimintaan ja aikaan ja paikkaan sitomattomat toiminnat kiinnostavat. Koronapandemia on sysännyt tätä kehitystä suuren askeleen eteenpäin.

Pysyäkseen mukana kehityksessä ja saadakseen ihmisiä sitoutumaan ja osallistumaan toimintaan, tulee urheiluseurojen löytää uusia tapoja toimia digitaalisuutta hyödyntäen. Toimivat digitaaliset palvelut ovat helposti saavutettavia ja lisäävät mahdollisuuksia tasa-arvoisesti sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (EKLU), jonka toimialueella hanketoimet toteutetaan Etelä-Karjalan maakunnassa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Hankkeen kuulumisia ja etenemisestä voit lukea lisää LAB Focuksen blogisarjasta: Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista

Hankkeen urheiluseuroille tekemän alkukartoituskyselyn tuloksista ja ajankohtaisista tapahtumista kohderyhmälle saat tietoa EKLU:n nettisivuilta.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteet nousevat valtakunnallisten ja alueellisten selvitysten perusteella esiin nousseista tarpeista
COVID-19 pandemian vaikutusten minimoimiseksi ja ennakoiden tulevaisuuden tarpeita pandemian jälkeen
muuttuneessa yhteiskunnassa ja mahdollisten uusien pandemioiden ilmaantuessa.

Kokonaistavoite: Seuratoimijoiden digiosaaminen lisääntyy ja hankkeeseen osallistuvat seurat ottavat käyttöön uusia toimintatapoja digitaalisuutta hyödyntäen. Verkossa toimiminen ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen on toimijoille osa arkea.
Hankkeen vaikuttavuus
1. Valmentajien ja ohjaajien valmennusosaaminen lisääntyy, erityisesti etä- ja hybridivalmennuksessa.

2. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden osaaminen digiosaaminen lisääntyy. Digitaalisuus
voi mahdollistaa uusia yhteistyökumppanuuksia, mikä paranataa seurojen toimintaedellytyksiä.

3. Seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden osaaminen palvelumuotoiluun lisääntyy.
Palvelumuotoilun myötä toimintaedellytykset kehittyvät, mikä mahdollistaa laajemman toiminnan, jolla tavoitetaan
alueen asukkaita entistä kattavammin.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus

Yhteistyössä
Sijainti