Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke, Päijät-Hämeen osahanke

Toteutusaika
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot