Taidetta virtuaalisesti – 3D-mallintamisen hyödyt

Kuva
Tekstuureja Blender-mallinnusohjelmassa
Tekstuureja Blender-mallinnusohjelmassa. Kuva: opiskelijatiimi

Tuotteista, erilaisista osista, huoneista tai jopa ihmisistä voidaan tuottaa malleja 3D-skannereilla. Moni yritys onkin jo löytänyt 3D-mallintamisesta hyödyn suunnittelussa ja kohteiden esittämisessä. Skannerit mittaavat ja analysoivat kohteita sekä tuottavat dataa tiheinä pistepilvinä, jotka voidaan muuttaa tiedostoiksi ja 3D-malleiksi. 

Yksi 3D-mallinnuksen hyödyntämisen tavoista on tuotteiden ja esimerkiksi taideteosten esittely digitaalisesti. Mallinnettavaa kohdetta saattaa olla olemassa vain yksi, joka voi sijaita kaukana katsojista tai ostajista. Taideteos tai tuote voi olla kooltaan iso ja painava tai muutoin hankalasti liikuteltava, jolloin tarkka virtuaalinen kopio edesauttaa esittelyä asiakkaille. Digitaalinen galleria 3D-mallinnetuista teoksista on ajasta ja paikasta riippumaton, mikä mahdollistaa laajemman näkyvyyden ja asiakaskunnan.

Uniikkitöiden 3D-mallinnus yritystoimeksiantona

Teknologia-alan opiskelijat Pepita Ruutiainen, Nenna Haakana ja Mikael Häggqvist mallinsivat Airtouch Oy:lle eri taiteilijoiden tekemiä teoksia 3D-malleiksi digitaalisiin gallerioihin. Opiskelijoiden työ alkoi perehtymällä 3D-skannerin toimintaan ja tarvittaviin ohjelmistoihin. Teosten skannaamisen suunnittelussa ja toteutuksessa tuli esiin useita onnistumiseen vaikuttavia seikkoja, jotka huomioitiin toteutusvaiheessa. Kun data siirrettiin ohjelmistoihin, malleja viimeisteltiin käsin niiltä osin, mihin skanneri ei yltänyt tai kuvan laatu ei vastannut todellisuutta.

Airtouch Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Mäkinen sai tietää LABin osaamisesta, myös hänen tiiminsä Harri Myllynen ja Liisa Niemi kiinnostuivat 3D-mallintamisesta, opiskelijoiden interaktiosta ja työstä:

Meille oli todella hyödyllistä ja upeaa tehdä projektia LABin tiimin kanssa. Arvostamme työn ammattimaista ohjausta ja opiskelijoiden sitoutumista toimeksiantoon ja tehtyä dokumentaatiota. Tästä on hyvä jatkaa.

 

Myös opiskelijatiimi koki projektin onnistuneena niin opintojen kuin asiakkaidenkin kannalta.

- Projekti tarjosi mahdollisuuden laittaa koulussa oppimamme 3D –mallinnustaidot testiin, samalla opimme myös paljon uutta skannaustekniikoista ja tiimityöskentelystä. Vastaanotimme projektista hyvää palautetta niin asiakkaalta kuin taiteilijoilta. Olimme myös erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.

Pekka Paikkarin teoksen White 3D-skannausta

Pekka Paikkarin teoksen ”White” 3D-skannausta Kuva: opiskelijatiimi

 

Airtouch Oy:lle tuotettiin yhteensä 15 uniikkiteosta mallinnettuna virtuaalinäyttelyyn. 3D-mallinnuksen prosessi kiinnosti myös yritystä ja jatkoa varten pohdittiinkin, miten vastaavaa toimintaa kannattaisi käytännössä tehdä. 3D-käsiskannerin rahallisen panostuksen lisäksi mallinnus vaatii aina jälkikäsittelyä käsin, tai kuten projektissa huomattiin, kiiltävien esineiden osalta kokonaan käsityötä.

Kohteiden 3D-mallinnusta voisikin soveltaa usealla toimialalla, jos on tarvetta tuotteiden esittelyyn virtuaalisesti. Toimeksiantoa ohjannut lehtori Ismo Jakonen kannustaa yrityksiä yhteistyöhön ja hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia opiskelijoiden kanssa: 

- 3D-mallinnuksen ja erityisesti 3D-skannauksen hyöty uniikkitaideteosten ja tuotteiden esittelyssä tuli hyvin esille projektin aikana. Opiskelijat hoitivat projektin toteutuksen todella hienosti ja ammattitaitoisesti.

Lue lisää 3D-mallinnuksen toimeksiannon toteuttamisesta blogista. 

 

Kehittämistyö on toteutettu osana TwinInno - kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä tki-investoinnit kasvuun -hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR / Uudenmaan liitto, Etelä-Karjalan Liitto ja Päijät-Hämeen Liitto. Lue lisää hankkeestamme: lab.fi/projekti/twininno

Aloitetaanko yhteistyö?

Yrityksille
yrityksilleatlab [dot] fi
Kuva
 A round mirror on the ground

8900 uutta näkökulmaa

Opiskelijoilla on hallussaan uusimmat tiedot ja taidot. Hyödynnä osaajien tarmo ja uudistusvoima omassa työssäsi.

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.