Kuva
Tiimeistä toimeen webinaarimainos

Inhimillisyys ja osallistamisen haasteet verkkokohtaamisissa

Tapahtuma-aika
14.12.2022 09.00–10.15
Tapahtuman sijainti
Zoom
LAB:n rooli
Etäaika ja verkkomuotoiset tapaamiset haastavat osallistamista, inhimillistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Webinaarin keynote-puhuja Katri Saarikivi on aivotutkija ja työelämän empatian puolestapuhuja. Webinaarissa Saarikivi mm. avaa hyvään vuorovaikutukseen liittyviä etäkohtaamisten aivomekanismeja.

Webinaarin lopuksi kuullaan Tiimeistä toimeen -hankkeen simulaatiopedagogiikan kokeiluista ja niistä saaduista kokemuksista.