LAB mukana kansainvälisessä maisterikoulutuksessa – ainoa AMK Suomessa, joka on saanut Erasmus Mundus -maisteriohjelman

Kuva
Marina Khan, MUrCS-maisteriopiskelija
Marina Khan, MUrCS-maisteriopiskelija (Master of Urban Climate and Sustainability).
Erasmus Mundus -maisteriohjelmat (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia. Maisteriohjelmaan sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa. Opiskelijoille on tarjolla huomattavia apurahoja, ja valmistuttuaan opiskelija saa tutkinnon vähintään kahdesta eurooppalaisesta korkeakoulusta.

Master of Urban Climate and Sustainability eli MUrCS-maisterikoulutuksen saaminen LAB-ammattikorkeakouluun oli tekniikan yliopettaja Eeva Aarrevaaran mukaan pitkän valmistelun ja yhteistyön tulos.

”Ensimmäiset keskustelut käytiin varmaan 2008–2009, kun vierailin Glasgow Caledonianin yliopistossa, joka oli pitkään ollut tekniikan yksikön sekä muidenkin alojen vastavuoroinen partnerikoulu. Vuosina 2012–2015 valmistelimme RESCUE-projektissa yhteistä Master-ohjelmaa, jonka pääsimme aloittamaan 2018, saatuamme edellisenä vuonna Erasmus+ -rahoituksen. Kansainvälisesti Erasmus Mundus -ohjelmat ovat arvostettuja ja suomalaisittain niissä on mukana todella harvoja yliopistoja – en esimerkiksi tiedä yhtään toista ammattikorkeakoulua, joka olisi LABin lisäksi mukana. Meidän takiamme ohjelmaan hakevilla pitää olla vähintään kahden vuoden työkokemus, mutta se on osoittautunut erittäin hyväksi hakukriteeriksi.”

Parhaillaan Lahdessa opintojaan viimeistelevä MUrCS-opiskelija, Marina Khan, on ollut mielissään ammattikorkeakoulukokemuksesta LABissa. Ammattikorkeakouluopinnot ovat käytännönläheisyydellään tasapainottaneet MUrCS-maisteriohjelman yliopistossa suoritettavaa akateemista puolta.

“Esimerkiksi teolliseen symbioosiin liittyvät yritysyhteistyöt Lahti Energian ja Päijät-Hämeen Jätehuollon kanssa ovat olleet käytännönläheistä oppia ja ne ovat olleet todellisia projekteja, eivätkä mitään harjoitustöitä. MUrCS-maisteriohjelma on mielestäni akateemisen ja käytännönläheisen oppimisen sekoitus, höystettynä monilla verkostoitumismahdollisuuksilla ja tutkimuksilla.”

Marina on kotoisin Pakistanista, Karachista ja ennen maisterikoulutukseen hakeutumistaan työskenteli kotikaupungissaan arkkitehtina. Hän ajautui opiskelemaan ilmastoa ja kestävää kehitystä käsittelevään maisteriohjelmaan, sillä hän koki, että arkkitehtina suunnittelun lisäksi hänen työssään on akuutti tarve myös tiedeasiantuntijuudelle. Syksyllä maisteriksi valmistuva Marina on tehnyt opinnäytetyönsä ilmastonmuutoksen vaikutuksista Karachiin. Hänen opinnäytetyönsä toimii myös tietynlaisena tienraivaajatutkimuksena, sillä Pakistanissa ei ole aiemmin tutkittu Urban Heat Island (UHI) -ilmiötä suurkaupunki Karachissa.

”Kotikaupunkini ilmasto-olosuhteet edellyttävät välitöntä reagoimista. Kehitysmaalle urbanisaatio eli kaupungistuminen ei ole suunniteltua ja ilmastonmuutos vaikuttaa siihen väistämättä. Tästä syystä infrastruktuuritarpeiden lisäksi tarvitaan yhdenmukainen lähestymistapa ilmastoon kohdistuviin riskeihin liittyen, jotta kaupunkilaisten elämänlaatua olisi mahdollista mukauttaa kestävin ratkaisuin.”

MUrCS-ohjelma sai jatkoa 2026 saakka

MUrCS on saanut jatkorahoituksen vuoteen 2026 asti, mikä mahdollistaa neljän uuden opiskelijaryhmän opinnot. Uusi maisteriohjelma kantaa nimeä MUrCS 1.5, havainnollistaen tavoitetta kouluttaa opiskelijoita ymmärtämään ja käsittelemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaupunkien resilienssiin. Ohjelmassa yhdistyvät luonnonmukaiset ratkaisumallit, kiertotalouden toimintatapojen edistäminen kaupungeissa ja kestävän muutoksen hallinta.

”Jatkohankkeen rahoitus kattaa lähes 90 opiskelijastipendiä, joiden avulla opiskelijat suorittavat opintojaan eri periodeina kaikissa hankkeen korkeakouluissa. Hankkeeseen osallistuvat myös yhteistyöyliopistot Japanista, Sri Lankasta, Turkista, Etelä-Afrikasta ja Brasiliasta sekä 11 yritystä ja julkista organisaatiota partnerimaista”, iloitsee Eeva Aarrevaara.

Lahdessa maisteriohjelman yhteistyöosapuolia ovat muun muassa Lahden kaupunkiPäijät-Hämeen liitto ja Ramboll Oy, jotka kaikki ovat tarjonneet opiskelijoille työelämälähtöisiä harjoitteluprojekteja. Ramboll on myös muutaman vuoden ajan palkinnut stipendeillä parhaita opiskelijaharjoittelijoita.

 

Teksti: Elina Jokela

Master in Urban Climate and Sustainability (MUrCS)

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia, joihin myös MUrCS lukeutuu. 

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.

Sijainti