MBA-tutkinnolla matkailun ja tapahtumatuotannon kansainväliseksi huippuosaajaksi

Kuva
Two girls studying
Kansainvälisen matkailun ja tapahtumatuotannon koulutus Master's Degree in international tourism and event management on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan, johtamistaitojaan, strategista johtamista, innovaatioita ja prosessijohtamista kansainvälisessä kontekstissa. Tutkinto suoritetaan verkossa englanniksi.

Master's Degree in international tourism and event management -koulutuksen kautta hankittua osaamista voi hyödyntää heti käytännön toiminnassa joko opiskelijan nykyisessä organisaatiossa tai uuden uran parissa. Hakijoilta vaaditaan vähintään kahden vuoden täysipäiväistä työkokemusta alalta. Ydinkurssien pääaiheet ovat strateginen johtaminen, taloussuunnittelu ja ennakointi sekä etiikka, hallinto ja vastuullinen johtaminen. 

– Tutkinto suoritetaan englanniksi ja se on täysin verkossa toteutettava koulutus, jossa keskitytään erityisesti kulttuurialan toimijoiden kehittymiseen. Opintokokonaisuuksien suunnittelussa on huomioitu opiskelijan mahdollisuus kehittyä alalla ja rakentaa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opinnäytetyön voi tehdä oman organisaation kehitysteeman ympärille tai osana LABin projekteja, sanoo Kristiina Brusila-Meltovaara, koulutuksen yliopettaja.

Uudenlainen koulutus, joka tarjoaa viimeisintä tietoa alalta

Koulutus on uusi ja syksyllä 2021 opintonsa aloittivat ensimmäiset opiskelijat, joita on Suomen lisäksi muun muassa Australiasta, Puolasta ja Singaporesta. Koulutuksen aikana opiskelijat omaksuvat akateemisen kirjoittamisen taidon. Johtamisen kurssit, Event Hub sekä etiikan sisällöt on koettu myös tärkeiksi.

– Jos et syystä tai toisesta pysty hakemaan koulutukseen juuri nyt, voit myös suorittaa koulutukseen kuuluvia kursseja avoimen AMK:n kautta ja hakea tutkinto-opiskelijaksi joko syksyn haussa tai myöhemmin avoimen väylän kautta. Suorittamasi kurssit hyväksi luetaan tutkintoon. Tammikuun haun jälkeen tulee myös täydentävä haku, mikäli paikat eivät tule täyteen. Kannattaa ehdottomasti hakea, sillä koulutuksen kautta saa hyvän pohjan verkostoitumiseen ja paljon uusia taitoja! Brusila-Meltovaara kertoo.

Miksi LAB?

  • Työelämälähtöisyys: LABissa rakennetaan selkeitä polkuja työelämään. Pääset mukaan yritysten toimintaan aktiivisena toimijana jo opiskeluaikana, mikä mahdollistaa varaslähdön tulevaisuuden halutuimpiin tehtäviin. LABissa ei opiskella vain opiskelun vuoksi, vaan opintojen aikana tehdään aidosti töitä oman tulevaisuuden eteen. LABissa perinteinen opettaja-opiskelija-asetelma kääntyy työtoveruudeksi, jossa työskennellään yhteisten päämäärien hyväksi.
     
  • Uteliaisuus, rohkeus ja uudet innovaatiot: LABissa saa toteuttaa uudenlaisia ideoita pelottomasti. Kun erilaiset ihmiset tuovat osaamisensa yhteen, syntyy yhteistyön iloa ja voimaa!
     
  • Kansainvälinen kilpailukyky: LABista valmistuneet opiskelijat ovat haluttuja osaajia maailmalla. Laadukas opetus ja ajantasaiset sisällöt antavat loistavat lähtökohdat menestykselle.
     
  • Synergiaedut: Tiivis yhteistyö LUT-yliopiston kanssa antaa laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.

Kysy lisää

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Master of Business Administration, International Tourism and Event Management, online studies, 90 op

Sijainti